Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het Vlaams Klimaat- en Energieplan kan en moet sterker

Het Vlaams Klimaat- en Energieplan kan en moet sterker

  • 11/12/2019

Op 9 december stelde de Vlaamse regering haar klimaat- en energieplan voor. Onze bedrijven zijn bereid de uitdaging aan te gaan en bijna de helft van hun uitstoot te verminderen in de komende 10 jaar. Maar willen we écht slagen, dan moet de klimaatlat even hoog voor burgers. Daarbij missen twee fundamentele maatregelen.

  • De Vlaamse ondernemingen moeten tegen 2030 hun uitstoot met 40% verminderen.
  • Willen we de doelstellingen halen, dan moet de klimaatlat even hoog voor burgers als voor bedrijven.
  • Twee fundamentele maatregelen ontbreken: de slimme kilometerheffing voor personenwagens en de renovatieplicht voor woningen.
  • Een duurzame toekomst is maar mogelijk als iedereen eraan meewerkt.

De Vlaamse ondernemingen zullen hun uitstoot tegen 2030 met 40% moeten verminderen tegenover 2018. Zij zijn bereid om die uitdaging aan te gaan en zetten sowieso nu al meer dan ooit in op klimaat en duurzaam ondernemen, waarbij ruimte voor duurzame economische groei het uitgangspunt blijft. Bedrijven zijn dan ook een deel van de oplossing en kunnen - en willen - de rest van de samenleving van de materialen, diensten en knowhow voorzien om hetzelfde te doen.

Maar als Vlaanderen écht wil slagen voor de doelstellingen die Europa ons (in een Belgisch kader) oplegt, moet de klimaatambitielat even hoog gelegd worden voor burgers. Zeker gezien het feit dat de Europese Commissie de doelstellingen voor 2030 nog verder wil verscherpen in het kader van de aangekondigde ‘green deal’. Twee maatregelen zijn hierbij fundamenteel: een slimme kilometerheffing voor personenwagens en een renovatieplicht voor gebouwen van particulieren.

“Een slimme kilometerheffing voor personenwagens en een renovatieplicht voor woningen moeten deel uitmaken van de Vlaamse klimaatplannen.”

Klaas Nijs, Senior Adviseur Energie en Klimaat

Twee cruciale maatregelen

Voka pleit al jaren voor een slimme kilometerheffing voor personenwagens en is dan ook teleurgesteld dat dit niet (meer) in het klimaat- en energieplan staat. Zwaar transport kent al een kilometerheffing. De autoproducenten zullen de komende jaren hun aanbod sowieso ook sterk vergroenen, maar om het totaal aantal gereden kilometers naar beneden te krijgen, zal dat op zich niet volstaan. 

Ook de renovatieplicht voor woningen had volgens Voka in het klimaatplan moeten blijven staan. Want onze woningen zijn sterk verouderd en inefficiënt. Volgens cijfers van Europa zijn we zelfs het derde slechtst presterende land in de EU, met woningen die maar liefst 40% meer energie verbruiken dan het Europese gemiddelde. Voor kantoren worden wel renovatienormeringen aangekondigd, hoewel die maar voor een beperkt deel van de emissies in de gebouwensector instaan. 

De klimaatproblematiek is een zaak van en voor de hele samenleving. Vlaamse ondernemingen nemen hun verantwoordelijkheid op en spelen zelfs een voortrekkersrol. Maar een duurzame toekomst is pas echt mogelijk als effectief iedereen eraan meewerkt. Dat betekent dat bij de eerstvolgende mogelijkheid, de slimme kilometerheffing voor personenwagens en een renovatieplicht voor woningen terug deel moeten uitmaken van de klimaatplannen van Vlaanderen.

Contactpersoon

Klaas Nijs

Senior adviseur energie en klimaat

imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel