Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het Nationaal Klimaat- en Energieplan

Het Nationaal Klimaat- en Energieplan

  • 20/11/2020

Voka pleit voor een sterke bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen die de Europese Unie vooropgesteld heeft, maar steeds aan een maatschappelijk verantwoorde kost.

Het Nationaal Klimaat- en Energieplan:

De Europese Unie heeft haar energie- en klimaat doelstellingen voor 2030 bekend gemaakt. Zowel op vlak van emissies, hernieuwbare energie en energie-efficiëntie worden nieuwe streefdoelen geformuleerd. De EU-lidstaten moeten deze helpen verwezenlijken via nationale maatregelen, die opgenomen worden in een Nationaal Klimaat- en Energieplan.

Voka wil daarbij een ambitieuze, maar realistische bijdrage aan de EU-klimaatdoelen bepleiten. Er moet gefocust worden op maatregelen die een win-win voor economie en klimaat opleveren, rekening houdende met onze lokale economische context. Enkel zo kunnen we op een economisch verantwoorde manier bijdragen tot de klimaatdoelstellingen. De socio-economische impact van deze plannen moet dus telkens goed ingeschat worden.

Dit plan moet voor Voka de 3 pijlers voor een succesvolle energietransitie verzoenen:

  • competitiviteit
  • leveringszekerheid
  • duurzaamheid.

We pleiten daarbij voor een sterke bijdrage aan de hernieuwbare energiedoelstellingen, maar steeds aan een maatschappelijk verantwoorde kost.

Meer info: lorenzo.vandepol@voka.be