Skip to main content
  • Nieuws
  • “Het dak herstellen terwijl de zon schijnt”

“Het dak herstellen terwijl de zon schijnt”

  • 28/02/2018

Vorige week stelde de Nationale Bank van België haar jaarverslag voor. Daaruit blijkt dat de economie in 2017 stevig is aangetrokken. Zo steeg het aantal jobs met 66.000 en daalde de werkloosheidsgraad naar 7,3%. De ondernemers houden woord: ze hebben massaal geïnvesteerd en jobs gecreëerd. Maar er is ook een keerzijde aan de medaille. De lage werkloosheidsgraad in combinatie met het hoge aantal jobs zorgt voor een ongeziene krapte op de arbeidsmarkt.

  • We moeten nu inzetten op een drastische hervorming van de arbeidsmarkt.
  • We hebben nood aan een duidelijke uitgavennorm.
  • We moeten er nu voor zorgen dat we sterk staan voor als het economisch weer minder gaat.

De krapte op de aDak herstellenrbeidsmarkt is op korte termijn onze belangrijkste uitdaging: we moeten nu inzetten op drastische hervormingen op de arbeidsmarkt, want bedrijven hebben het steeds moeilijker om hun vacatures ingevuld te krijgen. Zo zijn er nog altijd geen goede regelingen voor flexibele en atypische arbeidsvormen. Ook activering en sanctionering van werklozen moeten een prioriteit zijn. Bij de activering moeten doelgroepen centraal staan: laaggeschoolden, allochtonen, 55-plussers, mensen met een arbeidshandicap maar ook vluchtelingen. Instrumenten die inzetten op deze activering moeten versterkt worden. Werklozen die te weinig naar werk zoeken, moeten sneller gesanctioneerd worden. In tijden van krapte mogen we een strengere aanpak verwachten van de VDAB. Deze sancties zijn geen doel op zich, maar moeten mensen aanzetten om zelf sneller werk te vinden.

Op het vlak van de overheidsfinanciën schieten de regeringen echter tekort. Hoewel het begrotingstekort zakt naar 1% van het bbp, blijven onze uitgaven te hoog. Het zijn vooral de goede conjunctuur, de rentemeevallers en de eenmalige opbrengsten die het tekort tijdelijk terugdringen. De overheidsuitgaven worden onvoldoende afgeremd. In de nieuwste Vokapaper wijzen we erop dat in de afgelopen 10 jaar op de totale overheidsuitgaven amper echt werd bespaard. Ook de Nationale Bank onderschrijft deze analyse.

“We moeten nu profiteren van de goede conjunctuur om zowel onze arbeidsmarkt als onze overheidsfinanciën grondig te hervormen.”

Ten slotte legt het rapport van de Nationale Bank terecht de vinger op de wonde wat betreft het tekort inzake overheidsinvesteringen. De verzamelde overheden van ons land hebben de afgelopen jaren veel te weinig geïnvesteerd: onze infrastructuur en (im)mobiliteit dragen er de gevolgen van. Van alles wat onze overheden uitgeven, vloeien er slechts luttele procenten naar investeringen. Andere Europese landen slagen erin om minder uit te geven, maar wel méér te investeren. Het is goed dat de federale overheid met haar investeringspact het tij probeert te keren, maar dit kan enkel werken als we eerst voldoende middelen vrijmaken door te besparen op andere overheidsuitgaven. Willen we onze begroting echt saneren en kunnen investeren, dan hebben we nood aan een duidelijke uitgavennorm die elke overheid verplicht te besparen op haar lopende uitgaven.

We mogen dus niet achterover leunen en denken dat al onze problemen zich vanzelf oplossen. We moeten nu profiteren van de goede conjunctuur om zowel onze arbeidsmarkt als onze overheidsfinanciën grondig te hervormen. Vroeg of laat slaat de economische wind immers om met minder groei, hogere rente, … en dan moeten we sterk staan. Zoals de gouverneur van de Nationale Bank het treffend verwoordde: “We mogen niet zelfgenoegzaam worden. We moeten het dak herstellen terwijl de zon schijnt.”

Niko Demeester - Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00

Contactpersoon

Niko Demeester

Secretaris-Generaal

Imu Salesforce
IMU Multiburo
ING
SD  Worx