Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe onze dienstenexporteurs de wereld kunnen veroveren

Hoe onze dienstenexporteurs de wereld kunnen veroveren

  • 15/12/2020

Zolang corona woedt, dreigt de goederenexport nog lang suboptimaal te blijven. Aangezien export de motor is van de Vlaamse economie, stelt dit ons voor een serieuze uitdaging. Maar heel wat kleine Vlaamse digitale dienstverleners zijn net gegroeid. Hoe boren we dat potentieel nog beter aan?

In het Plan Samen Groeien schuift Voka de ambitie naar voren om het volle potentieel uit onze dienstenexport te halen tegen 2030. Dat kunnen we – zeker nu – niet laten liggen. De afgelopen maanden heeft de coronacrisis ertoe geleid dat de Vlaamse goederenexport plotsklaps een enorme terugval heeft gezien. In het tweede kwartaal van 2020 – tijdens de eerste lockdown - bedroeg dit bijna een daling van 20%

De voorbije week bracht Voka tijdens de online debattenreeks de ‘5-daagse van de Groei’ een aantal betrokkenen uit de dienstenexport rond de digitale tafel. Daar kwamen heel wat ideeën en mogelijke next steps uit. 

Digitale opportuniteiten

Door de coronacrisis is de digitale transformatie drie versnellingen hoger geschakeld doorheen de wereld wat talloze opportuniteiten voor de vele Vlaamse digitale dienstverleners biedt zoals software ontwikkelaars. Heel wat van deze kleine spelers zijn dan ook niet gekrompen maar net gegroeid de afgelopen maanden. Dergelijke successen worden overigens vaak niet meegenomen in de officiële exportcijfers die enkel naar goederenhandel kijkt. 
 

Heel wat kleine Vlaamse digitale dienstverleners zijn niet gekrompen maar net gegroeid de afgelopen maanden

Gilles Suply

Het begrip ‘diensten’ omvat echter veel meer dan alleen maar bedrijven gespecialiseerd zijn in digitale toepassingen: ingenieursbedrijven, transporteurs en advieskantoren kunnen evenzeer toegevoegd worden aan het lijstje. Bovendien is de grens tussen goederen en diensten ook steeds meer aan het vervagen. Zo zijn er heel wat bedrijven die zich onderscheiden van hun concurrenten door een integrale dienstverlening te koppelen aan hun goederen, waarbij het finale ‘product’ die ze aanbieden geklasseerd kan worden als een goed én een dienst.

Deze ‘niet-digitale’ dienstenspelers hebben vaker wél een enorme daling in hun exportactiviteiten moeten slikken de afgelopen maanden. Heel wat van deze bedrijven zijn immers sterk afhankelijk van een lokale aanwezigheid op de internationale markt om zogenaamde ‘export’ te realiseren. Een ingenieursbedrijf kan haar projecten bijvoorbeeld maar realiseren ter plekke. 

Thuismarkt als proeftuin?

Voor sommige dienstenbedrijven kan Vlaanderen zich ontpoppen tot een vooruitstrevende proeftuin waarin volop geëxperimenteerd kan worden met toepassingen voor de toekomst. De vooruitstrevende rol van Vlaanderen op vlak van offshore wind, heeft mede de basis gelegd dat ook Vlaamse bedrijven nu over de hele wereld betrokken zijn bij het aanleggen van windparken op zee.

Op vlak van ‘health’ en ‘biotech’ zou Vlaanderen ook nog meer werk kunnen maken van het creëren van toekomstgericht regelgevend kader wat dienstenspelers in deze sector zou kunnen helpen om op termijn uit te groeien tot ware Europese kampioenen.

Andere bedrijven moeten zich echter volledig heruitvinden tijdens hun internationaliseringsverhaal. Voor hen biedt de idee van een ‘Vlaamse proeftuin’ minder opportuniteiten. Een advieskantoor voor bedrijven met expertise in een bepaald regelgevend domein, dient bijvoorbeeld bij het internationaliseren telkens per land opnieuw een kennisbasis uit te bouwen binnen het regelgevend domein waarop ze zich wensen te focussen. 

Rol van overheid en Voka?

Vlaanderen herbergt heel wat zowel gevestigde waarden als aanstormende talenten in de dienstensector. Het is echter niet aan de overheid om de winnaars van de verliezers te scheiden. De overheid moet daarentegen inzetten op het scheppen van de ideale omgevingsfactoren die winnaars kunnen helpen in het verder veroveren van de wereld. 

Voka kan zich dan weer ontpoppen tot een al dan niet-digitale ontmoetingsplaats tussen dienstenspelers om bij te leren van elkaars internationale ervaring maar evenzeer om vernieuwende dienstenspelers in contact te brengen met grote industriële bedrijven die elkaar kunnen versterken.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice