Skip to main content
Map

Het coronaverlof

  • 28/04/2020

Zolang ten gevolge van de overheidsmaatregelen de scholen niet volledig kunnen heropstarten, wordt heel wat gevraagd van werkende ouders, die telewerken of werken buitenshuis moeten combineren met de zorg voor (jonge) kinderen en/of pre-teaching.

Om hieraan tegemoet te komen, wordt het “coronaverlof” in het leven geroepen. De ministerraad keurde op 2 mei het corona-ouderschapsverlof goed. Dit is een extra vorm van ouderschapsverlof en zal niet aangerekend worden op het max. aantal maanden dat men kan nemen binnen de bestaande reglementeringen van het ouderschapsverlof.

Om dit verlof te kunnen opnemen, zijn er een aantal voorwaarden in hoofde van de werknemer, én een leeftijdsvoorwaarde voor wat betreft het kind waarvoor men het verlof wil aanvragen.

Werknemers

Voor wat de werknemers betreft, kan het coronaverlof aangevraagd worden als men minstens 1 maand anciënniteit heeft.

Werknemers die verbonden zijn door een voltijdse arbeidsovereenkomst, kunnen hun arbeidsprestaties verminderen met 1/5. Werknemers die minstens 75% werken, kunnen hun arbeidsprestaties halveren.

Leeftijd

Dit verlof kan opgenomen worden voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar (of 21 jaar indien het kind gehandicapt is).

Geen recht

Het verlof kan opgenomen worden tussen 1 mei en 30 juni 2020 en kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.

De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een ½ gewoon ouderschapsverlof in een ½ corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een ½ corona-ouderschapsverlof).

Het coronaverlof kan voorlopig nog niet aangevraagd worden bij de RVA. Het kan wel al aangevraagd worden bij de werkgever. 

Men voorziet in een flexibele procedure en korte aanvraagtermijnen. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.

De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).

Het coronaverlof is geen recht voor de werknemer; de werkgever moet hiermee akkoord gaan. 

Vraag het @ Voka

Een prangende vraag? Wij antwoorden binnen de 2 werkdagen!

Stel hier jouw vraag