Skip to main content
Map

Hoe komen we beter uit deze crisis?

  • 20/04/2021

Net op dit scharniermoment in de grootste naoorlogse crisis start ik in een nieuwe rol als directeur van het Kennis- en Lobbycentrum bij Voka. De vraag die mij bezig houdt? Hoe we sterker uit deze crisis komen. Het beheren van de pandemie slorpt nog volop alle aandacht op, maar na corona moeten we er als economie en samenleving weer staan. Dat kan, op voorwaarde dat we nú beginnen te hervormen en te investeren.

Na dertien boeiende jaren in de chemie- en farmasector, waarvan de laatste zeven jaar als gedelegeerd bestuurder van sectorfederatie essenscia vlaanderen, ben ik op 15 maart aan de slag gegaan als directeur van het Kennis- en Lobbycentrum van Voka. 

Vanuit mijn nieuwe rol bij Voka wil ik bouwen aan een gedeelde toekomstvisie voor welvaartsgroei in Vlaanderen, vernieuwend zijn in constructieve belangenbehartiging en de samenwerking tussen ondernemersorganisaties versterken voor een modern en performant werkgeverslandschap ten dienste van onze ondernemingen. In al deze domeinen wil Voka het voortouw nemen en ik kijk dan ook enthousiast uit naar deze nieuwe uitdaging.

Futureproof

Uitdagingen, daar staan wij in deze coronacrisis meer dan ooit met z’n allen voor. Overheden en regeringen doen er alles aan om deze pandemie onder controle te krijgen. Maar we moeten ook verder durven te kijken: hoe maken we België en Vlaanderen niet alleen corona- maar ook futureproof? 
 

Het ontwerp Herstel- en Veerkrachtplan mist op belangrijke domeinen nog de doortastende hervormingen die we nodig hebben

Frank Beckx, directeur Kennis- en Lobbycentrum

De bouwstenen van zo’n sterker Vlaanderen zitten in investeringen en hervormingen die onze productiviteit, tewerkstellingsgraad en groei opkrikken. Met structurele hervormingen en strategische investeringen, die een hefboom zijn voor private investeringen, kunnen we sterker uit deze crisis komen.

Het ontwerp Herstel- en Veerkrachtplan dat ons land eind van deze maand zal indienen bij de Europese Commissie is een eerste stap, maar mist op belangrijke domeinen nog de doortastende hervormingen die we nodig hebben om onze concurrentiekracht te versterken. Waar wachten we nog op?

We kunnen het ons niet veroorloven om dit potentieel nog langer te laten liggen. Want om het welvaartsniveau van voor corona te halen, hebben we 10 jaar lang gemiddeld 2 procent economische groei per jaar nodig. Dat is niet evident, want voor deze crisis kwamen we gemiddeld aan 1,4 procent. Maar het is wel haalbaar. Dat toont het Plan Samen Groeien van Voka aan, waarin we een visie uiteenzetten voor de komende 10 jaar.

Bondgenoten

Na corona moeten we sterker staan, en we reiken de hand naar iedereen die hier mee aan wil timmeren. Politici die hun schouders zetten onder de nodige hervormingen en investeringen, vinden in Voka dan ook een bondgenoot

Het Kenniscentrum van Voka zal op zijn beurt het inhoudelijke debat blijven voeden. Dat niet alleen met vernieuwende voorstellen, maar evenzeer door de dialoog aan te gaan en samen te werken met andere maatschappelijke actoren, ook met hen die op het eerste gezicht misschien wat verder van Voka af staan. Zo willen én kunnen we samen Vlaanderen weer doen groeien. 


 

Contactpersoon

Frank Beckx

Directeur Kennis- en Lobbycentrum

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce