Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe ik mijn werkbezoek aan De Oesterbank heb beleefd

Hoe ik mijn werkbezoek aan De Oesterbank heb beleefd

  • 21/08/2018

Dit zijn mijn belangrijkste bedenkingen, naar aanleiding van mijn werkbezoek aan De Oesterbank.

In De Oesterbank werken 462 werknemers. 80% is gesubsidieerd, 20% niet. De subsidie is ongeveer de helft van het loon, maar vanaf 1/1/2019 wordt gedifferentieerd waarbij de meest kwetsbare werknemers tot 65% gesubsidieerd worden en andere maar 40%.

1/3 van de werknemers werken niet in De Oesterbank, maar op locatie bij klanten (bijv. Duco).

40% van het personeel woont in Oostende.

In Kortrijk is sociale economie veel meer uitgebouwd, nl. 1600 jobs. Men is daar vroeger goed begonnen, waardoor Oostende nu een achterstand heeft. Die inlopen kan bijna niet, omdat er voor de subsidiëring gewerkt wordt met jaarlijks contingent. Er zijn veel geïnteresseerde bedrijven, de vraag voor productie in De Oesterbank is erg groot.

Vlaanderen doet in feite te weinig. Maar er is een structureel probleem. De Vlaamse subsidies voor de sociale economie zijn een kost voor Vlaanderen, maar de opbrengst van meer tewerkstelling in de sociale economie (minder uitkeringen en meer sociale bijdragen) is voor federaal. Dat is een systeemfout! Dit dient verder te worden onderzocht.

Slechts 1% stroomt door naar reguliere arbeidsmarkt. Maar in tegenstelling tot wat we zouden denken, is dat niet iets om van wakker te liggen. Het is in feite vrij logisch: de betere werknemers schuiven intern door - er zijn nog altijd veel werkzoekenden dus werkgevers nemen sowieso de sterkere werkzoekenden - als doorstroming mislukt keert de werknemer terug maar komt hij opnieuw achteraan in de rij aan te schuiven dus dat risico willen velen niet nemen…

Troeven: prijs (gesubsidieerd) - flexibel/maatwerk - ligging - eigen transport (28 opleggers). Regio die bediend wordt gaat tot Kortrijk. De Oesterbank heeft dus een breed ‘achterland’.

Vroeger kon De Oesterbank zelf mensen aanwerven, maar nu moet alles gebeuren via de VDAB en dat duurt enkele weken. Ander extra personeel (bijv. vluchtelingen) komen binnen via andere subsidiekanalen (bijv. Interreg).

Tijdens de rondleiding viel de efficiënte indeling van de werkruimte op en de inspanningen om via automatisering menselijke fouten onmogelijk te maken. Het personeel leek erg gemotiveerd en de werkomstandigheden (verlichting, frisse lucht, lawaaivolume…) zijn er goed. De sociale economie heeft nogmaals bewezen kwetsbare mensen te kunnen activeren, maar dat ook te doen in een competitieve omgeving die op het vlak van productie en rendabiliteit veeleisend is.

Ik wil Luc Rosseel, Algemeen Directeur, bedanken voor de rondleiding en deskundige uitleg.


Wouter De Vriendt
Kamerlid en fractieleider in de Oostendse gemeenteraad (Groen)

Contactpersoon

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - salesforce