Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoever staat het met Werken aan de Ring?

Hoever staat het met Werken aan de Ring?

  • 04/02/2022

Werken aan de Ring is een multimodaal investeringsprogramma van de Vlaamse Overheid. Dit brede programma zet voluit in op een betere en vlottere bereikbaarheid en hogere leefkwaliteit in de brede regio rond de Ring. Het omvat naast de herinrichting van de Ring daarom ook de aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur, openbaarvervoerlijnen, leefbaarheidsprojecten en ecologische verbindingen. Met deze projecten wil de Vlaamse Overheid vandaag al inzetten op duurzame alternatieven voor de wagen in de congestiegevoelige regio rond de hoofdstad.

Werken aan de Ring werkt op twee sporen. Het eerste zijn de zogenaamde ‘quick wins’: projecten die snel kunnen uitgevoerd worden en die meteen een grote winst kunnen betekenen voor de mobiliteit en leefbaarheid. Denk aan een fietstunnels of -bruggen, een Hoppinpunt (een plaats waar je verschillende vervoermodi kan combineren) bij een treinstation, een vrije busbaan of zelfs de volledige herinrichting van een op- en afrittencomplex van de Ring. 

Het tweede spoor is het grote herinrichtingsproject van de Ring zelf. De Ring is verouderd, onveilig, filegevoelig en zorgt voor een barrière in het landschap. Bovendien zorgen de structurele files op de Ring ervoor dat het verkeer zich een weg zoekt door de omliggende dorpskernen. De herinrichting van de Ring biedt de kans om hier iets aan te doen, en om in te zetten op vlot en veilig verkeer, multimodale bereikbaarheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing. Zowel het noordelijke deel van de Ring, tussen E40 in Groot-Bijgaarden en E40 in Sint-Stevens-Woluwe wordt heringericht, alsook het oostelijke deel, ten zuiden van Sint-Stevens-Woluwe.
 

Steeds meer ‘Quick Wins’ in uitvoering

De aanleg van nieuwe fietssnelwegen loopt volop. Fietsers maken al ruim anderhalf jaar gebruik van de fietssnelweg F28 langs de A12 in Grimbergen en Meise. Sinds medio 2021 zijn ook de F203 langs de E40 en F202 langs Woluwedal in Zaventem en Kraainem – met een veilige fietstunnel onder de Leuvensesteenweg – open voor fietsers. Daarnaast wordt 2022 een recordjaar voor fietsinfrastructuur in de Vlaamse Rand. De werken starten voor de F2 fietssnelweg langs de spoorlijn in Dilbeek, en ook in de oostelijke rand rond Brussel starten de werken voor een aantal belangrijke fietssnelwegen. 

Langste fietsbrug van het land

Voor Werken aan de Ring is 2022 het jaar van de fietsbrug. Twee fietsbruggen worden dit jaar afgewerkt: de HST-fietsbrug over de Ring in Machelen en de vliegende fietsbrug aan op- en afrit Vilvoorde Koningslo. Daarnaast starten de werken voor de fietsbrug over het Vierarmenkruispunt in Tervuren en zorgt Werken aan de Ring voor de langste fietsbrug van het land over de Leopold III-laan op de grens tussen Vlaanderen en Brussel. Dankzij de nieuwe brug, die zo’n 700 meter lang zal zijn, worden een aantal belangrijke bedrijvenclusters multimodaal ontsloten. Daar legt Werken aan de Ring binnen enkele jaren ook de nieuwe Luchthaventram aan, die Brussel-Noord zal verbinden met Brussels Airport.

henneaubrug

Brabantnet: drie nieuwe OV-lijnen

Die Luchthaventram is een van de drie nieuwe lijnen van het Brabantnet. In 2022 zullen de vergunningen voor deze lijn worden aangevraagd. Ook voor de Sneltram tussen Willebroek en Brussel-Noord worden in 2022 de nodige vergunningen aangevraagd. De derde lijn is de Ringtrambus, die nu al rijdt tussen het UZ Brussel in Jette en Brussels Airport. Die krijgt steeds meer vrije busbanen. Zo wordt momenteel het centrum van Vilvoorde heringericht, zodat de Ringtrambus vlot kan passeren. Ook hier wordt meer groen, veilige fietsinfrastructuur en goede overstapmogelijkheden voorzien. 

Ring zelf ook aangepakt

Naast al deze quick wins werkt De Werkvennootschap samen met het Departement Omgeving aan een toekomst voor de Ring zelf. Met de procedure van een geïntegreerd planningsproces zal een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan worden vastgelegd, waarna de Ring kan worden heringericht. De Werkvennootschap en het Departement Omgeving doen dit niet alleen. Een intensieve samenwerking met alle belanghebbenden en de brede bevolking loopt als een rode draad doorheen dit proces. Die participatieve aanpak is van levensbelang bij het realiseren van dit soort complexe projecten. 

sneltram

Verschillende oplossingen voor dezelfde problemen

De Ring rond Brussel is een van de meest onveilige snelwegen van West-Europa. Dat komt door de grote hoeveelheid op- en afritten op zeer korte afstand. Dat zorgt voor veel weefbewegingen die door de korte afstand elkaar heel snel opvolgen. Hierdoor zijn er per jaar zo’n 1000 hinderincidenten en -accidenten, met structurele files tot gevolg. Dit en andere knelpunten kunnen opgelost worden op twee manieren. Enerzijds een parallelstructuur naast de doorgaande Ringweg, zodat het lokaal verkeer fysiek gescheiden kan worden van het doorgaand verkeer. Een andere oplossing is het schrappen, combineren en verplaatsen van op- en afritten zodat de afstand tussen de op- en afritten verkleint. 

De nieuwe Ring: vlot, veilig én multimodaal

Wat de oplossing ook wordt, ze moet voldoen aan alle zogenaamde plandoelstellingen. Dat zijn de basisprincipes van de herinrichting van de noordelijke Ring: vlot en veilig verkeer, multimodale bereikbaarheid, leefbaarheid en landschappelijke inpassing van de infrastructuur.
In het voorjaar van 2022 zal een voorkeursalternatief voor de herinrichting van de noordelijke Ring aangeduid worden. Dan moet nog het vergunnings- en aanbestedingsproces doorlopen worden. De werken starten dus nog niet meteen. 

Ring Oost

Ook voor het oostelijke gedeelte van de Ring, rond het Vierarmen- en Leonardkruispunt, wordt gezocht naar een duurzame toekomst. Naast die twee knooppunten wordt ook het Groenendaalknooppunt en het centrum van Jezus-Eik aangepakt. Recent werd de startnota voor vier nieuwe GRUPs goedgekeurd. Maar ook hier wacht Werken aan de Ring niet op de grote herinrichtingsprojecten, want ook in deze regio worden de komende jaren een heleboel quick wins uitgevoerd, met de nadruk op veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. 

leopold 3

Wat als je vragen hebt?

Vanuit Voka volgen we dit dossier nauwgezet op. Onze mobliteits-en bereikbaarheidsmanager Wim Pannecoucke maakt de verbinding tussen de overheid en het bedrijfsleven, informeert en capteert de opmerkingen en noden. Op de website www.werkenaandering.be kan je ook alle documenten en procesinfo terugvinden. Daarnaast versturen we geregeld Brabant nieuwsbrieven met updates over de stand van de werken. Heb je een vraag voor Wim? Mail naar wim.pannecoucke@voka.be.

Contactpersoon

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging regio West-Brabant - Werkvennootschap, Deskundige Mobiliteit

Proximus

Artikel uit publicatie