Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Health Community Congres: Durvers en Dromers van nu - Doeners van de toekomst

Health Community Congres: Durvers en Dromers van nu - Doeners van de toekomst

  • 01/10/2019

Op dinsdag 24 september verzamelden zo'n 300 toekomstdenkers in welzijn en zorg op de eventlocatie Den Berg te Londerzeel voor het jaarlijks congres van Voka Health Community. Thema van de dag: bakens verzetten om onze welzijn en zorg van de toekomst vorm te geven.

Er was alvast genoeg gespreksstof en voldoende inspiratie van onze verschillende ervaringsdeskundigen, experten en politici om de broodnodige mindshift in te zetten en samen te gaan voor een gemeenschappelijk plan. Een plan, dat focust op kwalitatieve, betaalbare en innovatieve zorg voor élke burger in haar concrete doelstellingen. Een plan dat connecties legt en een bredere digitale welzijns- en zorgondersteuning beoogt. Een plan met aandacht voor drivers zoals preventie, financiering, een moderne rol- en taakverdeling, samenwerking en digitalisering. Kortom: een plan dat bruggen bouwt, met visie, durf en leiderschap!

Enkele onderdelen van dit gemeenschappelijk plan, die tijdens deze interessante namiddag aan bod kwamen, plaatsen we nog even in de kijker:

  • Hervormingen in welzijn en zorg gaan aan een slakkengang. Andere landen steken ons jaar na jaar voorbij in preventie, kwaliteit en digitalisering; ook financieel wordt de toestand onhoudbaar. We hebben nood aan een echte reorganisatie en modernisering van ons systeem. Dat lukt alleen als we de silo’s doorbreken en de bevoegdheden homogeniseren op Vlaams niveau.
  • Het is een goede zaak dat meer transparantie van kwaliteit, bestrijding van oneigenlijk gebruik en de vermindering van overcompensatie via publieke middelen op tafel liggen. Maar de ambitie om zich te meten met Scandinavische landen moet vertaald worden in overkoepelende, meetbare doelstellingen. Daarbij moet men kijken naar de juiste parameters, zoals outputfinanciering, waarbij men geld ontvangt voor het behaald resultaat in plaats van de middelen of het aantal bedden. Ook gelijke financieringsvoorwaarden voor zorgondernemerschap zijn een must.
  • Er is nood aan een hervorming voor het kluwen aan structuren die weinig bijdragen en vooral financiële middelen opslorpen die niet naar de gezondheidszorg zelf kunnen gaan.
  • We moeten af van absurditeiten zoals de 'Wet Major van de zorg' die laaggeschoolden verhindert om uitvoerende, niet-zorgkundige taken in logistiek of administratie uit te voeren. Nu moeten verpleeg- en zorgkundigen die erbij nemen. In een sector waar er steeds meer gekwalificeerde handen tekort zijn, valt dit niet meer uit te leggen.
  • Daarnaast pleit Voka ook voor de snelle invoering van een duidelijk zorgstrategisch plan bij de ziekenhuisnetwerken dat inzet op specialisatie en diversifiëring. Ook moet er in langdurige zorg (ouderenzorg, thuiszorg en delen van geestelijke gezondheidszorg) tegen het einde van de volgende legislatuur een nieuwe, correcte voucherfinanciering tot stand komen dat meer zeggenschap biedt aan de zorggebruikers over de middelen die voor hen uitgetrokken worden.
  • Welzijn en zorg omvat het meest versnipperde bevoegdheidspakket. De overgang van ziekenzorg naar werkelijke gezondheidszorg wordt niet enkel tegengehouden door silo’s in budgetten. Ook wettelijk gezien zorgt de bevoegdheidsverdeling met expliciet gescheiden werelden voor een totale verlamming. Er is nood aan een spoedige en volledige defederalisering, die er voor kan zorgen dat we via dringende structurele hervormingen de beste leerling van de klas worden in welzijn en zorg.

Download de masterpresentatie.

Aftermovie Voka Health Community - Congres 2019

Introfilm van congres: waar staan we vandaag, wat komt er op ons af en wat moeten we veranderen

Ontdek ook de innovatieve cases die aan bod kwamen:

mySugr- app: mHealth-applicatie voor patiënten met diabetes

- Alexianen Zorggroep Tienen: patiëntenparticipatie in GGZ

RusTThuiS: een vernieuwd zorgconcept

- Nieuwe zorginstelling: opzet van de Nieuwe Zorgorganisatie

Lees het Voka-persbericht naar aanleiding van het congres van Health Community.

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers.

Onze partners.

Partners

Contactpersoon

Ria Binst

Projectmanager Health Community

Ontdek de visie van onze toekomstdenkers!

Ontdek hier de visie van onze toekomstdenkers in het kader van de betaalbaarheid van ons zorgsysteem.

imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - recupel