Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Hitte & werk: rechten & plichten

 • 12/06/2023

Als het te warm wordt op het werk moet de werkgever een aantal maatregelen treffen. Denk daarbij aan het inlassen van extra rustpauzes, verfrissende drank ter beschikking stellen of er voor zorgen dat de werknemers over persoonlijke beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een zonnescherm) beschikken. 
 
Het type maatregelen is afhankelijk van de temperatuur, de duur van de hittegolf, de aard van het werk en of er sprake is van ozonpieken. In elk geval ben je als werkgever het best voorbereid.
 

1. Wanneer is het te warm?

Bij hoge temperaturen moet de werkgever aThermometerctie ondernemen ten aanzien van zijn werknemers. Ruwweg kan je stellen dat men bij zeer zwaar fysiek werk (zoals spitten en graven) al moet opletten vanaf 20 graden. Bij bureauwerk moet het ‘hitteplan’ pas in actie komen vanaf 30 graden.

Strikt gezien mag je de temperatuur in een werkcontext niet afmeten op de gewone klassieke thermometer maar moet je dit doen met een globethermometer. Deze thermometer houdt rekening met de temperatuur, de luchtsnelheid (wind, tocht) en de luchtvochtigheid. 
 

2. Wat moet je als werkgever doen?

Bij overschrijding van de temperatuur moet de werkgever een aantal maatregelen nemen om de blootstelling aan warmte en de daaruit voortvloeiende risico's proberen te voorkomen of te beperken tot een minimum.

VOORDIEN

De werkgever stelt hiervoor op voorhand een programma van technische en organisatorische maatregelen op. Hij kan: 

 •  alternatieve werkmethoden invoeren; 
 • de werkroosters of arbeidsorganisatie aanpassen;
 •  de duur en de intensiteit van de blootstelling verminderen.

Dit programma wordt, na advies van de bevoegde preventieadviseurs, opgenomen in het globaal preventieplan. Als het te warm wordt, treedt het programma van technische en organisatorische maatregelen in werking.

WARMTE HOUDT AAN

Als de overmatige warmte aanhoudt, neemt de werkgever volgende maatregelen:

 • hij zorgt binnen de 48 uur, na het vaststellen van de overschrijding, voor kunstmatige verluchting;
 • indien de 48 uren verstreken zijn en de overschrijding houdt aan, voert de werkgever een regime van beperkte aanwezigheid op de werkpost en van rusttijden in;
 • hij zorgt voor kosteloze verfrissende dranken.
 • De werknemers die rechtstreeks blootgesteld zijn aan zonnestralen moeten individuele of collectieve beschermingsmiddelen krijgen.

OZON

Bij aanhoudend warm weer kunnen er ook verhoogde ozonconcentraties optreden. Blootstelling aan ozon van klimatologische oorsprong houdt eveneens een arbeidsrisico in.
 
Dit wil zeggen dat de werkgever ook in dat geval maatregelen moet treffen. De werkgever doet dit best door bijvoorbeeld:

 • zware lichamelijke arbeid enkel tijdens de ochtend of voormiddag te laten verrichten;
 • overwerk te vermijden;
 • lichtere arbeid te laten verrichten zodat het ademvolume en de ingeademde dosis ozon lager zijn.

3. Hitte & werk: 11 tips

 1. Leg je werknemers extra in de watten. Op een zonnige werkdag is er niet veel dat hen zo blij zal maken als (water)ijsjes.
 2. Onderzoek of mensen kunnen thuiswerken. Niet alleen vermijden de medewerkers zo files en een drukke menigte op de trein/tram/bus, ook is de thuisomgeving soms gemakkelijker om koel te houden. 
 3. Verlof. Laat mensen een dag vrijaf nemen en genieten van het zomerse weer.
 4. Laat een tijdelijke wijziging van het uurrooster toe, waarbij je medewerkers vroeger kunnen beginnen en dus niet moeten werken tijdens de warmste uren van de dag. Vermijd zware fysieke inspanningen op het warmste van de dag. 
 5. Voorzie regelmatigere en/of langere pauzes. 
 6. Pas het werk aan. Daarbij kan gezocht worden naar binnenwerk of werk in de schaduw. Zoek naar alternatief, veelal lichter werk.
 7. Zorg voor verkoeling. Zorg voor airco of ventileer waar mogelijk lokalen, ateliers of mobiele werkplaatsen.
 8. Bespreek mogelijke kledingsvoorschriften. Korte broeken of andere aangepaste werkkledij is misschien mogelijk.
 9. Voorzie (fris) water om uitdrogingsverschijnselen tegen te gaan.
 10. Heb aandacht voor kwetsbare personen (zwangere werkneemsters, oudere werknemers, personen met ademhalings- of hartproblemen of diabetes).
 11. Stel een zonnepet, zonnecrème en zonnescherm ter beschikking. Of, indien nodig, een zonnebril met bescherming tegen UV-stralen.

Contactpersoon

imu - vzw - Altez