Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 7: Geschikte medewerkers vinden

Havenwerk 7: Geschikte medewerkers vinden

  • 30/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Gent heeft 10% niet-werkende werkzoekenden en toch meer vacatures dan werklozen. Een groot deel van die vacatures zitten in het Gentse deel van North Sea Port, waar bedrijven het moeilijk hebben om geschikt personeel te vinden. Hier zijn drie grote oorzaken voor: werkzoekenden vinden de weg naar de bedrijven in de haven niet voldoende, ze worden niet efficiënt genoeg begeleid en opgeleid en de bereikbaarheid van de haven wordt als slecht ervaren.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

VeGHO doet een tweejaarlijkse arbeidsmarktbevraging, de laatste in 2017. Naar aanleiding van die resultaten heeft de stad een engagement uitgesproken om het probleem grondig aan te pakken. We willen dat de stad middelen voorziet voor de uitrol van het plan waarin VDAB accountgericht gaat werken met vacaturegerichte opleidingen. Waarbij trainingscentra grensoverschrijdend kunnen ingericht worden en de bereikbaarheid van de haven aangepakt wordt.

In het Arbeidspact is onder meer een havenactieplan opgenomen. Hierin worden acties genomen om vacatures bekend te maken en vacaturegericht op te leiden

Bram Van Braeckevelt, Gents schepen van o.a. Personeel, Werk en Sociale Economie

DE VISIE VAN BRAM VAN BRAECKEVELT, GENTS SCHEPEN VAN O.A. PERSONEEL, WERK EN SOCIALE ECONOMIE

Ook Bram Van Braeckevelt, Gents schepen van Personeel, Werk en Sociale Economie, Openbare Netheid en Toerisme, erkent dat er een mismatch bestaat. “Wat telt, is dat we samen het probleem aanpakken. Daarom zijn we zeer trots op het Arbeidspact dat afgelopen zomer werd gelanceerd. Hierin willen we met stad Gent, VDAB én de sociale partners samenwerken om ondernemers te helpen de werknemers te vinden die ze nodig hebben, werkzoekenden te ondersteunen in hun zoektocht naar een goede job en mee te schrijven aan een toekomstgericht verhaal voor de Gentse economie.”

Werk 7: Geschikte medewerkers vinden


In het Arbeidspact is onder meer een havenactieplan opgenomen. Hierin worden acties genomen om vacatures bekend te maken, vacaturegericht op te leiden, het vervoer van en naar de haven én het grensoverschrijdend vervoer te optimaliseren. Over budgetten van stad Gent kan schepen Van Braeckevelt nog geen uitspraken doen. “De budgetbesprekingen zijn nog volop aan de gang. De gemeenteraad van december legt de budgetten vast. Pas dan weten we hoeveel budget we ter beschikking hebben. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar we kijken ook naar de Vlaamse en Europese overheid om fondsen ter beschikking te stellen. Het Arbeidspact omvat verschillende ESF-projecten (Europees Sociaal Fonds, red.)”

Wat de mobiliteit in de haven betreft, kan schepen Van Braeckevelt prima meepraten vanuit zijn functie als voorzitter van Max Mobiel. Max Mobiel organiseert collectief werknemersvervoer in de Gentse regio, als aanvulling op het openbaar vervoer. “De mogelijkheden van Max Mobiel zijn nog onderbenut, we kunnen zeker nog verder gaan in het aanbod. Misschien is Max Mobiel nog te weinig gekend bij de bedrijven in de haven. Ook grensoverschrijdend kunnen we zeker van elkaar leren en samenwerken. Als een initiatief goed is, houdt het geen steek dat dit ophoudt aan de grens. Er zijn op dit moment verschillende actoren die nog te veel naast elkaar werken. We zouden efficiënter kunnen samenwerken en een duidelijke toegangspoort creëren voor zowel bedrijven als werkzoekenden.

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden