Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 8: de haven in de stad brengen en vice versa

Havenwerk 8: de haven in de stad brengen en vice versa

  • 31/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Met North Sea Port heeft Gent een Europese top-10 haven in handen. De haven is uiterst belangrijk voor de Gentse economie maar ligt voor de Gentenaar vaak nog veraf. Dit terwijl Gent nog heel wat troeven heeft, zoals haar start-up- en scale-upcultuur waarbij veel jonge IT-bedrijven het erg goed doen. Die twee werelden dichter bij elkaar brengen zou wederzijds erg voordelig kunnen zijn: nieuwe inzichten bij grote bedrijven en grote klanten voor nieuwe bedrijven.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Voka/VeGHO heeft het initiatief genomen om een start-upcluster te starten in de haven, om zo kruisbestuiving te genereren. Om dit initiatief tot een succes te maken zullen alle partijen aan hetzelfde zeel moeten trekken. Het havenbedrijf en de stad kunnen dat doen door een fysieke locatie te voorzien en dit initiatief op financiële en praktische wijze te steunen. Als de economieën uit de stad en de haven dichter naar elkaar toegroeien, wordt iedereen daar beter van.

We moeten de haven niet enkel in de harten van alle Gentenaars brengen maar die enorme economische motor ook verknopen met de economische ecosystemen in onze stad

Sofie Bracke, schepen van o.a. De Haven

DE VISIE VAN SOFIE BRACKE, GENTS SCHEPEN VAN HAVEN, ECONOMIE, HANDEL EN SPORT

“Ik vind dit een heel terechte uitdaging”, steekt Sofie Bracke, schepen van Economie, Handel, Sport en Haven, van wal.“ De fusie tot North Sea Port is een krachtig verhaal en heeft de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen rechtstreeks in de top-3 van belangrijkste Europese havens gekatapulteerd qua toegevoegde waarde. Het North Sea Port gebied is nu 60 km lang. We behouden de korte lijntjes en vermijden dat het voor veel stakeholders een ver-van-ons-bedshow wordt. De haven is niet enkel een plek waar goederen worden overgeslagen, maar ook een kruispunt waar mensen elkaar ontmoeten en nieuwe innovaties ontstaan. Het is geen eiland dat op zichzelf staat, maar een plek waar een stukje wereldeconomie samenkomt én een knooppunt dat verknoopt is met een aantal andere gemeenschappen en met onze stad in haar geheel. De haven is ooit ontstaan aan de Korenlei in hartje Gent. Later is die opgeschoven richting het noorden van de stad.

We proberen onze haven al jaren bekend te maken bij de Gentenaars: via rondvaarten in Gent, Terneuzen en Vlissingen, via havendagen en haventelevisie op AVS en Omroep Zeeland en via social media. Opdat ze de haven niet zien als een last maar als een enorme tewerkstellingsmotor. Onze jongste troef is het Havenhuis aan de Graslei. Onlangs hebben we hier een expositieruimte geopend waar we via beeld en geluid iedereen laten kennismaken met North Sea Port.”

Werk 8: de haven in de stad brengen en vice versa


“We moeten de haven niet enkel in de harten van alle Gentenaars brengen maar die enorme economische motor ook verknopen met de economische ecosystemen in onze stad. Denk aan het verbinden van de Gentse start-up- en scale-upscene in IT en digitalisering mét de gevestigde havenbedrijven. We zien dat een aantal van die havenbedrijven echt wil digitaliseren – dat is ook noodzakelijk – en vijf kilometer verder hebben we zo’n bloeiende IT-scene. Laat ons al die ideeën en innovaties loslaten op die gevestigde waarden. We onderzoeken nu heel concreet of we een fysieke hub kunnen openen aan het begin van de haven, vlak bij het bezoekerscentrum. Samen met North Sea Port, Voka en onze universiteit bekijken we de mogelijkheden waar IT-bedrijven en havenbedrijven elkaar letterlijk kunnen ontmoeten. Kijk naar Antwerpen met The Beacon (een nieuwe business- en innovatiehub met kantoren en diensten voor ontwikkelaars van Internet of Things (IoT)-oplossingen gericht op de Antwerpse haven, red.) of naar Rotterdam met de start-upaccelerator Port XL. We hoeven het warm water niet helemaal zelf uit te vinden.”

Naast digitalisering staat ook duurzaam ondernemen hoog op de agenda bij onze bedrijven, weet de schepen uit haar talrijke bezoeken aan havenbedrijven. “Bijna alle bedrijven zijn daar op een heel ernstige manier mee bezig. Denk ook aan de uitbouw van de biobrandstoffencluster in onze haven. Het afval van het ene bedrijf kan de grondstof worden voor het andere, op voorwaarde dat ze elkaar nog beter leren kennen en gevoed worden door innovaties vanuit kennisinstellingen, zoals Universiteit Gent en start-ups die bezig zijn met cleantech. Als overheid moeten we die verknoping mee ondersteunen, zoals ook Voka doet. Samen met Voka zijn er trouwens ook plannen om innovatieve bedrijven in het Wintercircus onder te brengen. In de toekomst willen we veel meer mensen en organisaties op een strategisch niveau samenbrengen met het oog op een gemeenschappelijk doel: nadenken over de economie van de toekomst. Daarvoor zullen we een Ghent Economic Board oprichten tegen begin 2020, waarbij we de kopstukken van heel grote organisaties (Voka, FIT, Stad Gent, bedrijven in de haven,…) gaan samenbrengen.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden