Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het Europees herstelplan: bijschaven wenselijk, snel aannemen noodzakelijk

Het Europees herstelplan: bijschaven wenselijk, snel aannemen noodzakelijk

  • 23/06/2020

Vorige week werd het coronaherstelplan voor het eerst besproken op de Europese Raad. Hieruit bleek dat het nog bijgeschaafd moet worden om de steun van de 27 regeringsleiders te krijgen. Toch moet de EU de vooropgestelde timing aanhouden en eind juli landen met een ambitieus akkoord.

Vorige week werd de Europese agenda gevuld met twee belangrijke toppen. De week ving aan met een topoverleg tussen de EU en het VK voor een stand van zaken in de brexitonderhandelingen. En de week eindige met een digitale samenkomst van de Europese Raad om voor de eerste keer gezamenlijk het voorstel voor een Europees coronaherstelplan te bespreken.

Het begin van de week: Europees-Brits topoverleg

De uitkomst van het eerste overleg was alvast ontnuchterend. Zo bevestigde het VK nogmaals dat het niet van plan is om een verlenging van de brexitonderhandelingen aan te vragen, wat betekent dat er tegen het einde van dit jaar een akkoord afgeklopt én geratificeerd moet worden.

Als de EU en het VK daar niet in slagen, wordt de Vlaamse bedrijfswereld geconfronteerd met een no deal brexit begin volgend jaar, een tweede economische opdoffer na de coronacrisis. De huidige impasse waarin de onderhandelingen meer en meer lijken te verzeilen, doet overigens vermoeden dat zelfs een akkoord al bij al redelijk pover zal zijn, waardoor bedrijven hoogstwaarschijnlijk sowieso zich nu al best voorbereiden op een heleboel nieuwe belemmeringen in het zakendoen met het VK.

De brexit zou moeten verwerkt worden in het Europees coronaherstelplan

Gilles Suply

Het einde van de week: bespreking van het coronaherstelplan in de Europese Raad

Vrijdag kwam de Europese Raad dan weer voor de eerste keer digitaal samen om het voorstel voor een Europees coronaherstelplan te bespreken. Dit plan, dat op 27 mei werd voorgesteld door de Europese Commissie, was de afgelopen weken al voer voor heel wat discussie. 

Sommige punten van kritiek die ook aangekaart werden tijdens de Europese top kunnen zeker aangegrepen worden om het herstelplan verder te versterken. Zo is het van fundamenteel belang dat de middelen uit het herstelplan prioritair vloeien naar de hardst getroffen lidstaten. De gehanteerde parameters voor de verdeelsleutel dienen op dat vlak dan ook zo goed mogelijk gedefinieerd te worden.

De gemiddelde werkloosheidsgraad voor de periode 2015-2019, een van die parameters, kan op dat vlak misschien nog wat bijgeschaafd worden, hoewel het waarschijnlijk goed de weerbaarheid en dus absorptiecapaciteit van de economie reflecteert met betrekking tot de coronacrisis.

Daarnaast zou de brexit ook verwerkt moeten worden in het herstelplan. Het topoverleg van vorige week maandag doet immers vermoeden dat we afstevenen op een tweede schok tegen het begin van volgend jaar die zeer asymmetrisch zal verlopen. Zo zullen de lidstaten rond het Noordzeegebied zoals Ierland, Nederland en België veel harder getroffen zijn dan de rest van de EU.

De logica van het herstelplan, met name een Europese solidariteit om een symmetrisch herstel te verzekeren, kan dan ook moeiteloos doorgetrokken worden op het vlak van de brexit. Dat is overigens een valabel punt dat België samen met Ierland reeds gezamenlijk hebben ingestoken op Europees niveau. 

Snelheid maken

Desalniettemin is het belangrijk om te onderlijnen dat de fundamenten van het plan goed zitten en dat een snelle goedkeuring van het plan uitermate belangrijk is. De huidige voorzitter van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, gaf bijvoorbeeld vorige week nog aan dat snelheid maken in de uitrol van het plan noodzakelijk is om onrust op de financiële markten te vermijden. De vooropgestelde timing om tegen ten laatste eind juli te landen met een akkoord, moet dan ook gerespecteerd worden. 

De aangekondigde nieuwe Europese top op 17-18 juli zal dan ook aangegrepen moeten worden om een compromis te smeden tussen de 27 regeringsleiders van de EU, met desnoods onderhandelingen die tot diep in de nacht duren. Laten we hopen dat de keuze van Charles Michel om deze top fysiek te laten doorgaan zal bijdragen aan een constructieve onderhandelingsdynamiek om tot een breed gedragen ambitieus akkoord te komen.

imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel
imu - vzw - obd
imu - vzw - recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - headoffice