Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het mobiliteitsbudget in de praktijk

Het mobiliteitsbudget in de praktijk

  • 02/06/2022

Infosessie brengt klaarheid

In de transitie naar een duurzamere wagenpark, kunnen werkgevers via het mobiliteitsbudget alternatieve vervoersoplossingen aanbieden. Toch maakt vandaag slechts 4% van de werkgevers hier gebruik van. Voka Metropolitan organiseerde bij Solvay Brussel een infosessie om klaarheid te scheppen en bedrijven te stimuleren het mobiliteitsbudget  te gebruiken. 

Vanaf 2019 kunnen werkgevers het mobiliteitsbudget toekennen. Sinds januari 2022 kreeg de regelgeving een update. Werknemers kunnen zo het budget van hun bedrijfswagen voor andere mobiliteitsopties inzetten. Wat niet kan, is een inlevering op het loon van de werkgever in ruil voor een bedrijfswagen.

De pijlers van het mobiliteitsbudget in een notendop

  • Pijler 1:  een milieuvriendelijke wagen. Het resterende budget kan ingezet worden voor pijler 2 of 3. In de praktijk blijkt dat bij keuze voor zulke wagens het budget vaak meteen uitgeput is. Kies je geen wagen, dan komt het volledig budget vrij voor de volgende pijlers. 
  • Pijler 2: het beschikbare budget besteden aan duurzame transportmiddelen en diensten. Daar valt ook huur (of aflossing lening) onder voor wie minder dan 10 km van werk woont of meer dan de helft van werktijd thuis werkt. Deze pijler kan complex worden. Het gebruik van een app (vb. Skipr of Olympus) vergemakkelijkt de administratie en implementatie.
  • Pijler 3: resterend saldo in cash, waarop wel sociale zekerheidsbijdragen geheven worden.

Voor meer info, contacteer Wim Pannecoucke, bereikbaarheid- en mobiliteitsmanager bij Voka, via wim.pannecoucke@voka.be

Het juridische kader, de mogelijkheden en aandachtspunten van het mobiliteitsbudget kregen toelichting van Olivier Vanneste van KPMG. De nieuwe wetgeving laat toe om het mobiliteitsbudget meer à la carte toe te passen. Er zijn ook nieuwe voorwaarden voor de werkgever en werknemers, zoals wachttijden die wegvallen en een minimum en maximum budget van 1/5 van het totale brutoloon. Een werkgever is niet langer verplicht om de kosten voor woon-werkverkeer te vergoeden. Nog zijn combinaties mogelijk zijn met cafetariaplannen en car allowances, ook voor diegenen die een wagen volledig willen inleveren. 

Jérémy Cornu , Mobility project manager bij Solvay , dook in de praktijk en gaf uitleg over het stappenplan dat zij uitwerkten in het kader van modal shift. Solvay wil vanaf 2025 enkel zero emissie voertuigen in de vloot, en zoekt ook alternatieve oplossingen voor transport. Solvay gebruikt de tweede en derde pijler (zie kader). Dit voor werknemers met een bedrijfswagen of wie er recht toe heeft. Een ‘Mobility as a Service’ applicatie wordt gebruikt om het intermodaal vervoer te versterken. Bij Solvay is mobiliteitsbudget nieuw en al snel stapten een dertigtal gebruikers in, hoopgevend. Hun succesfactoren voor een optimale realisatie zijn deze: breng de behoeften in kaart, schrijf een volledig mobiliteitsbeleid, definieer een duidelijke Total Cost of Ownership-definitie, sta stil bij de uitrol en onderhoud van het programma en communiceer uitvoerig.

Foto: Wim Pannecoucke, bereikbaarheid- en mobiliteitsmanager bij Voka; Olivier Vanneste, Partner Reward en Global Mobility bij KPMG en Jérémy Cornu , Mobility project manager bij Solvay (vlnr.).

mobiliteitsbudget

“Om het probleem met de last mile op te lossen bij Seco Group willen we via het mobiliteitsbudget efficiënte oplossingen op maat bieden aan ons personeel

Tristan Mees, Facility, Fleet & Mobility Manager Seco Group

“Worldline wil de bedrijfsvloot tegen 2026 een volledig groene vloot. Sinds oktober 2021 bestellen we enkel nog ‘full electric’ en ‘plug in hybride’ wagens.”

Laetitia Van Hecke, Head of Fleet & Mobility Worldline

“Na onze verhuis naar centrum Brussel zetten we volop in op MaaS. We vergoeden het woon/werkverkeer 100% en werken we samen met Skipr om het gebruik van de zachte mobiliteit aan te moedigen.”

Pol Walraet, Finance Director bij Universal Music Belgium

Contactpersonen

Wim Pannecoucke

Adviseur Belangenbehartiging West-Brabant

Artikel uit publicatie