Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 3: Meulestedebrug in de 21e eeuw brengen

Havenwerk 3: Meulestedebrug in de 21e eeuw brengen

  • 15/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Meulestedebrug is een cruciale toegang tot de haven en verbindingspunt tussen de oostelijke en westelijke zijde van de haven. De brug is 65 jaar oud en tot op de draad versleten. Ze is om de haverklap buiten dienst en onbetrouwbaar. De vervanging van de brug staat al jaren op de agenda. Die onveilige flessenhals wegwerken is een grote uitdaging.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Voka/VeGHO vraagt al jaren om het aftandse stuk mobiliteitserfgoed een plaats te geven in één of ander museum. Al jaren wordt een nieuwe brug beloofd, ingepland, uitgetekend en… weer uitgesteld. De situatie is onveilig en heeft een negatieve impact op het verkeer in de haven. We vragen de Vlaamse overheid, agentschappen en stad met hoogdringendheid om dit niet langer te negeren en volgend jaar te starten met de bouw van de nieuwe brug.

In 2020 kunnen we de contracten voor de effectieve bouw in de markt zetten

Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde De Vlaamse Waterweg nv

DE VISIE VAN LIEVEN DEJONCKHEERE, AFDELINGSHOOFD BOVENSCHELDE VAN DE VLAAMSE WATERWEG

De nieuwbouw van de Meulestedebrug steunt op een samenwerking tussen De Vlaamse Waterweg nv, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Stad Gent en Farys. Het dossier kent een lang voortraject waarbij niet enkel de brug werd ontworpen maar ook voorzien wordt in wegeniswerken, rioleringswerken, fietsverbindingen en een herinrichting van de omgeving. Het vergunningentraject is eveneens complex.  
Lieven Dejonckheere, afdelingshoofd Bovenschelde van De Vlaamse Waterweg: “De procedures voor de omgevingsvergunning, opgestart door De Vlaamse Waterweg, en de procedures van de stad Gent tot afschaffing van een buurtweg konden recent worden afgerond. Op basis van de verkregen omgevingsvergunning kunnen we in 2020 de contracten voor de effectieve bouw in de markt zetten en zullen de werken begin 2021 kunnen starten. Deze werken zullen gefaseerd verlopen over meer dan drie jaar. De totaalkost wordt geraamd op 22 miljoen euro.” 

Op de plaats van de huidige brug komt een nieuwe brug die bestaat uit twee afzonderlijk beweegbare delen: één brugklap voor elke rijrichting, met op elk deel twee rijstroken. Aan de kant van de Meulestedekaai is er ook een onderdoorgang voor fietsers voorzien. De nieuwe brug (een zogenoemde “delta-basculebrug”) werd zodanig ontworpen dat tijdens de bouwfase de hinder voor zowel het weg- als het scheepvaartverkeer beperkt kan worden.  
Lieven: “Eerst wordt één brughelft gebouwd ten noorden van de bestaande brug, terwijl de bestaande brug in gebruik blijft. De bestaande brug wordt pas uit dienst genomen nadat de noordelijke brughelft van de nieuwe brug in gebruik is (met twee rijstroken, één rijstrook voor elk van de beide rijrichtingen). Daarna wordt de zuidelijke brughelft van de nieuwe brug gebouwd op de plaats van de huidige brug.”

Werk 3: Meulestedebrug in de 21e eeuw brengen


“De huidige Meulestedebrug, gebouwd in de jaren 50, willen we nog op een veilige manier kunnen blijven inzetten tot ná de bouw van de eerste noordelijke nieuwe brughelft. Daardoor moeten zowel in het najaar van 2019 als in de lente van 2020 nog noodzakelijke herstellingswerken worden uitgevoerd. Deze oude brug nog veilig in dienst houden vergt immers steeds meer inspanningen en kosten. Dit scherpt ook de urgentie aan om zo snel mogelijk de nieuwbouw te kunnen laten starten. Tijdens deze herstellingswerken zal er hinder zijn voor het wegverkeer voor telkens meerdere weken. In overleg met de stad, AWV en de haven wordt voorzien in minderhindermaatregelen: zo wordt de capaciteit van de veerdienst in Langerbrugge verdubbeld, en ook voor fietsers en voetgangers worden oplossingen uitgewerkt. Ook voor het scheepvaartverkeer houden we de doorgang maximaal beschikbaar: voor watergebonden bedrijven zoals onder meer Varo Energy en Triferto.” 

De Vlaamse Waterweg zet ook in op automatisatie en een doorgedreven verkeersmanagement voor de scheepvaart: vanaf 2020 worden tal van bruggen en sluizen in het Gentse technisch aangepast en ingekoppeld op afstandsbediening vanuit het bedieningsgebouw aan de binnenvaartsluis van Evergem waardoor de bedieningstijden kunnen worden uitgebreid en de verkeersplanning voor zowel het wegverkeer als de scheepvaart optimaal kan worden uitgevoerd. “Uiteindelijk zullen we meer dan 20 bruggen en sluizen op afstand kunnen bedienen vanuit Evergem, waaronder ook de nieuwe Meulestedebrug”, zegt Lieven Dejonckheere.

“De sense of urgency en de ambitie is duidelijk bij álle partners aanwezig om het studiewerk voor de nieuwe Meulestedebrug in 2019 te kunnen afronden en samen dit project door de complexe vergunningsprocedures te loodsen zodat we de werken dringend kunnen aanvangen. Zolang de oude brug nog in dienst blijft, doen we er álles aan vanuit De Vlaamse Waterweg om onderbrekingen van de oude brug zo kort mogelijk te houden met zo min mogelijk hinder voor alle weggebruikers en ondernemingen die elke dag rekenen op deze belangrijke verkeersas voor de haven en de stad.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden