Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • HH Groep matcht boerenverstand met toptechnologie

HH Groep matcht boerenverstand met toptechnologie

hh groep cover
  • 01/03/2022

HH Groep matcht boerenverstand met toptechnologie

Akkers zijn er in de onmiddellijke omtrek allang niet meer te bespeuren, maar vanuit zijn hoofdkantoor langs de A12 in Wilrijk bewerkt HH Groep wel al ruim zestig jaar succesvol de groen-en landbouwsector en de logistieke wereld. Volgend jaar viert het Antwerpse familiebedrijf van de vierde generatie zelfs zijn 125-jarig bestaan. ‘Het verleden is mooi, maar geeft evenmin garantie voor de toekomst. Daarom vragen we ons permanent af hoe we onze klanten nóg beter kunnen bedienen’, klinkt het. 

Wie binnenstapt in het hoofdkantoor van HH Groep in Wilrijk, valt het aanbod aan kolossale tractoren, vorkliften en ander zwaar materiaal meteen op. Het doet niet vermoeden dat het verhaal van dit familiebedrijf in 1898 is gestart met wasmachines. ‘Stichter Hilaire Van der Haeghe week als 22-jarige uit naar Antwerpen, in die tijd dé metropool voor een jonge West- Vlaming zoals hij. Van daaruit maakte mijn grootvader met de Red Star Line de oversteek naar Amerika. In New York maakte hij kennis met allerlei nieuwe ontwikkelingen en startte hij al een eigen bedrijfje op. Toen hij enkele jaren later terugkeerde naar Antwerpen, begon hij in de Pelikaanstraat als invoerder van wasmachines en wringers’, vertelt kleinzoon Christian Van der Haeghe (79). 
Na het overlijden van Hilaire in 1929 moesten diens zonen Paul, Marcel en André plots het bedrijf voortzetten. ‘Het in volle crisistijd zien te beredderen, is een uitstekende leerschool voor hen geweest. Toen wat later de mechanisatie in de landbouw zich doorzette, hebben ze de activiteiten in die richting gestuurd. Zo werden we in 1935 al verdeler van kunstmeststrooiers en zaaimachines van Amazone, een merk dat we tot op vandaag nog steeds verdelen. De context na de Tweede Wereldoorlog bood ook veel mogelijkheden, eerst door het Marshallplan en daarna door de sterke ontwikkeling van de Europese landbouw. Vooral Amerikaanse merken waren hier toen sterk aanwezig. Via onze uitstekende contacten met leveranciers en de kansen in de wegenbouw en de behandeling van goederen waar zij op inspeelden, begonnen we ook met een aanbod van vorkliften, magazijntrucks en machines voor grondbewerking.’ 

Driekwart eeuw later is Hilaire Van der Haeghe geëvolueerd tot HH Groep, met een breed gamma aan producten op maat van de landbouw, de groensector en material handling - zeg maar goederenbehandeling - als drie pijlers. ‘Omdat we merkten dat elke business specifieke fabrikanten en uitgesproken klantenbehoeften had, hebben we ons georganiseerd in drie businessunits. Landbouw is onze belangrijkste tak. Maar ook met ons aanbod aan technisch materieel voor de groensector en de behandeling van goederen realiseren we mooie groeicijfers. Per tak hanteren we een aparte strategie om daarin verder te groeien’, zeggen Julien Van der Haeghe en Jean-Christophe Smeets. 

PREMIUMMERKEN ALS BASIS 

Beide neven van Christian vormen de vierde generatie die het familiebedrijf nu dagdagelijks runt. Net zoals hun voorgangers zweren ze bij de premiummerken, waarvan HH Groep soms al decennialang de verdeler is. ‘Het is een bewuste keuze om uitsluitend scheep te gaan met fabrikanten die toptechnologie aanbieden. Premiummerken bieden de grootste garantie op succes, zowel voor de klant als voor onszelf. Daarbij bieden wij dan continuïteit als toegevoegde waarde. Eindklanten en dealers hebben graag dat we hen de beste merken aanbieden. Want daarmee zijn ze verzekerd van kwaliteit en een kwalitatieve opvolging’, licht het duo toe. ‘Over de beslissing om al dan niet met een fabrikant in zee te gaan, gaat soms wel wat tijd. Elke samenwerking wordt grondig afgewogen, omdat de lange termijn in onze business erg belangrijk is. Machines die wij verdelen, staan vaak voor een hele investering die lang moet meegaan. Het prijskaartje van een volledig uitgeruste Fendt-tractor met 360 pk kan oplopen tot wel 300.000 euro. Naast de verkoop is daarom de organisatie van de naverkoop en de wisselstukken minstens zo belangrijk. Terwijl we voor de landbouw- en de groensector samenwerken met dealers, verkopen we onze vorkhef- en magazijntrucks rechtstreeks aan onze eindklanten. Hierdoor kennen we hun veeleisendheid. Zaken zoals onderhoudscontracten die we in die zin de jongste jaren hebben ontwikkeld, doen nu hun intrede op de markt van onze andere businessunits. Ook elektrificatie van het gamma is een trend die zich al eerder heeft doorgezet in de goederenbehandeling. Die ervaring stelt ons in staat om diezelfde evoluties snel te omarmen met onze andere pijlers.’

‘Premiummerken bieden de grootste garantie op succes. Daarbij bieden wij continuïteit als toegevoegde waarde.’

Julien Van der Haeghe

COCKPIT ZOALS IN EEN VLIEGTUIG 

Premiummerken als Fendt, CLAAS, Iseki en Yale trekken automatisch premiumklanten aan, waardoor HH Groep is uitgegroeid tot de marktleider. Dat het bedrijf die positie weet vast te houden, schrijft het toe aan zijn medewerkers. ‘Het niveau van medewerkers die we aanwerven, is door de jaren heen alleen maar toegenomen. Door routinetaken te automatiseren, slagen we erin om extra tijd te vinden voor een topbegeleiding van onze klanten. We zetten ook sterk in permanente ontwikkeling en bijscholing. Niet alleen van onze medewerkers, maar ook van onze dealers en eindklanten’, legt Jean-Christophe Smeets uit. ‘Dat is nodig, met de huidige generatie van machines die is uitgerust met toptechnologie. Wie plaatsneemt in een tractor, waant zich in een cockpit van een vliegtuig. De precisielandbouw vereist nu eenmaal digitale, vaak hoogtechnologische toepassingen, die veel complexer zijn dan wat je vindt in een auto of een vrachtwagen. Geschikt personeel vinden om daaraan te werken, is een uitdaging. Iedereen is op zoek naar technische profielen. Al helpt het wel dat je in ons bedrijf in contact komt met topmerken die werken met toptechnologie. We hebben alleszins contacten met scholen, stellen hen materiaal ter beschikking en bieden ook stageplaatsen aan.’ 
‘Opleiding is een erg belangrijk facet in onze organisatie. Want onze directe klanten of eindklanten moeten niet alleen mee kunnen met de toptechnologie van fabrikanten, maar er ook goed mee omspringen en die op de juiste manier onderhouden. Daarom vinden we het belangrijk om te werken met technische mensen met toch al enige voeling met de landbouw of de groensector’, weet ook Julien Van der Haeghe. 

GROTER EN VEELEISENDER 

Terwijl het aantal landbouwers jaarlijks met 3 tot 4% afneemt, krimpt de bewerkte landbouwoppervlakte minder snel. ‘Het gemiddeld landbouwbedrijf wordt dus alsmaar groter en dat weerspiegelt zich in de machines die we aan de man brengen. Die worden elk jaar groter. Dat is een fijne vaststelling, als partner van topbedrijven in landbouwmechanisatie die hierdoor vooral gespecialiseerd zijn in groter materieel’, geeft Jean-Christophe Smeets aan. 
‘Tegelijk blijft het familiegegeven wel een belangrijk aspect in de landbouw. Met vele klanten hebben we een sterke vertrouwensband kunnen ontwikkelen, net omdat we zelf een familiaal bedrijf zijn’, stipt Christian Van der Haeghe aan. ‘Ondanks de technologische vooruitgang is het gezond boerenverstand evenmin een loos begrip geworden. De moderne landbouwer staat open voor technologie, maar kijkt daar wel met een kritische blik naar.’ 
‘In de landbouw zijn we de schakel tussen de fabrikant en onze eindklanten, die vandaag veeleer bedrijfsleiders dan landbouwers zijn. Daarom zijn ze misschien wel meer dan ooit zo veeleisend naar het materieel waarin ze investeren. Hierdoor is het nog belangrijker om aan te tonen dat je mee kan met evoluties. Het verklaart waarom de trend van overnames zich ook doorzet in deze sector’, pikt Julien Van der Haeghe in. ‘Een vertrouwensband moet je blijven waarmaken. Maar bij een lange historiek knip je die band ook niet meteen door. Door wederzijds vertrouwen kom je altijd wel tot een oplossing waarin beide partijen zich vinden.’

hh groep outdoor

‘De precisielandbouw vereist digitale, vaak hoogtechnologische toepassingen, die veel complexer zijn dan wat je vindt in een auto of een vrachtwagen.’

Jean-Christophe Smeets

KWALITEIT BOVEN ALLES 

Traditioneel was HH Groep steeds een verdeler die zich louter toespitste op België, met sinds 2002 ook een Waalse vestiging in Fernelmont. Totdat een fabrikant in 2011 de overname van zijn Nederlandse verdeler aanbracht en er zo een derde vestiging in Geldermalsen bijkwam. ‘Dat vormde de aanleiding om te bouwen aan een Benelux-structuur rond acht merken van onze pijler naar de groensector en de publieke overheden. Als Belgisch bedrijf hebben we ons misschien wat meer afwachtend opgesteld en goed gekeken naar de behoeften op de Nederlandse markt. Vanuit een groeiend vertrouwen met onze dealers zijn we zo al gekomen tot mooie resultaten. Van die ervaring hebben we dan ook weer het beste meegenomen naar België’, legt Julien Van der Haeghe uit. 

‘Kijken naar nog andere landen om bijkomend te groeien, is al wat moeilijker. In de grotere omringende landen zoals Frankrijk en Duitsland moet je dan eerder denken aan het overnemen van een lokale dealer. Zulke stappen sluiten we niet uit, al lijkt het binnen onze filosofie dan wel aangewezen dat het signaal hiervoor van de fabrikant komt’, zegt Jean-Christophe Smeets. ‘Bij zo’n stap moet je vooral kijken wat je daar kan realiseren, zonder de kwaliteit van je lopende activiteiten te hypothekeren. We staan open voor opportuniteiten, maar een overname mag geen doel op zich zijn. Binnen de Benelux hebben we overigens al een belangrijke rol als invoerder, in een context van verschillende culturen en talen. We merken dat die rol steeds veeleisender en complexer wordt. De markt staat ook steeds meer onder druk. Liever dan ergens zaken dubbel te doen, spits je je dan beter toe op hoe je toegevoegde waarde kan bieden’, besluiten Christian en Julien Van der Haeghe.

www.vanderhaeghe-group.be

‘Oudere generatie als dankbaar klankbord’

Naar analogie met de auto-industrie zijn de fabrikanten waarmee HH Groep samenwerkt, geconfronteerd met verminderde of laattijdige aanvoer van materialen. ‘Net als in veel andere sectoren leidt dat tot langere levertermijnen en aangepaste prijzen. Dit jaar zou daarom weleens uitdagend kunnen worden’, beseffen Jean-Christophe Smeets en Julien Van der Haeghe. ‘De mogelijke impact op omzet mag ons niet beletten om nog nadrukkelijker te focussen op kwalitatieve ondersteuning.’ Hun oom Christian wijst er ook op dat instabiliteit geen nieuw gegeven is voor het familiebedrijf.

'Ook in een familiebedrijf komt elke generatie wel voor vragen over de toekomst te staan. Een familiebedrijf dat al vele generaties bestaat, is magnifiek. Maar dat komt niet vanzelf, je moet daaraan werken’, benadrukt hij. ‘In hem vinden we een klankbord over hoe we kunnen omgaan met periodes zoals deze. Die ervaring heeft hij in het verleden al opgedaan. Dit is een groot voordeel dat samenwerking over generaties heen kan bieden’, merkt het duo.

Contactpersoon

Jan Van de Poel

Communicatiemedewerker

AW_Welt_6stappenplan
imu - vzw - ovam
MK - Advertentie Van Dessel
AW_Welt Whitepaper Inclusieve leidinggevende
Advertentie VanRoey- nov
Proximus
AW_Digitalisering