Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hervormingen van minister Demir bieden perspectief in Limburgse omgevingsdossiers

Hervormingen van minister Demir bieden perspectief in Limburgse omgevingsdossiers

  • 18/02/2022

vergunning

Voka – KvK Limburg steunt de hervormingsplannen in enkele omgevingsdossiers van minister Zuhal Demir. De Vlaamse regering werkt op initiatief van de minister aan drie werven om vergunningsprocedures te hervormen en te vereenvoudigen. Deze drie werven hebben geleid tot conceptnota’s en zijn nog maar een start, maar bieden wel perspectief. “Er komt een nieuwe duurzame investeringsgolf aan in onze ondernemingen in Limburg. We kunnen het ons niet veroorloven om belangrijke investeringen mis te lopen. Daarom zijn vlotte en voorspelbare vergunningsprocedures cruciaal voor onze bedrijven”, zegt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

Het eerste dossier draait rond de omgevingsvergunning. De Vlaamse regering zal sneller bevoegd worden om beslissingen te nemen over belangrijke maatschappelijke investeringen (bv. riolering, fietsinfrastructuur, waterlopen, windenergie, enz.). De vergunningsprocedure zelf moet ook flexibeler worden, zodat er meer kansen worden geboden om dossiers aan te vullen tijdens de procedure.

Een tweede dossier betreft de werkwijze rond milieueffectenrapporten (MER’s). Bedoeling is om af te stappen van overdreven dikke onleesbare rapporten en gaan naar heldere studies die “to the point” zijn waar ook ingezet wordt op digitalisering. Voor initiatiefnemers blijft rechtszekerheid wel een aandachtspunt. “Als effecten goed in kaart worden gebracht in het voorproces overeenkomstig alle adviezen, mag het wel niet zijn dat op het laatste ogenblik nieuwe onderzoeksvragen uit de lucht komen gevallen die tot nodeloze vertraging leiden”, benadrukt Johann Leten, gedelegeerd bestuurder bij Voka – KvK Limburg.

Met een derde werf wil de Vlaamse regering een nieuw instrument invoeren: het omgevingsbesluit. Daarmee wil de Vlaamse regering herbestemmingen en vergunningen mogelijk maken via één geïntegreerde procedure. Voor de grote investeringsbeslissingen bestond zo’n werkwijze al via het decreet complexe projecten. Het omgevingsbesluit moet deze methodiek ook mogelijk maken voor kleinere dossiers hetgeen een belangrijke tijdswinst kan opleveren.

Contactpersoon