Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen door corona voor arbeiders aan?

Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid om economische redenen door corona voor arbeiders aan?

  • 17/03/2020

Tijdelijke werkloosheid om economische redenen is mogelijk voor ondernemingen die niet (of enkel in het weekend) moeten sluiten, maar door corona te maken krijgen met een daling van productie, omzet, bestellingen, klanten en hierdoor het bestaande arbeidsritme tijdelijk niet kunnen handhaven. Zo doe je dat.
 

Hun werknemers genieten in dat geval van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De procedure is verschillend al naargelang het gaat over arbeiders of bedienden. In dit artikel leggen we uit hoe het in zijn werk gaat voor arbeiders.

Wie komt in aanmerking?

  • arbeiders in dienst
  • leerling-arbeiders met een alternerende opleiding
  • uitzendarbeiders indien: 1. ofwel het tijdelijk werkloos stellen wegens werkgebrek verenigbaar is met het motief van aanwerving en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld. Ofwel 2. de uitzendkracht sinds ten minste 3 maanden is tewerkgesteld bij de gebruiker en er een regeling van tijdelijke werkloosheid lopende is voor de vaste werknemers van de afdeling waarin de uitzendkracht is tewerkgesteld.

Omvang steun

De werknemers kunnen genieten van een RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Deze verhoging is van toepassing tot 30 juni 2020.

Hoe vraag ik het aan?

  • de arbeiders moeten in kennis worden gesteld van de voorziene werkloosheid
  • er moet een mededeling gebeuren aan de ondernemingsraad of aan de vakbondsafgevaardigde
  • er moet een elektronische voorafgaandelijke mededeling worden verstuurd aan de RVA, ten minste 7 kalenderdagen voor de eerste voorziene werkloosheidsdag. Bij de economische redenen vermeld je ‘Coronavirus’; RVA zal zich ook soepel opstellen indien een werkgever de indieningstermijn voor de voorafgaandelijke mededeling aan haar diensten in het kader van tijdelijke werkloosheid om economische redenen wegens de coronacrisis voor arbeiders niet kan respecteren.
  • Indien de onderneming nog niet voldoet aan de preliminaire voorwaarden kan ze een aanvraag indienen bij de minister van Werk om erkend te worden als onderneming in moeilijkheden op basis van onvoorzienbare omstandigheden die op korte termijn een substantiële daling van de omzet, de productie of het aantal bestellingen

Download het formulier


Meer informatie

Meer informatie kan je raadplegen op het infoblad 'Tijdelijke werkloosheid - werkgebrek op grond van economische oorzaken voor arbeiders' van de RVA.

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

imu - vzw - obd
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - DNCM
Advertentie VanRoey- nov
Proximus
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
imu - vzw - Recupel
AW_Welt_6stappenplan