Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen door corona voor bedienden aan?

Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen door corona voor bedienden aan?

 • 17/03/2020

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen is mogelijk voor ondernemingen die niet (of enkel in het weekend) moeten sluiten, maar door corona te maken krijgen met een daling van productie, omzet, bestellingen, klanten en hierdoor het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kunnen handhaven.

Hun werknemers genieten dan van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De procedure is verschillend al naargelang het gaat over arbeiders of bedienden. In dit artikel belichten we hoe het in mekaar zit voor bedienden.

Wie komt in aanmerking?

 • de onderneming heeft een sectorale cao, ondernemingscao of goedgekeurd ondernemingsplan EN een daling van minimum 10% van de omzet, de productie of bestellingen of een graad van tijdelijke werkloosheid van minstens 10% ( “preliminaire voorwaarden”)
 • de onderneming voldoet niet aan de preliminaire voorwaarden: een aanvraag kan ingediend worden bij de Minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorziene omstandigheden die op een korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestelling tot gevolg hebben.
 • Niet alle ondernemingen kunnen terugvallen op een bestaand akkoord of goedgekeurd ondernemingsplan. Om aan hun noden tegemoet te komen, sloten de sociale partners in de NAR op 18 maart 2020 een aanvullende collectieve arbeidsovereenkomst economische werkloosheid voor bedienden. Daardoor kunnen ook deze bedrijven tijdelijk gebruik maken van de economische werkloosheid voor hun bedienden, als gevolg van de coronacrisis zonder cao of goedgekeurd ondernemingsplan. Deze cao treedt in werking op 18 maart 2020 en loopt af op 30 juni 2020.
   

Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van € 2.754,76 per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Hoe vraag ik het aan?

 • de bedienden moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid
 • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde
 • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Schorsing bedienden' en verder bij opmerkingen ‘Coronavirus’
 • indien de onderneming nog niet voldoet aan de “preliminaire voorwaarden” kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen tot gevolg hebben. In afwachting van de voltooiing van de ministeriële erkenningsprocedure, kan hij in tussentijd de betrokken bedienden tijdelijk werkloos stellen omwille van overmacht. Cruciale voorwaarde is wel dat de werkgever aantoont dat hij de procedure van de erkenning als onderneming in moeilijkheden effectief heeft opgestart.

Formulier 'Schorsing bedienden wegens werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden'.

Formulier 'Bewijs van tijdelijke werkloosheid'

Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op het infoblad 'Schorsing bedienden ingevolge werkgebrek voor ondernemingen in moeilijkheden:

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
Proximus
AW_Digitalisering
Advertentie VanRoey- nov