Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Het Schaduwkabinet

  • 30/03/2023

Hoe kunnen we verouderde Belgische bedrijventerreinen in Vlaanderen omtoveren tot toekomstbestendige en duurzame economische zones? Jan Boots, zaakvoerder van CityD-WES, heeft een duidelijke visie over dit thema.

Jan Boots (CityD-WES)


“Met CityD-WES focussen we op ruimtelijke economie, waarbij we via onderzoek, strategie en visie kijken hoe de economische en maatschappelijke dynamiek in Vlaamse steden en gemeenten verbeterd kan worden”, legt Jan Boots uit. “Hoe kunnen handel en horeca bijvoorbeeld bijdragen tot deze dynamiek? Welke randvoorwaarden kan een stad of gemeente hanteren om een aantrekkelijk detailhandelsbeleid te voeren? Hoe moeten lokale besturen omgaan met de aankoop van kmo-zones? En vooral: wat zijn de bouwstenen voor bedrijventerreinen van de toekomst?”

"Voor de gebiedsregie van bedrijventerreinen moeten we heilige huisjes durven te slopen."

“Om dit laatste vraagstuk succesvol aan te pakken, starten steden en gemeenten idealiter met een wit blad om vanuit een locatie alle moderne modaliteiten rond energie, waterbeheer, mobiliteit… letterlijk in kaart te brengen. Het huidige wetgevende kader in Vlaanderen is vaak gedateerd, want niet meer in lijn met nieuwe trends en evoluties. We moeten slimmer durven om te gaan met bestaande procedures en middelen. Daarom is het belangrijk om piloottrajecten te faciliteren en in te zetten op meer kennisdeling.”

“Op het vlak van gebiedsregie is bovendien een pragmatische aanpak aangewezen. Om vraag en aanbod van beschikbare ruimte beter op elkaar af te stemmen, pleit ik voor een regionale in plaats van lokale afbakening. Als alle betrokken partijen de krachten bundelen om duurzame groei te faciliteren, dan kunnen bedrijven zich lokaal beter verankeren. Een grotere verwevenheid tussen woon-, landbouw- en handelsgebied – met makkelijker te realiseren bestemmingswijzigingen – biedt trouwens extra mogelijkheden om economische zones op te waarderen.”

Contactpersoon

Kristien Put

Coördinator Bedrijvig Limburg

Verhoog je zichtbaarheid

Met onze mediapartnerships kan je intekenen op diverse communicatiepakketten en jaardeals. Zo bereik je een enorm lezerspubliek van ervaren en beginnende ondernemers en geïnteresseerden allerhande.

word jij onze mediapartner?

Artikel uit publicatie