Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe lang houden bedrijven de hoge energieprijzen vol?

Hoe lang houden bedrijven de hoge energieprijzen vol?

  • 23/03/2022

Na het derde energiepakket om de koopkracht van gezinnen te vrijwaren zijn bedrijven verweesd achtergebleven.

Afgelopen vrijdag keurde de federale regering haar laatste energieakkoord goed. De jongste twee nucleaire reactoren (Doel 4 en Tihange 3) zullen na 2025 nog tien jaar langer open blijven. Tegelijk wordt ook de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025 -2026 gegarandeerd door de heruitvoering van de eerste veiling van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM). Daarnaast is ook een uitgebreid pakket aan duurzame beleidsmaatregelen goedgekeurd.

Voor Voka legt de regering met dit pakket een gezond realisme aan de dag, in lijn met de gezamenlijke oproep van de werkgeversorganisaties van vorige maand. 

Voka wacht in spanning op het Europese tijdelijk crisiskader voor staatssteun en de daaraan gekoppelde acties van onze regeringen

Lorenzo Van de Pol, Adviseur Klimaat & Energie bij Voka

Het conflict in Oekraïne heeft aangetoond dat we zeker op vlak van onze energiebevoorrading niet al onze eieren in dezelfde mand mogen leggen. De verlenging van de twee jongste kerncentrales draagt alvast bij tot een meer gediversifieerde energiemix dan voorzien, geen overbodige luxe in deze onzekere tijden.

Concreet plan van aanpak

Het zal nu zaak zijn om snel werk te maken van een concreet plan van aanpak en de onderhandelingen met de uitbater van de kerncentrales op te starten zodat er snel duidelijkheid komt over wanneer deze centrales beschikbaar zullen zijn. 

De beslissing om tegelijk over te gaan tot de heruitvoering van de eerste CRM-veiling zorgt voor rechtszekerheid en haalt tegelijk enige druk van de ketel door de bevoorradingszekerheid in de winter van 2025 -2026 te verzekeren en zo ruimte te laten voor een nog enigszins ordentelijke nucleaire levensduurverlenging.

Verdere acties nodig

Maar het werk is verre van af. Zowel voor de korte termijn als de lange termijn zijn acties noodzakelijk om de huidige energiecrisis het hoofd te bieden. 

Op korte termijn mogen bedrijven niet vergeten worden. Na het derde energiepakket om de koopkracht van gezinnen te vrijwaren zijn bedrijven enigszins verweesd achtergebleven. Tot nu toe zijn bedrijven er in het algemeen nog net in geslaagd om te gaan met de historisch hoge energieprijzen. Maar lang lijkt dat niet meer vol te houden. Voka wacht in spanning af op het Europese tijdelijk crisiskader voor staatssteun en de daaraan gekoppelde acties van onze regeringen.

Op lange termijn zullen we nog sterker moeten inzetten op de beschikbaarheid van koolstofarme energiedragers. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid van de verschillende regeringen in ons land. De federale regering heeft zopas een pakket goedgekeurd van om en bij de 1,2 miljard euro om de energietransitie te versnellen. Er is echter nood aan fundamenteler beleid, zoals een gezamenlijke visie op de noodzakelijke infrastructuur (bv. het Ventilus-project of leidingstraat) en in de eerste plaats een strategische aanpak van de klimaatproblematiek.

 
 

imu - vzw - ovam