Skip to main content
  • Nieuws
  • Hervorming index moet op agenda superministerraad

Hervorming index moet op agenda superministerraad

  • 30/05/2017

Uit cijfers van FOD Economie vandaag blijkt dat de spilindex nog deze maand wordt overschreden. Dat is twee maanden vroeger dan initieel verwacht. België blijft hiermee inflatiekampioen in vergelijking met onze belangrijkste handelspartners in Europa. Deze inflatie ondermijnt onze economische positie in Europa en dreigt de verbeterde competitiviteit dankzij de indexsprong en de taxshift weer snel teniet te doen. Voka vraagt dat er dringend werk gemaakt wordt van een hervorming van de index zoals voorzien in het federaal regeerakkoord. De geplande superministerraad over economie is hiervoor een ideale gelegenheid.

De verwachte stijging van de gezondheidsindex voor 2017-2018 is vandaag 2,95%*. België behoort hiermee tot de Europese koplopers. Dat de index twee maanden vroeger dan voorzien opnieuw wordt overschreden is nefast voor onze competitiviteit. Een deel van de hogere inflatie wordt veroorzaakt door maatregelen van de verschillende regeringen. Denken we aan de energieheffing in Vlaanderen en de BTW en accijnsverhogingen federaal. “De bedrijven betalen een groot deel van de taxshift via de index”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Dat is nefast voor onze economie. In de perceptie vergeten we vaak dat bedrijven eigenlijk de echte betaler zijn van de kostenverhogende regeringsmaatregelen voor de gezinnen.”

Voka dringt aan op een hervorming van het indexmechanisme. “Op zijn minst zouden fiscale heffingen moeten geneutraliseerd worden zodat een belastingverhoging niet automatisch tot hogere loonkosten leidt. In een tijd van schaarste op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat niet alle loonmarge collectief wordt bepaald. Bedrijven moeten meer ruimte krijgen om individueel talent te belonen zonder dat dat zorgt voor een grote stijging van de globale loonkost. In een arbeidsmarkt met schaarste is de resterende conventionele marge soms te klein om mensen te binden. In dergelijke context is de enige manier om een significante loonstijging te krijgen, te veranderen van werk. Dat moet veranderen”, aldus Maertens.

Nochtans staat de aanpassing van het indexmechanisme in het federale regeerakkoord. Tot op heden werd hier nog geen uitvoering aan gegeven. De superministerraad over economie in de komende weken kan hier een ideale gelegenheid zijn.

*Het IPA voorziet in een stijging van de gezondheidsindex van 2,9% tussen jan 2017 en dec 2018. Volgens de schattingen van het Planbureau zal dat hoger liggen en 2,95% bedragen.

Contactpersoon

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez