Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 9: meer transport via spoor

Havenwerk 9: meer transport via spoor

  • 04/11/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Heel wat kades en bedrijventerreinen in North Sea Port zijn uitgerust met sporen en sporenbundels, met aansluiting op het Europese spoornetwerk. Momenteel worden vanuit onze haven 7 miljoen ton goederen per jaar per spoor vervoerd. Goed voor een kleine 10% van het vervoer met het achterland. Meer en meer bedrijven leggen verbindingen in, maar er zijn ook structurele maatregelen nodig om het spoor als modus op de rails te krijgen.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Om het percentage transport via het spoor te verhogen, zijn twee zaken nodig. Ten eerste wil Voka/VeGHO verdere investeringen in spoorinfrastructuur: een uitbreiding van de capaciteit op de terminals, verbindingen binnen North Sea Port en met de andere havens. Ook de bestaande capaciteit kan beter benut worden door bundeling van stromen in een flexibele dienstverlening. Dat is meteen de tweede eis om het aandeel van spoor in de transportmix te doen stijgen.

Het aandeel transport via het spoor kan zeker nog met de helft toenemen

Daan Schalck en Jan Lagasse, CEO’s van North Sea Port

DE VISIE VAN DAAN SCHALCK EN JAN LAGASSE, CEO’S VAN NORTH SEA PORT

Daan Schalck en Jan Lagasse, CEO’s van North Sea Port, bevestigen deze ambitie. “Uit voorlopige resultaten van een kosten-batenanalyse voor nieuwe spoorinfrastructuur blijkt dat er zeer veel vraag is bij bedrijven”, zegt Jan Lagasse. “Dit staat hoog op de agenda bij veel ondernemingen.” 
De fusiehaven moet nog bekijken wat de concrete doelstellingen worden om het aandeel transport via het spoor te verhogen. “Dat aandeel kan zeker nog met de helft toenemen”, geeft Daan Schalck aan.  “Maar hiervoor is bijkomende infrastructuur inderdaad een noodzaak. En daarmee bedoelen we de infrastructuur op niveau van het netwerk Gent-Terneuzen langs beide oevers van het kanaal en de terminals, en op niveau van de strategische verbindingen zoals Vlissingen-Antwerpen. Het moet een én-én verhaal zijn om die groei mogelijk te maken.”

Werk 9: meer transport via spoor


De aanleg van spoorinfrastructuur is in hoofdzaak federale materie, maar North Sea Port rekent op een combinatie van overheden. “De Vlaamse overheid heeft in het verleden al belangrijke projecten geprefinancierd”, licht Daan Schalck toe. “Het gaat bovendien om grensoverschrijdende projecten”, vult Jan Lagasse aan. “Je hebt niet alleen de Belgische en Nederlandse overheden, ook Europa zal hier zeker een rol in spelen. In het kader van het ‘Trans-European Transport Network’ (TEN-T) heeft Europa negen transportcorridors gedefinieerd waarvoor werkplannen werden ontwikkeld. North Sea Port is gelegen op twee van de spoorverbindingen: de verbinding Gent-Terneuzen maakt deel uit van de Noordzee-Middellandse zee corridor. De verbinding Vlissingen-Antwerpen ligt op de Rijn-Alpen corridor. Aangezien het om missing links gaat in de plannen van Europa, zullen de lokale overheden kunnen rekenen op Europese cofinanciering.”

De financiering van deze projecten is complexe materie. Maar daar moeten we ons niet door laten afschrikken, aldus Daan Schalck. “Het is ook een voordeel dat je niet naar één overheid kijkt om deze projecten te financieren. Met de bouw van de sluis in Terneuzen is onze ervaring dat steun vanuit Europa andere overheden aanspoort om hun schouders onder een project te zetten. Het is hierbij belangrijk dat er aan beide kanten van de grens voldoende aan de kar getrokken wordt. We moeten blijven aandringen op de realisatie van die beide verbindingen, ook vanuit de bedrijven. Anders lopen we het risico dat één project wordt uitgevoerd en het andere blijft liggen. Met natuurlijk realistische verwachtingen naar uitvoeringstermijn toe.

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden

HEET VAN DE NAALD

Lineas biedt vanaf dit najaar 12 nieuwe vaste verbindingen naar Europese bestemmingen aan vanuit North Sea Port. Het aanbod voor de klanten vergroot op die manier aanzienlijk vanaf nu. De bestemmingen zijn gelegen in Oostenrijk, Roemenië, Tsjechië, Lyon, Madrid, Milaan, Rotterdam, Saksen, Slovakije, Zweden, Zwitserland en Terneuzen.

Meer info over het Europese TEN-T netwerk via deze link.