Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Het Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

Het Vlaams Beleidsplan Artificiële intelligentie

  • 28/01/2020

Afgelopen jaar (22 maart 2019) keurde de Vlaamse regering het Beleidsplan Artificiële intelligentie (AI) goed. Met dit plan investeert Vlaanderen jaarlijks 32 miljoen euro in onderzoek en ontwikkeling binnen AI, met daarbij aandacht voor praktische toepassingen en omkadering op het vlak van opleidingen, bewustmaking en ethiek. 

Het programma werd opgezet volgens het ‘triple helix-model’ waarbij de overheid, bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen de betrokken partijen zijn. Het beleidsplan bestaat uit 3 luiken die elkaar aanvullen en versterken. Het volledige beleidsplan kan u hier terugvinden. 

De 3 luiken van het beleidsplan

1. Luik gericht naar Vlaams toponderzoek bij de kennisinstellingen – 12 miljoen euro.

Gericht op het bestendigen en versterken van AI-onderzoek binnen Vlaamse kennisinstellingen. Dit onderdeel is ook gefocust op het realiseren van proof of concepts met domein-specifieke toepassingen. De coördinatie van dit luik wordt opgenomen door imec.

2. Luik gericht naar implementatie bij bedrijven – 15 miljoen euro    

Met dit luik wenst men de adoptie van AI door  bedrijven te versnellen en versterken. Middelen gaan hier onder meer naar onderzoek en ontwikkelingen binnen bedrijfscontext, het ontdekken van en experimenteren met AI en het versterken van de AI-community.

3. Luik gericht naar het brede publiek/flankerend beleid – 5 miljoen euro    

Dit luikt richt zich voornamelijk op bewustmaking, opleidingen en juridische & ethische aspecten. Concreet was er al een ESF-oproep en de goedkeuring van 14 projecten eind november 2019 i.v.m. opleidingen binnen bedrijven. Daarnaast werd het Kenniscentrum Data & Maatschappij opgericht met als doelstelling om bedrijven, overheden, en het algemeen publiek te ondersteunen met expertise over juridische, ethische en maatschappelijke aspecten.

Implementatie van AI - welke projecten kunnen ondersteund worden?

Als basisprincipe vertrekt men vanuit de bedrijfsnoden en men beoogt daarbij een brede inzet van het bestaande instrumentarium. Thematische oproepen worden enkel gelanceerd indien er nood aan is. Voorlopig staat er een thematische ICON-programma open voor bedrijven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de programmatypes die aangewend kunnen worden. 

Type ondersteuning

Wat?

In welke vorm?

Financieringsinstrument

Sensibilisering, coaching en advies

Bedrijven adviseren en coachen naar inzicht,  oriëntatie en stappen naar implementatie

Zowel individueel als collectief

VLAIO- bedrijfsadviseurs,

VLAIO Contract Ondernemerschap (Voka is hier betrokken partner)

Opleiding en advies

Bedrijven ondersteunen bij het volgen van opleidingen en advies (via externe dienstverlening of strategische aanwerving)

Individueel

 

KMO-portefeuille, KMO-groeisubsidie

Kennisdiffusie

Ondersteuning collectief onderzoek. Vertaalonderzoek

Collectieve programma’s voor kennisopbouw en verspreiding.

COOCK, TETRA

Implementatie

en kennisopbouw

Bedrijven ondersteunen bij experimenteren, en onderzoek & ontwikkeling

Zowel individueel als in consortia

O&O-projecten,

Baekeland mandaten,

ICON projecten

( + COOCK, TETRA)

 

Waar kan ik terecht voor meer informatie over deze projecttypes en het indienproces?

Financieringsinstrument

Meer informatie

KMO portefeuille

Voor Vlaamse KMO’s en beoefenaars van vrije beroepen – Subsidie: max. 7.500 euro

KMO-groeisubsidie

Voor Vlaamse KMO’s – Subsidie : maximaal 50.000 euro per jaar

COOCK-projecten

Voor Vlaamse organisaties voor onderzoek & kennisverspreiding. Collectief onderzoek & ontwikkeling en collectieve kennisverspreiding/transfer. Gericht op groepen van ondernemingen met als doel het valoriseren en verspreiden van onderzoeksresultaten – Subsidies (voor onderzoeksorganisaties): 50% van aanvaarde begroting + maximaal 50% additionele steun via resultaatsverbintenis. Bedrijven kunnen meedoen met cases en financiering aanvragen binnen regulier VLAIO instrumentarium

TETRA

Voor Vlaamse hogescholen of universiteiten. Praktijkgericht onderzoek voor ondernemingen en non-profitorganisaties – Subsidies: 95.5% van de aanvaarde begroting

O&O-projecten

Ontwikkelingsproject

Onderzoeksproject

Voor bedrijven – Subsidie: 25% tot 50% van de projectbegroting

Voor bedrijven – Subsidie: 25% tot 60% van de projectbegroting

Baekeland mandaten

Voor consortia bestaande uit minimaal 1 bedrijf, Vlaamse universiteit en doctorandus – Subsidie: 50% tot 80% van personeels – en werkingskosten van de doctorandus

Thematische ICON

Steeds in samenwerking met kennisinstelling – Subsidies: typisch 50% voor het bedrijfsdeel, en 100% voor het onderzoeksdeel (bij kennisinstellingen)
Indienproces in 2 fasen:
-    Vooraanmelding: tegen 21 april 2020 (12u)
-    Finale projectaanvragen: tegen 7 juli 2020 (12u)

Beslissing steuntoekenning: november 2020
 

 

Bedrijven kunnen ook kennis en inspiratie opdoen bij de 17 Vlaamse Industrie 4.0 proeftuinen.

Bij wie kan ik terecht voor meer info?

VLAIO

  • Jo.Bultreys@vlaio.be: programma adviseur artificiële intelligentie en cybersecurity, VLAIO – Team Bedrijfstrajecten
  • Ares.lagae@vlaio.be: wetenschappelijk adviseur, VLAIO (voor specifieke vragen rond thematische ICON)
  • VLAIO bedrijfsadviseurs

VOKA

Contactpersonen

Dieter Somers

Senior Adviseur Digitale Transformatie, Teamlead Competitiviteit

Veroniek Hermans

Senior adviseur innovatie & digitalisering