Overslaan en naar de inhoud gaan
Map

Havenwerk 6: Bedrijfszekere loodsen

  • 28/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Om een lading vlot en veilig van en naar een bestemming te krijgen is een hele keten van actoren nodig. Een cruciaal onderdeel van deze keten zijn de loodsen. Zij zorgen ervoor dat de schepen langer dan 80 meter veilig aan de kade of naar open zee geleid worden, van en naar de Vlaamse havens. Hun klanten zijn de reders en de havens. Een uiterst delicate en belangrijke taak die perfect gepland moet worden.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Voka/VeGHO erkent het belang van de loodsen als cruciale partner in het maritiem vervoer. Daarom is het ontoelaatbaar dat loodsen of andere ketenpartners hun macht gebruiken om het maritieme vervoer te stremmen.  
Wij pleiten daarom, in goed sociaal overleg, voor een minimale dienstverlening voor alle partners in de ketenwerking. Wat de loodsen betreft pleiten we voor een verzelfstandiging zoals dat in Nederland, Duitsland en delen van het Verenigd Koninkrijk is gebeurd.

We hebben de jongste jaren ernstige stappen gezet richting een meer efficiënte bedrijfsvoering en een multivalente werking

Herman Van Driessche, waarnemend Algemeen Directeur Vlaams Loodswezen

DE VISIE VAN HERMAN VAN DRIESSCHE, WND. DIRECTEUR VLAAMS LOODSWEZEN

Om de toegankelijkheid tot onze havens vlot te laten verlopen, spelen de loodsen een cruciale rol. Zij zorgen ervoor dat schepen de havens vlot en veilig kunnen in- en uitvaren . Ze adviseren de kapiteins bij het navigeren en manoeuvreren. Het loodsenberoep is een ervaringsberoep! Het is precisiewerk, gebaseerd op jarenlange expertise en opleiding. Het Vlaams loodswezen is een 100 procent overheidsdienst met als voogdijminister Ben Weyts. Het maakt deel uit van het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) dat bestaat uit Kust, Scheepvaartbegeleiding, Vloot en het Loodswezen.  
Dat Loodswezen telt vier korpsen: zeeloodsen, rivierloodsen, kanaalloodsen en kustloodsen.  
 
Herman Van Driessche, wnd. Algemeen Directeur van het Vlaams Loodswezen, wijst erop dat vlot en veilig scheepvaartverkeer afhankelijk is van een goede samenwerking binnen de volledige nautische keten. “Onze collega’s van Maritieme Toegang houden de vaargeulen op diepte, Scheepvaartbegeleiding zorgt voor verkeersbegeleiding, de collega’s van Vloot zorgen ervoor dat de loodsen op een veilige manier van en aan boord kunnen geraken, enzovoort.”

Werk 6: Bedrijfszekere loodsen


Volgens Van Driessche wordt de dienstverlening complexer omdat het steeds drukker wordt op onze vaarwegen door de continue schaalvergroting. Het Kanaal Gent-Terneuzen heeft een gelimiteerde diepgang, waardoor bepaalde schepen bijvoorbeeld niet in één beweging van op de Westerschelde door de sluis naar het Kanaal kunnen doorvaren, maar onderweg moeten gelicht worden op die Westerschelde. Het is bovendien niet evident om grote schepen doorheen sluizen te loodsen of langs ondieptes.” 

Herman Van Driessche beklemtoont dat het Loodswezen de jongste jaren ernstige stappen gezet heeft richting een meer efficiënte bedrijfsvoering en een zogenoemde ‘multivalente’ werking. Multivalentie houdt in dat de verschillende types loodsen (zee, kust, kanaal en rivier) in nood kunnen inspringen op de verschillende tracés (zee, kust, kanaal en rivier), dus op meerdere trajecten inzetbaar zijn. “Dankzij multivalente collega’s kunnen we nu indien nodig rechtstreeks een schip vanaf zee naar Gent brengen zonder dat er één loodswissel aan te pas komt (’op 1 oktober zullen er tien multivalente collega’s operationeel zijn voor het traject zee en kanaal, red.) 

Van Driessche geeft toe dat tot voor enkele jaren het loodswezen niet altijd de meest betrouwbare partner was binnen de keten van het maritiem vervoer, maar dat de kentering is ingezet. “We moeten met ons allen op het juiste moment beschikbaar zijn, en dat is niet evident. Maar we hebben geen machtsmonopolie; we doen de dienstverlening ook in nauw overleg met onze Nederlandse collega’s.” 
Hij spreekt zich liever niet uit over een privatisering van het Loodswezen, zoals in Nederland. “We organiseren het Loodswezen nu binnen een overheidsstructuur en dat heeft zeker zijn voordelen naar kwaliteitsbewaking toe, maar als er in de toekomst gekozen wordt voor een andere structuur, dan is dat een politieke beslissing en zal die moeten uitgevoerd worden.” 

De grootste uitdaging voor de komende jaren? “We willen de uitwisseling van de verschillende data tussen alle maritieme partners nog uitbreiden via het Havenneutraal Platform. Op dat vlak kunnen we zeker nog een efficiëntieslag slaan. Via digitalisering moet er meer datatransparantie en vertrouwen in die data komen. De keten draait vlot, maar we kunnen nog veel kleine stapjes zetten die samen een grote stap kunnen betekenen.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden