Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe we meer Franstaligen in Vlaanderen aan de slag krijgen

Hoe we meer Franstaligen in Vlaanderen aan de slag krijgen

  • 13/12/2022

Er moet dringend een tandje hoger geschakeld worden op het vlak van interregionale mobiliteit.

Het is pover gesteld met de interregionale mobiliteit. Vlaanderen kreunt onder krapte, vacatures raken moeilijk ingevuld en dus is het alle hens aan dek om meer mensen naar werk toe te leiden.

Die mensen bevinden zich op diverse plaatsen, in de werkloosheid, in de langdurige ziekte of invaliditeit, in de bijstand, thuis of op de zwarte markt… in Vlaanderen maar ook over de taal- en gewestgrens.

Geen toenemende pendel

In Brussel en Wallonië ligt de activiteitsgraad aanzienlijk lager. Toch vertaalt dit zich niet in een spectaculaire toename van de pendel uit Wallonië en Brussel richting Vlaanderen. 

Die pendel bestaat overwegend uit werkenden die van job naar job gaan. Een fractie daarvan zijn werklozen (en overige groepen uit de arbeidsreserve) die naar Vlaanderen worden geactiveerd. Een sleutel ligt in handen van de gewestelijke bemiddelingsdiensten uit de andere gewesten, namelijk Actiris en Forem. 

Interregionale tewerkstelling

In 2005 al werd tussen alle betrokken overheden afgesproken om in te zetten op meer interregionale tewerkstelling maar afspraken bleven vagen, leidde enkel tot de oprichting van bijkomende structuren (Synerjob) zonder wezenlijke voortgang.

Sinds kort is dit aangescherpt en geactualiseerd door een samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk gewest dat werd vertaald in een operationele overeenkomst tussen de VDAB en Actiris. Op basis van een arbeidsmarktanalyse en wederzijds vertrouwen wordt ingezet op meer samenwerking.

Eerste resultaten

De resultaten van die samenwerking zijn nu voor de eerste keer in kaart gebracht. Jaarlijks zijn er ongeveer 5.000 Brusselse werkzoekenden die in Vlaanderen aan de slag gaan waarvan een 2.000-tal actief zijn toegeleid en bemiddeld door de betrokken diensten. Bovendien is afgesproken hier een jaarlijks doelstelling van minstens 10% groei op te organiseren.

Die samenwerking leert ons twee zaken: 

1. Wat kan met Brussel, moet ook mogelijke zijn met Wallonië en dus moeten de betrokken overheden hierover dringend met elkaar komen tot een overeenkomst. Waarop wachten? De samenwerking is nu gefragmenteerd, nauwelijks in zicht, te projectmatig en kan opgetild worden naar een structurele niveau met duidelijke meetbare objectieven. Louter vacatures aan elkaar uitwisselen levert duidelijk niets op Er is nood aan een actieve bemiddeling richting Vlaanderen. Dit kan enkel maar mits politieke prioriteit die de betrokken diensten een stevig mandaat en verantwoordelijkheid oplegt en hen daar ook op afrekent. 

2. Het wetgevend kader, het zogenaamde normatief kader dat bepaald wat een passende job is, is voorhanden. Een job kan niet geweigerd worden zolang ze zich niet verder bevindt dan 60 km of meer dan 4 uur verplaatsingstijd vraagt per dag. Dat zijn behoorlijk hoge limieten die potentieel elke job in Vlaanderen in aanmerking laten komen. Toch worden ze niet toegepast en is het aangeboden jobaanbod te vrijblijvend. Heel wat jobs zijn aanleerbaar, al dan niet met taalondersteuning en in se invulbaar voor anderstaligen. Dat bewijst overigens de ruime en nog steeds toenemende pendel van Noord-Fransen in Vlaanderen en Henegouwen. Maw, het normatieve kader is een norm, geen indicatie en vraagt om naleving. Het zou goed zijn daar de bemiddelingsdiensten zelf op te evalueren en controleren.

Tot slot blijft er uiteraard ook werk aan de winkel op het vlak van het flankerend beleid zoals een betere bereikbaarheid van economische centra zoals de luchthaven, verbetering inzake openbaar vervoer, fietswegen die aansluiten, beschikbare kinderopvang..  

Ook initiatieven omtrent doorbreken van culturele barrières, welkomstbeleid, kennismakingsstages in Vlaanderen zoals het initiatief 'Vous êtes les bienvenues' kunnen allen bijdragen tot een betere mobiliteit. Het is dus én aanmoedigen via campagnes, ondersteunen via taallessen, helpen met betere mobiliteit maar ook (of vooral?) iedereen aanspreken op zijn rechten en plichten: burgers, bemiddelingsdiensten en regionale regeringen. 
 

Contactpersoon

Sonja Teughels

Senior Adviseur Arbeidsmarkt, Teamlead Talent

imu - vzw - obd 1
imu - VZW - Maattwerk