Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid door overmacht corona aan?

Hoe vraag ik tijdelijke werkloosheid door overmacht corona aan?

  • 17/03/2020

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van de maatregel 'Tijdelijke werkloosheid door overmacht'. Zo doe je dat.

Wat houdt de maatregel in?

Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus kunnen gebruik maken van deze maatregel.

Dit motief kan worden ingeroepen voor bijvoorbeeld werknemers die in quarantaine werden geplaatst, of voor ondernemingen die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus (probleem in toelevering waardoor productie stilvalt, verplichte sluiting, ...). Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering. Winkels en bv. horecazaken die verplicht volledig of in het weekend moeten sluiten kunnen momenteel een aanvraag doen t.e.m. 3 april 2020.

Wie komt in aanmerking?

Werkgevers die tijdelijk hun werknemers niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus, en te maken krijgen met:

- verplichte sluiting
- vermindering van werk door een gedeeltelijke sluiting
- door toeleveranciers van bedrijven die getroffen zijn door een opgelegde sluiting;
- voor een werknemer die zelf niet ziek is, maar op advies van de bedrijfsarts of op basis van een attest van de huisarts verplicht wordt om thuis in quarantaine te zitten.
- ….

Deze maatregel kan worden ingevoerd voor:

- zowel arbeiders als bedienden
- uitzendkrachten indien zij na de periode van de overmacht bij dezelfde werkgever tewerkgesteld worden
- leerlingen die een alternerende opleiding volgen.

Omvang steun

Wanneer de overmacht 'Coronavirus' is wordt de RVA-uitkering verhoogd tot 70% van hun begrensd gemiddeld loon, met een maximum van 2.754,76 euro per maand. Op deze uitkering wordt 26,75% bedrijfsvoorheffing ingehouden.

Ondernemingen die een aanvraag tijdelijke werkloosheid om economische redenen voor bedienden willen aanvragen en hiervoor nog een procedure moeten doorlopen, kunnen in tussentijd ook beroep doen op de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht en dit maximaal tot 30 juni 2020.

Zo vraag je het aan:

1. Stel een dossier samen met bewijsstukken waaruit blijkt dat het coronavirus zorgt voor een overmachtssituatie die het onmogelijk maakt om de arbeidsovereenkomst van je werknemers uit te voeren.

2. Mail het dossier naar het RVA-kantoor bevoegd voor de exploitatiezetel: Leg daarin de situatie uit en voeg bij de brief je bewijsstukken.

3. Doe simultaan de elektronische aangifte bij de RVA: Surf naar de portaalsite van de sociale zekerheid > rubriek Onderneming > Naar alle online diensten > Tijdelijke werkloosheid

4. Wacht op de erkenningsbeslissing door de RVA van je dossier. Dit duurt in principe 3 á 4 dagen.

!!! Legt de overheid u een volledige of gedeeltelijke sluiting op?
Dan kan de aanvraag zonder bijkomend dossier ter staving van de overmacht.

Het formulier dat u daarvoor kan gebruiken vindt u hier.
 

Meer informatie
 

 

Stel je vraag

Heb je een dringende of praktische vraag over het coronavirus met betrekking tot je bedrijf of werknemers? Je kunt terecht bij:

Antwerpen-Waasland
jill.suetens@voka.be

Brusselse metropool
jan.vandoren@voka.be

Limburg
kenneth.stulens@voka.be

Mechelen-Kempen
fientje.moerman@voka.be

Oost-Vlaanderen
viavoka@voka.be

Vlaams-Brabant
isabel.dewinter@voka.be

West-Vlaanderen
daphne.renier@voka.be

Nationaal
infocorona@voka.be

AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - headoffice
AW_Digitalisering
imu - vzw - recupel
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - Recupel
Proximus
imu - vzw - salesforce