Skip to main content
  • Nieuws
  • Het bedrijf van de toekomst? Duurzaam en digitaal!

Het bedrijf van de toekomst? Duurzaam en digitaal!

  • 15/06/2017

“Een digitale wereld is een duurzame wereld.” Vertrekkende van deze visie wil Philip du Bois, CEO van DNS Belgium, mensen wereldwijd toegang geven tot digitalisering. Daarnaast wil hij bedrijven bewust maken van het belang van hun digitale aanwezigheid.

DNS Belgium is de organisatie die domeinnamen registreert die eindigen op .be, .vlaanderen of .brussels. “Eigenlijk zijn we een soort notaris, die zich bezighoudt met digitaal vastgoed”, vertelt Philip.

Eén van de dagelijkse activiteiten van het bedrijf, is het bestrijden van online fraude. “Enerzijds hebben we zelf strenge voorwaarden die we afdwingen. Zo moeten registraties van domeinnamen bijvoorbeeld gebeuren met echte persoonsgegevens. Als iemand deze voorwaarden aan zijn laars lapt, dan halen wij de domeinnaam weg. Daarnaast vragen politiediensten of de FOD Financiën ons regelmatig om een domeinnaam te deactiveren, als ze bijvoorbeeld ontdekt hebben dat een website frauduleus is.”

“Voor alle duidelijkheid: wij kunnen geen websites offline halen”, benadrukt Philip. “Wat wij doen is de link tussen een website en een domeinnaam weghalen, zodat de site niet meer terug te vinden is via de gangbare zoekmachines. Op die manier willen we het vertrouwen van consumenten in de digitale wereld aanwakkeren en stimuleren. Als er te veel fraudeurs op het net zitten, is er immers geen vertrouwen meer en zal de digitale maatschappij zich niet ten volle kunnen ontwikkelen.”

Digitale kloof dichten

DNS Belgium is een van de deelnemers aan het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO), dat bedrijven aanmoedigt om in te zetten op de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties. “Het voordeel van dit charter is dat het ons verplicht om verder te denken dan de acties die we al deden. Onze blik is ruimer geworden en we hebben geleerd dat we, naast onze grote projecten, ook kleine steentjes kunnen bijdragen op andere vlakken.”

De organisatie zet al langer dan vandaag in op duurzame aspecten, maar sinds kort hebben ze deze duurzame doelstellingen ook versmolten met hun strategische doelstellingen. “Dat was op zich geen moeilijke opdracht, want aangezien we een vzw zijn, primeerden de duurzame doelen sowieso al op de winstdoelen. Het feit dat we nu een strategisch plan hebben, zorgt er wel voor dat we een duidelijk verhaal naar buiten kunnen brengen. Eigenlijk hadden we dit al veel eerder moeten doen, maar beter laat dan nooit he (lacht).”

DNS Belgium biedt al jarenlang steun aan Close The Gap, een organisatie die wereldwijd de digitale kloof wil dichten door tweedehandscomputers van bedrijven of publieke organisaties in goede staat door te geven aan bijvoorbeeld scholen, universiteiten, ziekenhuizen en sociale projecten in ontwikkelingslanden. “De helft van het bedrag dat we aan Close The Gap geven, gaat naar deze projecten, die zich vooral in Afrika bevinden. Daarnaast vonden wij het belangrijk dat we ook iets in ons eigen land konden doen. 50 procent van onze steun gaat daarom naar het Belgische luik van Close The Gap, PC Solidarity.” Deze organisatie helpt kwetsbare doelgroepen in hun zoektocht naar werk, waarbij informatica een essentiële vaardigheid is. “Zo zitten ze met het project B-code bijvoorbeeld in het Centraal Station van Brussel, waar ze mensen die minder kansen kregen, leren werken met computers”, vertelt Philip. Een mooi project, dat iedereen de kans geeft om mee in te stappen in de digitale wereld.”

Piloot of president

Onlangs trokken enkele medewerkers van DNS Belgium naar Kenia om daar van dichtbij kennis te maken met de projecten van Close The Gap. “Wat ik van die reis zeker zal onthouden, zijn de enorme contrasten in het land. De mensen die er in de IT werken, zijn enorm goed. Het verschil met de mensen die helemaal niet met digitale toestellen overweg kunnen, is enorm. En dat contrast wordt weerspiegeld in de armoedekloof.”

“Close The Gap doet er in elk geval mooi werk”, gaat Philip verder. “Want digitalisering is niet alleen goed voor de economische vooruitgang, ook de levensverwachting stijgt. Dankzij toegang tot het internet staan mensen immers beter in contact met dokters en ziekenhuizen, waardoor ziektes sneller verholpen kunnen worden."

Volgens Philip zien de kinderen die er opgroeien met toegang tot IT, de toekomst hoopvol en rooskleurig in. “Ze hebben ambitie, ze willen allemaal dokter, piloot of president worden’, glimlacht hij. “Het maakt me fier dat wij hieraan meewerken, maar anderzijds geeft het me ook een machteloos gevoel, want er is nog heel veel werk aan de winkel.”

Uit de reis is ook een goede samenwerking ontstaan met de Keniaanse collega’s van DNS Belgium. “Zij zijn bezig met evoluties die wij ook hebben doorgemaakt, zoals bijvoorbeeld alle servers over te zetten naar de cloud. Daar is dat zeer belangrijk, omdat er veel elektriciteitsuitval is, waardoor gegevens op lokale servers verloren kunnen gaan. Wij kunnen hen daarin ondersteunen door expertise en kennis uit te wisselen en samen aan oplossingen werken.”

Starters sensibiliseren

DNS Belgium zet ook in op duurzame ontwikkeling in eigen land. Helemaal in lijn met duurzaamheidsdoelstellingen 8 (economische groei) en 9 (innovatie) hebben ze een campagne
op poten gezet om starters te sensibiliseren om een domeinnaam zo snel mogelijk te registreren. “We willen vermijden dat ze een goed idee hebben, maar dat ze nadien ontgoocheld zijn dat ze de naam van hun idee niet meer kunnen registreren. De eerste stap is altijd checken of je gewenste domeinnaam nog vrij is.” Het zou immers niet de eerste keer zijn dat dit last minute misloopt, en niet alleen bij starters.

“Een aantal jaar geleden ging een groot bedrijf een rebranding doen. De dag voordat de nieuwe naam gelanceerd werd, was die gelekt. Eén of andere slimmerik zag toen dat die nog niet geregistreerd was als domeinnaam en heeft dat toen zelf gedaan. Het bedrijf heeft uiteindelijk heel wat geld moeten neertellen om de naam van hem over te kopen”, aldus Philip.

“Door starters te sensibiliseren, zorgen we er niet alleen voor dat er minder ontgoocheling is, maar zetten we ook de digitale component in de verf. Als je tegenwoordig een onderneming hebt, is het een must om vindbaar te zijn op het internet. Anders besta je niet.”

Philip gelooft sterk dat ondernemingen in de toekomst duurzaam zullen moeten zijn, of dat ze anders snel uit de markt geconcurreerd zullen worden. “Zowel de klanten als investeerders vragen om duurzaam te ondernemen. Omdat wij zelf al op de goede weg zijn, is onze volgende doelstelling om op termijn al onze partners mee op de kar te krijgen richting duurzaamheid.”

Tekst: Nele Hiele

SDG

Contactpersoon

Proximus