Skip to main content
  • Nieuws
  • Health Community Kennissessie: Big data in welzijn en zorg

Health Community Kennissessie: Big data in welzijn en zorg

  • 19/03/2019

Op maandagavond 18 maart was Voka Health Community met de kennissessie "Big data in welzijn en zorg" te gast bij het Notenhof te Kortrijk. 

Tijdens dit minisymposium bespraken we de meest recente beleidsplannen en aanbevelingen met experten, beleidsmakers, zorgaanbieders en -ondernemers. We ontdekten ook welke (zorg)ondernemers vandaag al gebruik maken van big data en kregen van de verschillende politieke partijen te horen welke visie zij hebben over dit thema.

We kunnen enkele ruime conclusies naar voor schuiven vanuit deze kennissessie:

  • Er bleek opvallend veel eensgezindheid aanwezig; ook bij de politieke actoren over de noodzaak én te veel vertraging bij invoering van big data in welzijn en zorg. Het gaat dan niet meer over de vraag "of", maar wel over "hoe".
  • In het begin is ook de fout gemaakt om dit thema los te koppelen van het zorgsysteem en zelf apart te behandelen, zowel op Vlaams als federaal beleidsniveau. Er is evenwel een zekere mate van vooruitgang, waarbij de geesten nu zeker in dezelfde richting staan.
  • De bottleneck zit nog steeds bij de "wie" vraag. Iedereen wil alles doen, ook bij big data. Daar waar dit net een gedeeld triple helix verhaal moet zijn en worden. Illustraties zijn o.a. de parallelle sporen bij FOD Volksgezondheid en IMA.
  • Tot slot valt of staat alles bij dit thema bij het juist zetten van de ruimere drivers: hervorming betalingsmodel van de zorg (omgekeerde prikkels), hervorming overlegmodel (dat hier volledig op vast loopt) en bevoegdheden (Vlaanderen en federale niveau werken op dit punt niet samen). En dan voegen we nog het element van digitalisering in welzijn en zorg toe, waar nog veel nood is aan extra investeringen.

Het is dus essentieel dat big data voor welzijn en zorg geïntegreerd wordt vormgegeven door de Vlaamse en federale overheid samen, zodat alle relevante gegevensbronnen worden opgenomen. En daar zetten we samen vanuit Voka Health Community én met onze leden op in zodat dit een coherent en duidelijk verhaal wordt, dat klaar is voor de uitdagingen van de gezondheidssector én waar alle stakeholders bij betrokken worden.

 

Download hieronder de presentaties

- Pieter Van Herck (Voka)

- Etienne Maerien (Kabinet De Block)

- Jef Hooyberghs (Vito)

- Dries Hens (Lynxcare)

- Claudia Put (Sentiance)

 

 

IMU - vzw - OBD
IMU - vzw Remant
IMU - vzw - Altez