Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Het schaduwkabinet

  • 30/11/2022

Samen met zijn zakenpartner Stefan Vangronsveld runt Ed Somers al vele jaren het vastgoedbedrijf Vestio in Hasselt, waarbij ze vooral als projectontwikkelaars en makelaars actief zijn. Naast medezaakvoerder van dit kantoor is Ed ook voorzitter van het Netwerk Vastgoed bij Voka – KvK Limburg. Hoe ziet hij de vastgoedmarkt verder evolueren?

 

“De vastgoedmarkt heeft enkele boerenjaren achter de rug. De voorbije Covid-crisis, financieel-economisch turbulente tijden, een btw-verlaging naar 6 procent voor de eerste woning en een nog altijd interessante hypotheekmarkt doen de vraag naar vastgoed toenemen, als een veilige haven in onzekere tijden.”

“Vandaag is 72 procent van de Vlamingen eigenaar van een woning, terwijl de resterende 28 procent huurder is. We merken dat de markt aan het veranderen is, met een private huurmarkt die gestaag groeit. Onder impuls van steeds duurdere vastgoedprijzen sluit ik op langere termijn een 50/50-verhouding niet uit. In elk geval neemt de vraag naar energiezuinige panden toe, aangewakkerd door stijgende energieprijzen, een actief subsidiëringsbeleid vanuit de Vlaamse overheid en een toegenomen maatschappelijke aandacht voor duurzaam bouwen en wonen.”

“Vlaanderen blijft kampen met een woningtekort. De bouwshift – tot voor kort bekend als betonstop – laat vrijwel alleen nog vastgoedprojecten toe in stads- en gemeentekernen. Hierdoor wordt het in de toekomst bijna onmogelijk om nog projecten te realiseren in buitengebieden. Groen, mobiliteit en duurzaamheid lopen als een rode draad door nieuwe (ver)bouwplannen. Ik ben het volledig eens met Leo Van Broeck, gewezen Vlaamse Bouwmeester, dat onze steden en gemeenten vooral in de hoogte moeten uitbreiden om enerzijds betaalbaar wonen te kunnen aanbieden en anderzijds zoveel mogelijk open ruimte en groen te behouden.”

“Er is ook de toenemende trend naar kleinere wooneenheden, onder meer onder invloed van het groeiende aandeel alleenstaanden en eenoudergezinnen. Om nog maar te zwijgen van de bouwkosten en energetische maatregelen die de eindfactuur doen stijgen. In elk geval zal de vastgoedmarkt zich continu blijven hervormen. Vanuit onze sector moeten we blijven overleggen met overheden en beleidsmakers, zodat we mee onze schouders kunnen zetten onder rendabele vastgoedprojecten die maatschappelijk gedragen zijn en in harmonie zijn met hun omgeving.”

Artikel uit publicatie