Skip to main content
  • Home
  • Nieuws
  • Hoe de overheid schildert met vervuilende verf
  • 24/06/2021

Hoe de overheid schildert met vervuilende verf

Verfgerelateerde stoffen zijn, na het autoverkeer, de tweede grootste bron van schadelijke VOS-emissies in de atmosfeer. De impact ervan is voor het groot publiek nauwelijks bekend en wordt zwaar onderschat. In ons land zetten deze vaststellingen de overheid vooralsnog niet aan tot een fundamenteel andere opstelling in het gebruik van verven. Toch zijn de middelen zoals milieuvriendelijke coatings en verftechnieken, ruim voorhanden. Wim Schalley, CEO van Acotec, begrijpt het getreuzel niet. 

Hoe de overheid met vervuilende verf schildert

 
Tekst Jan Van Gyseghem

Acotec in Erembodegem (Aalst) is een producent van solventvrije coatings die in één laag worden aangebracht voor anti-corrosie en brandvertragende toepassingen. Acotec maakte faam in de behandeling van watergebonden infrastructuur met eigen coatings. Publieke actoren waaronder de Vlaamse overheid is zijn klant, evenals een aantal grote multinationale bedrijven zoals Shell, Chevron, Woodside en de Japanse oliemaatschappij INPEX. Het bedrijf haalt 80% van de omzet uit de uitvoer naar 15 landen. Met het eigen merk Humidur is Acotec marktleider op gebied van solventvrije en éénlaagsscoatingsystemen op minimaal voorbereide oppervlakken. 

Vluchtig en vervuilend

Toch is Wim Schalley, CEO van Acotec, niet echt tevreden. “Terwijl de overheid aan de ene kant terecht investeert in milieu en omgeving zorgt ze tegelijk voor een onnodige, permanente en belangrijke luchtvervuiling door haar eigen infrastructuur niet duurzaam te laten onderhouden en behandelen maar wel schadelijke solventhoudende verven te gebruiken.  Wegen, bruggen, tunnels worden geschilderd en gecoat met sterk vervuilende producten die een grote bron zijn van vluchtige organische stoffen (VOS).” 

VOS of vluchtige organische stoffen zijn organische verbindingen met één of meer koolstofatomen en een hoge dampdruk waardoor ze gemakkelijk in de atmosfeer terechtkomen. Een aantal zijn gassen die vrijgegeven worden door vaste stoffen of vloeistoffen. 

Het is algemeen bekend dat VOS schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu op korte en lange termijn. De vorming van ‘slechte’ ozon door gebruik van VOS geeft aanleiding tot gezondheidsproblemen (luchtwegenaandoeningen) bij de mens en tot een aftakeling van landbouwgewassen en bosbestanden. Bronnen van VOS zijn o.m. de verbranding van fossiele brandstoffen en het gebruik van organische oplosmiddelen. Een studie van 2015, uitgevoerd door de UGent, wees uit dat verfgerelateerde stoffen de op één na grootste bron zijn van VOS-emissies, na de uitstoot van auto’s.  

Wim Schalley: “Nochtans is het perfect haalbaar om het anders en duurzaam te doen. Oliemaatschappijen gebruiken veel meer duurzame coatings, bijvoorbeeld. Omdat ze kostenbesparend zijn en tegelijk minder broeikasgassen veroorzaken. Waarom kan de overheid dat dan niet?”

Verf

In België en in Vlaanderen laat de overheid heel wat schilderwerken voor het onderhoud en de bescherming van de publieke infrastructuur uitvoeren door aannemers die gebruik maken van traditionele solventhoudende verven. Ook bij de recente bouw en het onderhoud van windmolenparken op zee gebruikt men hoogst schadelijke verven en coatings. 

Alleen voor specifieke toepassingen rond de infrastructuur van waterwegen kiest Vlaanderen voor de duurzame aanpak. Die loont, want achteraf is er nauwelijks nog onderhoud nodig. 

(lees verder onder de quote)

In ons land is de overheid zelf verantwoordelijk voor een belangrijke maar vermijdbare luchtverontreiniging

Wim Schalley, CEO van Acotec

Slechte leerling in onderhoud

Wim Schalley: “Het is frustrerend vast te stellen dat onze producten en methoden ingang vinden bij overheden in Chili, Australië en zelfs China maar dat de Belgische/Vlaamse verantwoordelijken er zich vanaf maken met een weerkerend verzinsel: “Er zijn geen alternatieven beschikbaar”. Op vlak van levensduur verlengend onderhoud doet België het erg slecht. De tol van een sinds jaren aanslepende desinvestering in onze infrastructuur.” De bedrijfsleider van Acotec neemt geen blad voor de mond: “Onze techniek en onze producten vergen minder onderhoud en dat zien sommigen niet graag gebeuren.” 

Ook Europa heeft nog werk op de plank. Europese regelgeving verbiedt het gebruik van solventhoudende verf in toepassingen waarmee de gewone consument geconfronteerd wordt maar sluit de ogen voor massaal gebruik in de industrie. Wetenschappers dringen aan op maatregelen die de milieu-impact van VOS-generatoren verminderen, onder meer door de inzet van milieuvriendelijke coatings en verftechnieken. 

Verf met een kleurtje en een giftig geurtje 

Solventgebonden systemen maken dat vluchtige organische stoffen (VOS) vrijkomen in de lucht 

Basistypen verf met VOS: 

  • Verven op basis van oplosmiddelen. Deze zijn een bron van VOS-emissies die gemakkelijk vervluchtigen in onzichtbare dampen. Wanneer verf droogt, komen deze stoffen in hoge concentraties in de lucht. Ze blijven vrijkomen gedurende meerdere jaren.
  • Verven op basis van water. Deze zijn duidelijk beter voor het milieu, hoewel niet geheel onschadelijk.
  • Enkel oplosmiddelvrije coatings produceren geen VOS. 

Duurzaam ondernemen verankeren in jouw bedrijfsvoering?

Dat is een slimme zet, want ondernemingen die inzetten op duurzaam ondernemen zijn weerbaarder, efficiënter en weten meer talent te behouden.

Meer info op de pagina van Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). 

Meer nieuws over duurzaam ondernemen?

 om uw mailvoorkeuren aan te passen

Contactpersoon

Maarten Dheedene

Belangenbehartiging - Duurzaam Ondernemen

Interesse in duurzaam ondernemen?

Meer informatie rond het Voka Charter Duurzaam Ondernemen.

Klik hier

Artikel uit publicatie

Domestic Services
Banque de Luxembourg
Deloitte
ING
Logo Mensura
Proximus
SD  Worx
BovaEnviro+
G4S
Soundfield
Jobat