Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 4: Sluit de ring met een Sifferverbinding

Havenwerk 4: Sluit de ring met een Sifferverbinding

  • 23/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Met de Sifferverbinding wordt het sluiten van de Gentse R4 aan de noordzijde bedoeld. Dat wil zeggen dat het punt Oostakker en het punt Wondelgem met elkaar verbonden worden. Nu moet men 30 km omrijden via Zelzate of door het woongebied van de zuidelijke havenontsluiting rijden.  Voor vlot verkeer van oost naar west is die ontsluiting erg belangrijk.  

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Voka/VeGHO wil een efficiënte ontsluiting van beide oevers van het kanaal. In het beste scenario is die ontsluiting een tunnel onder de dokken. Andere oplossingen moeten volgens ons ook onderzocht en getoetst worden op effect en haalbaarheid. We vragen de overheid om deze legislatuur een studie op te starten die de kosten en economische baten analyseert van zo’n verbinding.

Er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd. Finaal blijft er slechts één groot scenario over en dat is de Siffertunnel

Filip Watteeuw, Gents schepen van Mobiliteit, Publieke Ruimte en Stedenbouw

DE VISIE VAN FILIP WATTEEUW, GENTS SCHEPEN VAN MOBILITEIT, PUBLIEKE RUIMTE EN STEDENBOUW

Met lede ogen ziet schepen Filip Watteeuw de verkeersdrukte in en om Gent toenemen. Hij vreest dat vooral in het zuiden van zijn stad de verkeersstroom op korte termijn helemaal zal dichtslibben. “Naast de algemene toename van de verkeersdrukte zijn er ook nog twee specifieke oorzaken voor de situatie in Gent”, zegt hij. “De verbetering van de verkeersinfrastructuur in Nederland, denk maar aan de Sluiskiltunnel onder het Kanaal Gent-Terneuzen en de verbreding van de Tractaatweg van Terneuzen tot aan de Belgische grens, trekt extra verkeer aan en die stroom zoekt zijn weg verder over Gent. Ook de toekomstige realisatie van de Oosterweelverbinding zal een belangrijke impact hebben op de Gentse regio. Het gigantische project zal een aanzuigeffect creëren op de E34 met als gevolg extra verkeer voor Gent en omgeving. We mogen niet langer talmen om de missing links te realiseren. De verbinding van de beide takken van de R4 is er alvast één van.”

Werk 4: Sluit de ring met een Sifferverbinding


Het sluiten van de Gentse ring is een dossier dat intussen al zowat een halve eeuw op de onderhandelingstafel slingert. Het allereerste scenario was de Rodenhuizetunnel, een tunnel onder het zeekanaal ongeveer halfweg in het havengebied. Omdat dit tracé vrij noordelijk lag, kreeg later een ander scenario de voorkeur. De Sifferverbinding moet de kruispunten Eisenhowerlaan/Kennedylaan en Eversteinlaan/Zeeschipstraat verbinden. Het traject loopt tussen het Sifferdok en het Grootdok om vervolgens onder het kanaal te duiken door een 1,3 kilometer lange tunnel en in Wondelgem opnieuw boven te komen langs de zuidelijke oever van de Ringvaart. 

Vanaf volgend jaar krijgt het filegevoelige kruispunt van de Kennedylaan met de Eisenhowerlaan een ingrijpende make-over. Er komt een turborotonde waarbij het verkeer op voorhand moet voorsorteren wat een vlottere doorstroming zou stimuleren. Bij het ontwerp hielden de ingenieurs alvast rekening met een mogelijke aansluiting naar de Siffertunnel. 

Op een bepaald moment was er ook sprake van een Siffer Light, maar dit alternatieve tracé dat over de Meulestedebrug loopt, lijkt momenteel van de tafel geveegd. “Er zijn al heel wat onderzoeken gebeurd. Het is een evenwichtsoefening, want we willen ook niet te dicht bij woongebieden komen. Finaal blijft er slechts één groot scenario over en dat is de Siffertunnel”, zegt Filip Watteeuw. 
Een realisatie van de Sifferverbinding is zeker niet voor morgen. “Stel dat we vandaag het licht op groen kunnen zetten, dan leert de ervaring dat we snel 8 à 10 jaar verder zullen zijn vooraleer de tunnel er ligt”, aldus Filip Watteeuw.

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden