Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Het Belgische herstel- en veerkrachtplan: goeie investeringen, weinig hervormingen

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan: goeie investeringen, weinig hervormingen

  • 29/06/2021

De Europese Commissie heeft vorige week woensdag haar fiat gegeven voor het Belgische herstel- en veerkrachtplan. Hiermee is de eerste horde genomen om een ambitieus relancebeleid uit te rollen in september. Maar er is nog heel wat werk aan de winkel omtrent de doorvoering van een structurele hervormingsagenda.

Vorige week woensdag was het eindelijk zo ver. Toen kwam Commissievoorzitter Ursula Von Der Leyen in hoogst eigen persoon in Brussel de goedkeuring van het Belgische Herstel- en Veerkrachtplan aankondigen. Nadat de Raad van de EU deze goedkeuring officieel bekrachtigt, zal de EU de eerste financieringsschijf van 770 miljoen euro overmaken waarmee België het relancebeleid kan aftrappen.

Met zijn plan heeft België zich duidelijk ingeschreven in de Europese prioriteiten om de digitale en groene transformaties in een stroomversnelling te brengen. Bijna 50% van de projecten dragen bij tot de groene transformatie, waarmee België tot de beste leerlingen van de Europese klas behoort. Met een digitale bijdrage van 27% van de projecten overschrijdt ons land ook vlotjes de digitale drempelwaarde van 20% die de EU vooropgesteld had.
 

De Europese Commissie heeft nog een stok van 5,2 miljard euro achter de deur om te verzekeren dat het plan werkelijk in concreet beleid wordt omgezet

Gilles Suply, Senior Adviseur EU & Internationaal Ondernemen

Maar met het fiat van de Europese Commissie voor het Belgische plan is de kous verre van af. Want samen met haar positieve evaluatie heeft de Europese Commissie een gedetailleerd tijdsschema gepubliceerd van mijlpalen en streefdoelen voor alle investeringen en hervormingen die België heeft opgenomen in zijn plan. Als België de vooropgestelde mijlpalen niet respecteert, volgt er geen Europese uitbetaling. 

"Uitvoering, uitvoering, uitvoering"

Dat wil concreet zeggen dat de Commissie na de voorfinanciering van 10% nog steeds een stok ter waarde van 5,2 miljard euro achter de deur heeft om te verzekeren dat de aangekondigde intenties in het plan ook werkelijk omgezet worden in concreet beleid. Ursula Von Der Leyen stelde alvast tijdens de persconferentie over de goedkeuring van het Belgische plan dat de prioriteit van de Commissie nu verschuift naar "uitvoering, uitvoering, uitvoering". 

België heeft dan ook nog heel wat werk op de plank liggen, niet in het minst omtrent hervormingen. Zo kondigt het plan wel verschillende hervormingen aan maar ontbreekt het hem al te vaak aan de concrete uitwerking ervan. De Commissie bekritiseert bijvoorbeeld in haar evaluatie van het Belgische plan de aangekondigde pensioenhervorming aangezien deze veel te weinig detail levert over de beoogde maatregelen.

De door de federale regering vooropgestelde belastinghervorming om de belastingdruk op arbeid te verlichten werd bovendien niet eens weerhouden in het finale plan wegens het ontbreken van zowel een duidelijk tijdschema als een verbintenis om de hervorming goed te keuren.

Kloof met best presterende landen

Een doortastende hervormingsagenda doorvoeren zou nochtans een structureel veel hogere economische impact hebben dan een tijdelijk versterkt investeringsbeleid. Als ons land de kloof ten opzichte van de best presterende landen op het vlak van de indicatoren van structurele hervormingen halveert, dan zou ons bbp over 20 jaar met maar liefst 16% kunnen toenemen volgens de Commissie. Zonder die hervormingen, loopt dat positief effect terug naar slechts 0,2% van het bbp.

België moet met andere woorden die hervormingen niet zozeer doorvoeren omwille van de hete adem in de nek van de Europese Commissie maar wel omdat ze noodzakelijk zijn om onze welvaart veilig te stellen in de toekomst.

Hervorming arbeidsmarkt

Eén belangrijke werf op dat vlak is alvast een grondige hervorming van onze arbeidsmarkt. Ondanks de coronacrisis is krapte op de arbeidsmarkt immers al weer volledig terug van weg geweest: uit een recente Voka-enquête blijkt dat 85% van de bedrijven die willen aanwerven, moeilijk geschikt personeel vindt.

Een van de ingrediënten om deze krapte aan te pakken zal de uitwerking van een activeringsbeleid zijn, wat naadloos aansluit op de ambitie van de federale en Vlaamse regering om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken.
 

imu - vzw - obd
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - headoffice
imu - vzw - recupel
imu - vzw - recupel