Skip to main content

Navigatie

Terug naar het overzicht

Het Nationaal Klimaat- en Energieplan

Windmolens op zee
Windmolens op zee
Hoofdstukken

Voka pleit voor een sterke bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen die de Europese Unie vooropgesteld heeft, maar steeds aan een maatschappelijk verantwoorde kost.

Het Nationaal Klimaat- en Energieplan:

De Europese Unie heeft haar energie- en klimaat doelstellingen voor 2030 bekend gemaakt. Zowel op vlak van emissies, hernieuwbare energie en energie-effici├źntie worden nieuwe streefdoelen geformuleerd. De EU-lidstaten moeten deze helpen verwezenlijken via nationale maatregelen, die opgenomen worden in een Nationaal Klimaat- en Energieplan.

Voka wil daarbij een ambitieuze, maar realistische bijdrage aan de EU-klimaatdoelen bepleiten. Er moet gefocust worden op maatregelen die een win-win voor economie en klimaat opleveren, rekening houdende met onze lokale economische context. Enkel zo kunnen we op een economisch verantwoorde manier bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. De socio-economische impact van deze plannen moet dus telkens goed ingeschat worden.

Dit plan moet voor Voka de 3 pijlers voor een succesvolle energietransitie verzoenen:

  • competitiviteit
  • leveringszekerheid
  • duurzaamheid.

We pleiten daarbij voor een sterke bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen, maar steeds aan een maatschappelijk verantwoorde kost.

Meer info: lorenzo.vandepol@voka.be