Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hervormingen in welzijn en zorg - In gesprek met 4 leidinggevende ambtenaren uit het veld!

Hervormingen in welzijn en zorg - In gesprek met 4 leidinggevende ambtenaren uit het veld!

  • 10/05/2019

Op dinsdagavond gingen leden van Voka Health Community en van de kamers van koophandel Limburg, Mechelen-Kempen en Vlaams-Brabant in gesprek met vier leidinggevende ambtenaren bij 3Hoog te Leuven. Pedro Facon (FOD Volksgezondheid), Karine Moykens (Vlaamse overheid, departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin), Jo De Cock (RIZIV) en Xavier De Cuyper (FAGG) vertelden ons aan het begin van de avond wat zij als de belangrijkste hervormingen beschouwen voor de komende legislatuur en gingen daarna tijdens een diner hier dieper op in met onze deelnemers in een sterk participatief proces.
 

Want aan de vooravond van de verkiezingen, beseffen alle relevante stakeholders uit welzijn en zorg dat er nood is aan structurele hervormingen. Wat onthouden we nu zeker van deze avond om mee te nemen naar de komende legislatuur?

  • Het beleid dient strategisch te investeren, waarbij de volgorde is: investeren, hervormen en dan pas efficiëntiewinsten. Hierbij een volledig gelijk speelveld hanteren, los van de rechtsvorm.
  • Werkelijke zorgketens creëren, waarbij de zorgaanbieders positief worden geprikkeld;  die dan zelf ook (volgens meerwaarde) investeren en in nieuwe zorgmodellen meestappen.
  • Er dient voldoende aandacht te zijn voor emoties bij de zorggebruikers (‘rehumanizing’) en ook sterker inzetten op een meer bottom-up mobilisatie.
  • Nood aan meer aandacht voor enkele ‘blind spots’ zoals de GGZ en jongdementie. Dat betekent ook een betere integratie van GGZ en de rest van zorg.
  • Samen zoeken naar hoe verandering van het betalingsmodel in de zorg praktisch aan te pakken vanuit ondernemerschap (hoe ‘verbouwen’ terwijl uit te baten?). Daarbij mogen nieuwe tools niet bovenop een oud systeem komen (~ processen wijzigen).
  • Er dient meer geïnvesteerd te worden in digitalisering (vandaag < 1%) en innovatie. Daarbij ook aandacht hebben voor het belang van real world data, dringend werk maken van tele-health en nood aan aangepaste kaders (vb mHealth). Want technologie en digitalisering van de zorg, of op zijn minst het scala aan mogelijkheden en opportuniteiten dat zich aandient zal de zorg fundamenteel veranderen. 

Tot slot kwam ook deze vraag naar boven: “Zal de welzijns- en zorgsector een moedige minister (Vlaams/federaal) ondersteunen bij serieuze hervormingen? En dit ook naar de media toe?”

Was u te laat om in te schrijven voor deze sessie én gaat u graag het debat aan over de noodzakelijke hervormingen binnen welzijn en zorg? Wilt u ontdekken wat de politieke partijen naar voren schuiven rond gezondheidszorg voor de komende verkiezingen? Dan kan u zich nog aanmelden voor het verkiezingsdebat van Voka Health Community op VRIJDAG 24 MEI om 11u bij Voka te Brussel. De deelnemers aan het debat o.l.v. Dennis Van den Buijs (VRT) zijn Freya Saeys (Open Vld), Hannelore Goeman (sp.a), Katrien Schryvers (CD&V), Peter Persyn (N-VA) en Elke Van den Brandt (Groen).

Reserveer nu al jouw plaats en schrijf je in!

 

Logo's
Advertentie VanRoey- nov
imu - vzw - recupel
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - Recupel
Proximus