Skip to main content
Map
 • Nieuws
 • Hoe maken we het Vlaamse hoger onderwijs top tegen 2030?

Hoe maken we het Vlaamse hoger onderwijs top tegen 2030?

 • 18/12/2020

In het Plan Samen Groeien vormen digitalisering en levenslang leren belangrijke ingrediënten om van Vlaanderen een topregio te maken tegen 2030. Niet enkel het leerplichtonderwijs, maar ook het hoger onderwijs heeft hier een belangrijke taak te vervullen. Tijdens de 5-daags van de Groei boog een panel van experten en stakeholders uit het hoger onderwijs en het bedrijfsleven zich over de vraag  wat de werkpunten moeten zijn voor de komende jaren om meer wendbaar talent te kweken. Hieronder een selectie van topideeën die uit de sessie kwamen.

Digitalisering

 • De coronacrisis heeft iedereen in een digitale versnelling gezet, ook de docenten in hogescholen en universiteiten. Maar nog te vaak zijn de online lessen een copycat van fysieke lessen en dat kan beter. Er moet daarom verder geïnvesteerd worden in de professionalisering van docenten. Ook zij moeten het goede voorbeeld geven en ‘levenslang leren’. Geavanceerde tools kunnen ook ingezet worden om betere feedback te geven aan studenten en docenten op basis van data. Er moet ook een plan komen om de digitale competenties van docenten te meten en op te volgen.
 • De moeilijkheid waar onderwijsinstellingen vaak op stoten is het aanbod van tools om hybride en interactieve leervormen aan te bieden zeer gefragmenteerd is en niet transparant. Dat landschap zou beter in kaart gebracht moeten worden. 
 • Er moeten proeftuinen komen waar de technologiesector en de onderwijssector kunnen experimenteren met hybride leervormen, welke ook doorgetrokken moeten worden naar de lerarenopleiding.
 • De digitalisering van het onderwijs vraagt uiteraard nog veel meer dan enkel de professionalisering van docenten. Het moet benaderd worden als een systeeminnovatie, met aandacht voor én hybride leervormen, én professionalisering, én betere infrastructuur, én een verdienmodel waarbij ook trajecten opgezet worden voor levenslang leren.

Duaal leren

 • Ook duaal leren zal steeds belangrijker worden. Meer pedagogische principes op de werkvloer moeten de brug tussen onderwijs en bedrijven verstevigen. Om van duaal leren écht een succes te maken, moet er onder meer meer aandacht gaan naar de professionalisering van de begeleiders op de werkvloer. Gesterkt met enkele pedagogische handvaten zullen ze meer halen uit de stages, kunnen ze de leerling beter op pad nemen op zijn leercurve en investeren ze in de toekomst. Het zou ook helpen een wettelijk kader te scheppen voor het uitwisselen en detacheren van docenten en werknemers om voor een kruisbestuiving te kunnen zorgen.

Levenslang leren

 • Levenslang leren moet makkelijker gemaakt worden door nog meer flexibele opleidingen. Postgraduaten bestaan al, maar er moet ook meer ingezet worden op microdegrees en hybride leervormen waarbij AI ingezet wordt.
 • Al in het leerplichtonderwijs met er een ‘mindset’ gekweekt worden om levenslang te leren. Dat kan door leerlingen en studenten bedrijfsbezoeken te laten doen of ondernemers in de klas te halen. Docenten en leekrachten moeten het goede voorbeeld geven door ook zelf opleiding te volgen.
 • Er moet meer ondersteuning komen voor mensen die willen ‘bijleren’: welke skills moet ik aanscherpen, wat is het aanbod?
 • Er moet een norm komen voor levenslang leren, net zoals die al bestaat voor O&O. De boodschap is dat we niet enkel moeten innoveren, maar ook leren.

Ontdek meer en debatteer mee op www.voka.be/slimonderwijs

 

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce