Skip to main content
  • Nieuws
  • Hoe moet het verder met de betonstop?

Hoe moet het verder met de betonstop?

  • 27/02/2019

Eind mei trekken we naar de stembus. De Vlaamse regering is dus aan haar laatste maanden bezig. Een van de werven die de volgende regering nog moet afwerken is het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, ook bekend als de ‘betonstop’. Voka staat achter de doelstelling daarvan, maar vraagt aandacht voor groeikansen buiten de Vlaamse Ruit.

  • Deze legislatuur slaagde de Vlaamse regering erin om de langetermijndoelstellingen van het BRV vast te leggen.
  • De beleidskaders zijn evenwel nog niet goedgekeurd, waardoor onduidelijk blijft wie wat zal moeten betalen.
  • Voka vraagt aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit.

BetonstopHet Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) wil de beschikbare ruimte in Vlaanderen efficiënter invullen en enkel nog ontwikkelen op locaties met een goede ligging, waardoor het aansnijden van open ruimte de uitzondering wordt. Deze legislatuur slaagde de Vlaamse regering erin om de strategische visie van dat BRV goed te keuren, waardoor de langetermijndoelstellingen werden vastgelegd. Het water bleek echter te diep om ook de beleidskaders goed te keuren die de strategische visie operationeel moeten maken. Daardoor blijft het vandaag onduidelijk wie wat zal moeten betalen en wat het groeipotentieel is van bepaalde steden en regio’s.

In haar verkiezingsmemorandum bevestigt Voka dat ze achter de doelstelling van het BRV staat om zones die goed scoren qua bereikbaarheid en voorzieningsniveau extra te ontwikkelen om op die manier andere gebieden te vrijwaren. Tezelfdertijd vraagt Voka aandacht voor de groeikansen en ontwikkelingsmogelijkheden buiten de Vlaamse Ruit, vermits elke regio in Vlaanderen verder moet kunnen groeien en zich ontwikkelen. Efficiënt ruimtegebruik kan en moet immers hand in hand gaan met deze investeringen.

“Goed gelegen maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd.”

Voka verwacht dat de volgende regering werk maakt van een doortastend activeringsbeleid voor onbenutte bedrijventerreinen. Goed gelegen, maar onbenutte bedrijventerreinen moeten dringend worden geactiveerd en terreinen die slecht gelegen zijn, kunnen beter worden geschrapt en elders worden gecompenseerd. Zo hoeft het netto ruimtebeslag voor industrie in Vlaanderen niet onmiddellijk worden uitgebreid en kan er op de juiste locaties ontwikkeld worden.
 
In de toekomstige beleidskaders verwacht Voka ook dat de ‘ijzeren voorraad’-filosofie gehandhaafd blijft voor industrie die zich wegens hinderaspecten niet leent om te verweven met andere functies, zoals wonen.  Om te vermijden dat economische opportuniteiten verloren gaan, moet voor dit soort van bedrijvigheid altijd een minimumreserve aan ruimte worden voorzien.

Meer over onze voorstellen, leest u op www.durfkiezen.be.

Contactpersoon

Steven Betz

Senior adviseur milieu & ruimtelijke ordening

Imu Salesforce
IMU Multiburo