Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Hoe investeren in kinderopvang aantrekkelijker kan voor werkgevers

Hoe investeren in kinderopvang aantrekkelijker kan voor werkgevers

  • 21/09/2023

We hebben een aantal concrete pistes om investeren in kinderopvang aantrekkelijker te maken voor bedrijven.  

Terwijl bedrijven elke steen omdraaien op zoek naar medewerkers, blijkt een gebrek aan kinderopvangplaatsen een stevige drempel voor medewerkers om werk en gezin te combineren. Meer dan 1 op 3 ouders op zoek naar een plaats in de kinderopvang krijgt het deksel op de neus. Dat is een gevolg van de Vlaamse overheid die de knip op de portemonnee houdt.  

Vandaag zijn er te weinig kinderopvangplaatsen in Vlaanderen. Voor 15.238 kinderen, ofwel 37 procent van de aanvragen, was er in 2022 géén kwalitatieve opvang voor kinderen. Dat zijn de harde cijfers die minister Crevits meedeelde in het Vlaams Parlement omdat het gaat om jonge, actieve ouders. We weten héél zeker dat het gebrek aan opvangplaatsen zorgt voor een rem op tewerkstelling: 50% van de vrouwen zou meer werken of in een nieuwe job stappen mocht er voldoende kinderopvang voorzien worden.  

Bijkomende plaatsen

Door bijkomende plaatsen in de kinderopvang zullen mensen die vandaag noodgedwongen thuisblijven om voor kleine kinderen te zorgen makkelijker de stap kunnen zetten naar de arbeidsmarkt. Die ambitie staat in het Vlaams regeerakkoord: "De Vlaamse regering zal alles op alles zetten om de werkzaamheidsgraad op te trekken naar 80% … We zorgen voor extra plaatsen en meer flexibiliteit in de kinderopvang…" Daardoor zullen Vlamingen werk en gezin beter kunnen combineren.

Eenzelfde engagement wordt gevonden in de SERV-adviezen 'Iedereen aan boord' en 'Kinderopvang als olie in het radarwerk van gezin, arbeidsmarkt en samenleving'. Kortom: iedereen beseft het belang van meer plaatsen in de kinderopvang.  

Niet enkel vanuit begroting

Daar horen een paar voorwaarden bij. Eerst en vooral: het moet gaan om kwalitatieve opvangplaatsen waar je als ouder met een gerust hart kan rekenen op de professionele en pedagogische omkadering. Dat betekent dat de kinderbegeleiders worden aangevuld en ondersteund met collega’s die wat afweten van pedagogie van jonge kinderen. De opvangplaatsen dienen ook toegankelijk te zijn: dat betekent beschikbaar wanneer je aan de slag moet, betaalbaar en liefst in de buurt van de woonplaats van de ouders.  

Voka wil op korte termijn de nodige capaciteit aan kinderopvang realiseren door de extra plaatsen niet enkel vanuit de Vlaamse begroting te financieren. Je kan ook kijken naar cofinanciering en  bedrijven extra plaatsen voor kinderopvang laten financieren. Dat kan vandaag al: bedrijven kunnen tot ca 9.000 euro voor bedrijfsopvang fiscaal inbrengen. Dat is goed voor twee derden van de kost van een kwalitatieve opvangplaats. Bedrijven zorgen zo voor bijkomende capaciteit en helpen de drempel naar werk voor jonge ouders wegnemen. We moeten het dan wel aantrekkelijk maken voor bedrijven om te investeren.  

3 concrete pistes

We hebben een aantal concrete pistes om investeren in kinderopvang aantrekkelijker te maken voor bedrijven.  

1. Hogere flexibiliteit

Eerst en vooral moet de flexibiliteit omhoog: in plaats van bedrijven zelf de bedrijfsopvang te laten organiseren, is het veel eenvoudiger voor bedrijven om een plaats voor een jaar in te kopen bij een erkende dienst voor kinderopvang. Zo blijft bedrijfsopvang niet voorbehouden voor de groten der aarden en kan ook een kmo investeren.  

2. Fiscaal interessanter maken

Maak die investering fiscaal nog interessanter. Er valt wat te zeggen voor het verhogen van de fiscale aftrek voor bedrijven van 100 naar 120%: het zal meer bedrijven overtuigen om te investeren in kinderopvang.  

3. Opnemen in cafetariaplan

Je kan nog verder gaan: neem de kosten voor kinderopvang op in het cafetariaplan. Zo komen de kosten voor bedrijfsopvang niet bovenop het loonhuis, maar maken ze er deel van uit.  

__________________________________________________________________________________________________________

Bekijk hier ook het artikel in De Standaard

Contactpersoon

Daan Aeyels

Senior Adviseur Welzijns- en Gezondheidsbeleid

imu - vzw - Altez