Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe we onze uitstoot met 47% omlaag krijgen

Hoe we onze uitstoot met 47% omlaag krijgen

  • 10/09/2021

Onze uitstoot moet tegen 2030 met 47% naar beneden volgens de nieuwe plannen van de Europese Commissie. Ter vergelijking: tussen 2005 en 2019 daalde de Vlaamse uitstoot structureel slechts met 5,4%.

Deze zomer presenteerde de Europese Commissie haar ‘Fit for 55’-plan. Dat stelt voor om alle relevante Europese wetgeving aan te passen, zodat we in 2030 55% minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990.

In dat plan zit ook een nieuwe doelstelling voor België. Onze uitstoot moet tegen 2030 met 47% naar beneden, een pak meer dan in onze vorige doelstelling (-35%).
 

Tegen 2030 moeten we elk jaar opnieuw de totale inspanning van de afgelopen 15 jaar leveren, anders halen we onze doelstelling niet

Lorenzo Van de Pol, Adviseur Klimaat & Energie

Dat terwijl tussen 2005 en 2019 daalde de Vlaamse uitstoot structureel maar met 5,4% daalde. De inspanningen van de afgelopen 15 jaar komen overeen met ongeveer 10% van wat moet gebeuren. Met andere woorden: tegen 2030 moeten we elk jaar opnieuw de totale inspanning van de afgelopen 15 jaar leveren, anders halen we onze doelstelling niet.

Vergroenen, verduurzamen en renoveren

Om dat te doen lukken zal het onvoldoende zijn om enkel hier en daar enkele maatregelen te verstrengen. We zullen massaal moeten inzetten op het vergroenen van onze mobiliteit, het renoveren van onze gebouwen en het verduurzamen van onze energiedragers

Ook de industrie zal haar duit in het zakje doen, maar staat vandaag slechts in voor 15% van de Vlaamse non-ETS-uitstoot. Willen we stappen vooruit zetten, dan moeten we de echte winsten zoeken bij onze gebouwen (28%) en het transport (36%). 

Slimme kilometerheffing

Maatregelen zoals een slimme kilometerheffing of een renovatieverplichting voor woongebouwen mogen geen taboe meer zijn

Maar we moeten vooral ook hier op inzetten: economische groei en innovatie. Enkel economie kan het klimaat redden, schreef mijn collega en Voka-hoofdeconoom Bart Van Craeynest eerder al.

Elke aanpak van de klimaatuitdaging zal moeten kaderen binnen een economische realiteit, anders heeft die hoe dan ook geen kans op slagen. Via correctere prijszetting en innovatie kan de economie richting een duurzamer groeipad gevoerd worden.

Contactpersoon

Lorenzo Van de Pol

Adviseur Klimaat & Energie

IMU - vzw - Mediafin TTL
imu - vzw - Recupel