Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hoe Ciril tot gedragen vastgoedprojecten komt…

Hoe Ciril tot gedragen vastgoedprojecten komt…

  • 03/06/2021

“Samenwerking en overleg zit in ons DNA”, zegt Pieter Vanhout, managing director van vastgoedontwikkelaar Ciril. Het bedrijf investeert dan ook enorm veel tijd in overleg met buurtbewoners en overheden vooraleer ze een vergunningsaanvraag indienen voor een nieuw project. “Zo vermijden we bezwaren, maar jammer genoeg stoten we toch nog soms op de ondemocratische kant van het systeem.”

Bekijk de video of lees het interview onder de afbeelding.

Ciril, ontwikkelaar van vooral stedelijke projecten maakt deel uit van de familiale holding Democo Group. Deze groep van bouwbedrijven kan door zijn diversiteit totaaloplossingen bieden aan de klant: van algemene aanneming over bedrijven die technische installaties plaatsen en onderhouden tot een afwerkingsbedrijf. “Door onze intense samenwerking kunnen we de hele keten rond verzorgen.”

Samenwerking

Samenwerking en overleg met anderen zit dan ook in het DNA van Ciril. “Zeker in binnenstedelijke projecten is dat broodnodig om iedereen mee te krijgen.” Deze samenwerking vertaalt zich onder meer in heel wat duurzame en innovatieve projecten. “Bij grote projecten gaan we bijvoorbeeld het grondwater dat we oppompen monitoren en ter beschikking stellen van de buren, de stedelijke groendienst of een bedrijf in de buurt. Om de parkeerdruk in de omgeving van onze binnenstedelijke projecten op te vangen werken we samen met een parkeeruitbater die de nieuw ontwikkelde private parkeerplaatsen op de ongebruikte momenten uitbaat als publieke parking. Voor de bewoners is het handig dat ze een parkeerplaats kunnen aanbieden aan hun bezoekers.”

Samenwerking en overleg met anderen zit dan ook in het DNA van Ciril.

Pieter Vanhout, Ciril

Versterking binnenstedelijk weefsel

Door de aard van de projecten kan Ciril in de binnenstad het stedelijk weefsel versterken. “We herontwikkelen vaak oudere, gesloten enclaves zoals een binnenstedelijke school, ziekenhuis of kazerne. Zo’n gesloten eilanden werken we dan open met doorsteken voor fietsers en voetgangers, vaak in combinatie met een groen park of plein dat ook voor de omliggende buurtbewoners toegankelijk is. Zo dragen we ons steentje bij aan de maatschappelijke duurzaamheid van een buurt.”

Omgevingsvergunning

Ook Ciril krijgt vaak te maken met procedures om de omgevingsvergunning aan te vragen en te krijgen en met alle voor- en nadelen die daarmee gepaard gaan. Maar ook daar is overleg en samenwerking key. “We investeren enorm veel tijd aan het traject dat voorafgaat aan de aanvraag. We benutten die tijd om de buurtbewoners te bevragen en te informeren over het project en we proberen zoveel mogelijk hun bekommernissen en noden te integreren en mee te pakken in het project. Hetzelfde doen we met de overheden, de omringende handelaars en andere betrokkenen. Op die manier vermijden we bezwaren na de aanvraag. Jammer genoeg moeten we soms ook vaststellen dat het vergunningstraject niet echt democratisch verloopt en één burger de herontwikkeling van een ganse buurt kan blokkeren, zelfs als het protest gebaseerd is op een zeer bedenkelijke argumentatie of de burger zelf zelfs geen rechtstreeks betrokken partij is. Een ander minpunt is dat we vaststellen dat de omgevingsambtenaren vaak onderbemand zijn waardoor de behandeling van ingediende dossiers omwille van een zogezegde onvolledigheid opnieuw met dertig dagen wordt uitgesteld.”

Maar de evaluatie van het digitale omgevingsvergunningsloket is voor Pieter Vanhout al bij al zeker positief: “De indiening via het digitale loket bespaart jaarlijks tonnen papier, de adviezen zijn transparant met vaak de mogelijkheid om nog tijdens de procedure kleinigheden bij te sturen om zo tot een gedragen vergunning te komen.”

Bedrijfscultuur

Samenwerking en overleg wordt ook doorgetrokken binnen het bedrijf zelf. De Democo groep werd dit jaar zelfs nog uitgeroepen tot een van de ‘Best Workplaces 2021’. Hoe komen ze tot deze positieve cultuur in een groep van bedrijven die alles samen toch meer dan 800 werknemers telt? “Onze mensen zijn onze belangrijkste krachten. Men hen stellen we waarden als ‘integriteit’, ‘verbondenheid’ en ‘meer dan kwaliteit’ centraal. We doen regelmatig personeelsbevragingen en vertalen de aandachtspunten in doelstellingen, die we levendig houden via een maandelijks dashboard met KPI’s. Daarnaast wordt er ook samen gesport en gefeest. Deze gezonde mix wordt zeer gewaardeerd met de bekroning van Best Workplace als resultaat!.”

Download de Voka Paper over de evaluatie van de omgevingsvergunning op www.voka.be/omgeving

imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce