Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • “Het is zaak om mee te zijn en in te spelen op de uitdagingen die ons voor de voeten worden geworpen.”

“Het is zaak om mee te zijn en in te spelen op de uitdagingen die ons voor de voeten worden geworpen.”

  • 30/11/2023

Telkens wanneer ik in mijn pen kruip voor de laatste column van het jaar van uw favoriete maandblad, daagt het mij hoe sneller de jaren voorbijgaan. Ik zou durven te stellen dat dit met de leeftijd te maken heeft, maar gelukkig is dat allesbehalve waar. In een immer veranderende wereld maakt de tijd reuzensprongen. Het is daarom zaak om mee te zijn en in te spelen op de uitdagingen die ons voor de voeten worden geworpen.  

 

Ook in 2023 werden we geconfronteerd met de gevolgen van geopolitieke spanningen en verschuivingen. Handels­belemmeringen en politieke onzekerheid zorgden voor een hobbelige rit voor exportgerichte sectoren, zoals onze maakindustrie. De afhankelijkheid van internationale handel dwong bedrijven om flexibeler te worden en alternatieve markten te verkennen. Onze concurrentiepositie stond of staat onder druk, kijk naar het nakende vertrek van enkele grote bedrijven uit Limburg met het pijnlijke welvaarts- en jobverlies tot gevolg. Onze ondernemers doen wat ze kunnen, maar een beetje meer steun op dat vlak van onze beleidsmakers zou niet misstaan en zelfs op zijn plaats zijn.

Te midden van deze turbulentie brak de digitale revolutie onverminderd door. De adoptie van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie en blockchain, werd niet langer gezien als een luxe, maar eerder als een noodzaak voor concurrentievermogen. Bedrijven die succesvol de digitale golf bereden, oogstten niet alleen efficiëntievoordelen maar ook een verhoogde klantloyaliteit. Hetzelfde geldt voor de focus op duurzaamheid als leidende kracht, waardoor de vraag naar duurzame diensten en producten alleen maar toenam.

Maar het grootste issue blijft toch het groeiende tekort aan gekwalificeerd talent. Onder­nemingen proberen de bakens wel te verzetten. Dit leidde tot een heroverweging van wervingsstrategieën en een grotere nadruk op continue bijscholing. Innovatieve hr-oplossingen, zoals flexibele arbeidsmodellen en samenwerking met onderwijsinstellingen, werden cruciaal om de talentenpool aan te vullen. Maar ook hier geldt: zonder structurele beleidsingrepen blijft het maar wat morrelen in de marge, terwijl we dit probleem bij de wortel moeten aanpakken.  

Wat 2024 te bieden zal hebben, weet niemand, ook ik niet. Maar veel van deze uitdagingen zullen naar alle waarschijnlijkheid opnieuw opduiken. Weet dat u ook volgend jaar – in goede en kwade dagen – op ons zal kunnen rekenen om samen te ondernemen zodat we samen kunnen groeien. 

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Artikel uit publicatie