Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het Vriendenaandeel: werk maken van een nieuwe mindset bij spaarders

Het Vriendenaandeel: werk maken van een nieuwe mindset bij spaarders

  • 26/01/2021

Vanaf midden februari kunnen particulieren via Vriendenaandelen investeren in een kmo. Een positieve stap, vindt Voka, en hopelijk ook het begin van een nieuwe mindset waardoor meer en meer spaarders hun weg rechtstreeks naar onze Vlaamse bedrijven vinden.

Naar aanleiding van de coronacrisis kondigde de Vlaamse regering begin juni een vierluik voor het herstel van onze economie aan. Naast de uitgebreide waarborgen, de achtergestelde leningen, de winwinlening en het Vlaams Welvaartsfonds, werd toen ook het Vriendenaandeel aangekondigd als onderdeel van dit plan.

Afgelopen vrijdag 22 januari werd het uitvoeringsbesluit dat het Vriendenaandeel operationeel maakt definitief goedgekeurd. Vanaf half februari zal er beroep op gedaan kunnen worden. 

Solvabiliteit van kmo's versterken

Doel van de Vriendenlening is om extra spaarmiddelen van particulieren aan te trekken ter ondersteuning van de bedrijfssolvabiliteit, net zoals het Vlaams Welvaartsfonds, met dit verschil dat de Vriendenlening zich op de rechtstreekse participatie in het kapitaal van individuele Vlaamse kmo's richt.

Het Welvaartsfonds daarentegen is een fonds dat in tal van bedrijven belegt en gespijsd wordt met kapitaal van de Vlaamse overheid, institutionele beleggers en particuliere spaarders. Dat fonds is dan ook een korf onder beheer van PMV. 
 

Na de vele noodzakelijke liquiditeitsmaatregelen is ook deze kapitaalversterkende maatregel, als onderdeel van een groter arsenaal, welkom.

Johan Guldix

Vanaf half februari zal je als 'vriendenaandeelhouder' tot 75.000 euro kunnen investeren in Vlaamse kmo's en krijg je daarbij tot vijf jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5%. Elke kmo kan zo tot 300.000 euro kapitaal ophalen. Het Vriendenaandeel is combineerbaar met een winwinlening, maar de gecombineerde investering kan maximaal 75.000 euro per particulier bedragen. 

Positief is dat kleine aandeelhouders die maximum 10% van de aandelen bezitten, via dit instrument voortaan ook extra kapitaal mogen verschaffen. Dat zou tot een bijkomende toeleiding van kapitaal moeten leiden. 

Onderdeel van een breder solvabiliteitsplan

Na de vele noodzakelijke liquiditeitsmaatregelen is ook deze kapitaalversterkende maatregel, als onderdeel van een groter arsenaal, welkom. Belangrijk is dat het hier extra kapitaal betreft, en geen lening.

Hoewel de liquiditeitsproblemen door de aanhoudende crisis nog niet van de baan zijn en de nodige aandacht blijven opeisen, komt nu ook de solvabiliteitsproblematiek meer op de voorgrond. Immers, meer en meer zaken moeten beroep doen op hun eigen vermogen, waardoor hun buffers krimpen en hun ratio's verzwakken. Dat vereist bijkomende maatregelen, specifiek gericht op het herstel en de versterking van het eigen vermogen. 

Aandacht voor jonge bedrijven

Specifieke aandacht moet gaan naar kleine en jonge ondernemingen. Zij staan momenteel het zwaarst onder druk, ook initieel gezonde bedrijven. Aangezien zij cruciaal zijn voor de dynamiek van onze economie, zijn gepaste maatregelen dan ook meer dan gewenst.

Om een golf van solvabiliteitsproblemen en faillissementen te voorkomen, moet er worden ingezet op een resem van maatregelen. Fiscale maatregelen en andere steunmaatregelen dienen elkaar hier te versterken. 

Nieuwe mindset

Voka hoopt dat het groeiende succes van de winwinlening, die met de hervorming in oktober nog een extra boost kreeg (sindsdien werden er zo'n 2.000 bijkomende dossiers afgesloten) ook zal gelden voor het Vriendenaandeel. Het stijgend enthousiasme over de winwinlening doet ons bovendien hopen dat de particuliere belegger ook rechtstreeks zijn weg begint te vinden naar de Vlaamse kmo's

Dat beoordeelt Voka als een positieve evolutie die best nog versterkt wordt. In tegenstelling tot in de Verenigde Staten, waar de financiering van ondernemingen vaker buiten de banken om gebeurt, is dat in onze contreien veel minder het geval. Die evolutie is nochtans broodnodig om voldoende kapitaal te verzamelen om Vlaamse bedrijven door de crisis te helpen en hier te verankeren. 

De signalen zijn alvast positief, want het afgelopen jaar werd er nog nooit zoveel geïnvesteerd door particuliere beleggers. Laat ons hopen dat naast het succes van allerhande beleggingsplatformen dit het begin is van een nieuwe mindset waardoor ook meer en meer spaarders hun weg rechtstreeks naar onze Vlaamse bedrijven vinden. Daardoor wordt hun zoektocht naar kapitaal wat gemakkelijker.