Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe we van duaal leren een groter succes maken

Hoe we van duaal leren een groter succes maken

  • 09/05/2023

Uit een recent rapport van het Rekenhof blijkt dat het systeem in Vlaanderen toch moeilijk van de grond komt.

Vorige week lazen we in verschillende kranten dat het Rekenhof kritisch is over het duaal leren. Voka is al van bij het begin een grote voorstander geweest van duaal leren. Dat dit systeem een minder steile opmars kent dan we hadden gehoopt, hoeft natuurlijk geen geheim te zijn. Maar wij blijven heel erg geloven in duaal leren en zullen blijven inzetten op een verdere groei en het wegwerken van drempels.

Heel wat beroepsgerichte competenties leer je het beste in de praktijk in plaats van op school. Duaal leren biedt daarop een uitstekend antwoord: lessen op school worden gecombineerd met leren op de werkvloer. Dankzij dit systeem zijn leerlingen uit het secundair onderwijs op en top klaar voor een job in onze Vlaamse bedrijven, die een nijpend tekort hebben aan kwalitatief opgeleide medewerkers. 

2.800 leerlingen

Maar uit het rapport van het Rekenhof blijkt dat het systeem in Vlaanderen toch moeilijk van de grond komt. Het aantal leerlingen dat in duale trajecten stapt blijft beperkt. In het schooljaar 2021-2022 werden zo’n 2.800 leerlingen in duale trajecten geteld.

Er zijn daarvoor verschillende redenen volgens het Rekenhof. Scholen vinden niet altijd geschikte werkplekken. Soms omdat werkgevers naar verluidt het concept onvoldoende kennen, of omdat ze de begeleiding te intensief vinden en er te weinig voordeel in zien. Daarnaast kiezen scholen er ook vaak zelf voor om geen duaal leren te organiseren, omdat er te weinig interesse is, omdat er al een aanbod is in de regio of omdat ze er niet in geloven.

Initiatieven

Het klopt zeker en vast wel dat er nog een aantal knelpunten zijn die een vlotte groei bemoeilijken. Voka blijft echter heel grote voorstander van deze volwaardige leerweg. Er werden dan ook al meerdere initiatieven genomen om het systeem ingang te doen vinden bij de Vlaamse bedrijven. Heel concreet ontwikkelde Voka in 2020 een draaiboek om het duaal leren te faciliteren. Ook werden verschillende netwerkevents georganiseerd en participeerden verschillende Voka kamers in ESF-projecten rond duaal leren.

Recent nam Voka nog initiatief om samen met de Vlaamse ondernemers, verenigd in het Vlaams werkgeversplatform, enkele concrete actiepunten naar voor te schuiven die werden opgenomen in het actieplan van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren. Dit actieplan werd intussen aan ministers Weyts en Brouns bezorgd.

Knelpunten

Al deze inspanningen werpen hun vruchten af. Intussen zijn bijna 10.000 unieke ondernemingen erkend. Dat is goed voor zo’n 33.000 werkplekken voor duaal leren. Dit geeft de goede intenties en de bereidwilligheid weer bij onze ondernemingen, nu moeten de leerlingen nog volgen.

Helaas moeten we ook vaststellen dat sommige van deze bedrijven gaandeweg afhaken door een te rigide onderwijsregeling. Daarom dringt een flexibilisering van o.a. het aantal uren op de werkvloer, de mogelijkheid tot vakantie- en weekendwerk en de definitie van de werkplek zich op. Maar ook een goeie afstemming met bedrijven in de programmaties van scholen is cruciaal. 

Ook het imago van duaal leren moet verder worden bijgesteld. Duaal leren is een volwaardige leerweg die ook voor de sterke leerlingen veel mogelijkheden biedt. Met duaal leren ontdekken leerlingen de meest recente innovaties op de werkvloer zelf. Dat zijn de jobs van de toekomst in Vlaanderen. Het is deze boodschap die we samen met scholen en bedrijven moeten uitdragen naar de ouders.
 

Contactpersoon

Julie Beysens

Senior Adviseur Onderwijs

imu - vzw - Altez