Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Herinrichting Van Praetlaan blijft problematisch

Herinrichting Van Praetlaan blijft problematisch

  • 11/05/2023

Voka Metropolitan tekent opnieuw bezwaar aan

Voka Metropolitan tekent opnieuw bezwaar aan bij de overlegcommissie van de stad Brussel tegen de plannen voor de hertekening van de Van Praetlaan. Als de Van Praetlaan ingekrompen wordt naar slechts één rijstrook ontstaan mobiliteitsproblemen die een negatieve impact hebben op de economische activiteit in Brussel. Voka Metropolitan vraagt dat er structureel overleg zou plaatsvinden tussen het Brussels en het Vlaams gewest over de verschillende ingrijpende openbare werken die gepland zijn in het noorden van Brussel.

In de plannen zou de Van Praetlaan teruggebracht worden naar één rijstrook voor inkomend verkeer. Dat zal congestie geven en in het geval van een incident een complete verkeersopstopping die zich zal laten voelen in het hele noorden van Brussel. De impactstudies die zijn uitgevoerd minimaliseren de impact op de verkeersdoorstroming en gaan telkens uit van de theoretisch meest gunstige hypotheses. 

Voka Metropolitan vindt het onverantwoord dat er over dit dossier amper overleg plaatsvindt met het Vlaams gewest, waar nochtans ook ingrijpende mobiliteitswerken in het vooruitzicht zijn met de herinrichting van de Brusselse ring en de aanleg van een sneltram langs de A12. Het voorliggende project is overigens slechts een eerste fase in een breder plan van Brussel om de A12 in Brussel om te vormen tot een stadsboulevard met beperkt aantal rijstroken. Een globale mobiliteitsvisie op het noorden van Brussel ontbreekt totaal en dat maakt bedrijven bijzonder ongerust”, zegt Jan Van Doren, directeur van Voka Metropolitan

De geplande herstructurering van de Van Praetlaan de Vuurkruisenlaan beperkt de bereikbaarheid van de economisch belangrijke kanaalzone. Het is de concrete ambitie van de bedrijven in Brussel om het kanaal meer te gebruiken voor goederenvervoer zodat de stedelijke logistiek verder kan verduurzamen. In zo’n nieuwe stedelijke logistiek zal echter met wegtransport, dus vrachtwagens, noodzakelijk blijven. Als de haven van Brussel niet vlot bereikbaar is, wordt een rem gezet op de toekomstige groeiplannen. De activiteiten in de haven bieden nochtans perspectieven op bijkomende tewerkstelling, ook voor kortgeschoolden. Deze kansen mogen we niet missen.

Het Brussels gewest diende in september 2022 een bouwaanvraag in om de Van Praetlaan en de Vuurkuisenlaan ingrijpend te hertekenen. Verschillende belanghebbenden dienden toen bezwaren in waarna de plannen opnieuw naar de tekentafel verhuisden. Begin april startte over de nieuwe plannen een nieuw openbaar onderzoek. Voka Metropolitan is van mening dat de voorgestelde wijzigingen te beperkt zijn om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de ondernemingen in de Brusselse regio. Daarom tekende Voka Metropolitan opnieuw bezwaar aan bij de overlegcommissie.

Een beperking van de toegang tot Brussel langs autowegen kan niet éénzijdig, en dient voorafgegaan door maatregelen om automobilisten alternatieven te bieden, met overstapparkings geconnecteerd op performant openbaar vervoer. In eerdere Brusselse plannen voor de herinrichting van de A12 was een overstapparking voorzien. Daar horen we niets meer van. Bovendien zijn er de plannen voor een traject van een sneltram langs de A12. Ook dit project is een noodzakelijke hoeksteen in een totaal-aanpak.”, besluit Jan Van Doren.