Skip to main content
  • Nieuws
  • Hervorming vennootschapsbelasting: bijsturen waar nodig

Hervorming vennootschapsbelasting: bijsturen waar nodig

  • 06/09/2017

Een belangrijk onderdeel van het federale Zomerakkoord is de hervorming van de vennootschapsbelasting. Na de regeringscrisis hierover in het najaar van 2016 leek het erop dat er van uitstel ook afstel zou komen. Dit was onaanvaardbaar voor Voka: onze ondernemingen hebben immers echt nood aan die hervorming omdat de fiscale druk in de vennootschapsbelasting blijft oplopen. Uiteindelijk wordt de broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting nu dan toch doorgevoerd, voor alle ondernemingen en dit zonder meerwaardebelasting bij aandelenverkoop door particulieren.

De broodnodige hervorming van de vennootschapsbelasting wordt nu dan toch doorgevoerd, voor alle ondernemingen en dit zonder meerwaardebelasting bij aandelenverkoop door particulieren.

  • We verwachten dat de federale regering zo snel mogelijk alle onduidelijkheden wegwerkt.
  • De klok loopt om de maatregelen concreet uit te werken zodat ze vanaf 2018 kunnen ingaan.
  • De beperking op de aftrekbaarheid van vorige verliezen dreigt ons fiscaal stelsel voor sterk cyclische bedrijven en starters/groeiers minder aantrekkelijk te maken.
  •  

Sommige onderdelen van de hervorming van de vennootschapsbelasting zijn al volledig uitgewerkt in het Zomerakkoord, maar heel veel maatregelen moeten nog gedetailleerd technisch uitgewerkt voor het einde van dit jaar. We verwachten dan ook dat de federale regering zo snel mogelijk alle onduidelijkheden wegwerkt: enkel zo kunnen de ondernemingen immers de precieze implicaties van de hervorming van de vennootschapsbelasting correct inschatten.

Hier en daar zal ook nog een bijsturing en verduidelijking nodig zijn om toe te laten dat de hervorming van de vennootschapsbelasting ten volle zijn positief effect kan realiseren. Onder meer volgende punten verdienen zeker aandacht in de uitwerking:

  • Zo dreigt de beperking op de aftrekbaarheid van vorige verliezen ons fiscaal stelsel voor met name sterk cyclische bedrijven en starters/groeiers minder aantrekkelijk te maken. Zij boeken immers vaak aanzienlijke verliezen in periodes van laagconjunctuur. Die moeten ze dan kunnen verrekenen als ze weer winst maken. Die mogelijkheid wordt op jaarbasis ingeperkt.
  • Het is onbegrijpelijk dat de ‘fairness taks’ – een vorm van minimumbelasting - niet afgeschaft wordt. De regering beperkt al de overdracht van vorige verliezen en andere fiscale latenties. Zo creëert ze een minimale belastbare grondslag. Het is dan ook niet logisch de fairness taks te laten bestaan.

* De hervorming voorziet ‘een geleidelijke invoering van fiscale consolidatie’: dit is een belangrijke vernieuwing voor onze bedrijven, omdat zij eindelijk zal toelaten om winsten en verliezen tussen vennootschappen in dezelfde groep te verrekenen. In de meeste andere landen is deze fiscale verevening al lang mogelijk. De manier waarop men dit gaat doen – men spreekt van het Zweedse model – moet op korte termijn concreet worden uitgewerkt zodat ondernemingen goed weten waar ze aan toe zijn.

De krijtlijnen van de hervorming vennootschapsbelasting zijn nu vastgelegd; de klok loopt om ze concreet uit te werken, zodat ze vanaf 2018 kunnen ingaan. We verwachten ook dat de maatregelen voorzien voor 2020 volledig in de wetteksten worden opgenomen, zodat ondernemingen tijdig weten waar ze dan aan toe zullen zijn.

Niko Demeester, Secretaris-Generaal - niko.demeester@voka.be - 0472 20 06 00
IMU - vzw - OBD
IMU - vzw - Altez
IMU - vzw Remant