Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 2: Vlot en veilig met de fiets naar de haven

Havenwerk 2: Vlot en veilig met de fiets naar de haven

  • 10/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Ook voor woon-werkverkeer moet het havengebied goed ontsloten zijn. Hierin speelt de fiets een belangrijke rol. Uit de laatste mobiliteitsenquête van Voka/VeGHO uit 2017 blijkt dat bijna 20% van de werknemers in de haven regelmatig de fiets gebruikt, een verdubbeling t.o.v. een aantal jaren terug. Daarenboven toont de bevraging dat de fiets nog veel meer potentieel heeft. Bedrijven doen ook al heel wat om fietsen aan te moedigen. 

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

De sterke plaats van de fiets in het woon-werkverkeer is erg positief en werknemers moeten blijven gestimuleerd worden om zich op een slimme en duurzame manier te verplaatsen. Die populariteit heeft wel een keerzijde, namelijk een sterk stijgend aantal woon-werkongevallen bij fietsers. Voka/VeGHO pleit dan ook voor veilige en vlotte verbindingen, van de hoofdassen tot aan de werkplek. We willen dat de knelpunten in kaart worden gebracht en aangepakt worden. Vlaanderen moet daarom investeren in het fietsnetwerk langs de R4 en North Sea Port in de verbindingen binnen het havengebied. Zo kunnen we nog meer mensen op de fiets krijgen en vooral iedereen veilig op de werkplek krijgen.

Een fietsroute is maar zo veilig als het zwakste punt op die route

Wies Callens, woordvoerder van Fietsersbond

DE VISIE VAN WIES CALLENS VAN DE FIETSERSBOND

Wies Callens van de Fietsersbond juicht toe dat het havenbedrijf North Sea Port de ambitie toont om het fietsen echt te faciliteren: “Bepaalde jobs blijven lang openstaan omwille van ‘vervoersarmoede’. Werkzoekenden beschikken niet altijd over een eigen wagen en voor ploegenarbeid vormt het openbaar vervoer ook niet altijd een oplossing. Eenmaal er een veilige fietsinfrastructuur is, moeten de havenbedrijven mee hun verantwoordelijkheid opnemen via leasing van e-bikes, veilige fietsenstallingen, douches. En ook private fietsaanbieders in de omgeving van Gent kunnen de bedrijfsfiets mee stimuleren.”

Werk 2: Vlot en veilig met de fiets naar de haven


Het grootschalige project van De Werkvennootschap rond de R4 Oost-West springt het meest in het oog, waarbij er gefaseerd geïnvesteerd wordt in twaalf fietskruisingen langsheen de R4 en in de realisatie van fietssnelwegen die van Gent naar Zelzate gaan en die de haven helemaal ontsluiten. Wies: “Je voelt dat de fiets meegenomen wordt in de ontsluiting van de haven. De Werkvennootschap kan ervoor zorgen dat een en ander sneller gerealiseerd wordt (zie ook werk 1). De investering in nieuwe fietssnelwegen, -bruggen en -tunnels is nodig om ervoor te zorgen dat er veilig fietsverkeer kan zijn van en naar de havenbedrijven.” 

Het grote knelpunt is volgens de Fietsersbond de zuidkant van de haven, aan het complex met de Weba en Decathlon. “Daar is het nu heel lastig voor de fietsers om veilig de haven in te rijden. Dat dossier hangt ook samen met het dossier van Meulestedebrug. We moeten erin slagen om letterlijk en figuurlijk een brug te slaan naar het centrum van Gent. Infrastructuurprojecten vragen tijd en je kan niet zomaar de procedures versnellen, maar wat wij cruciaal vinden, is dat de plannen die nu in de steigers staan, rekening houden met een toenemend fietsverkeer in de toekomst. Je ziet immers dat projecten die vandaag gerealiseerd worden en vijf jaar of tien jaar geleden getekend zijn, geen rekening houden met de plotse stijging van het aantal (e)-fietsers, waardoor die fietspaden te smal zijn. Er wordt geschat dat tegen 2024 20% van alle Vlamingen met de fiets naar het werk zou rijden, dan moet er ook meer ruimte zijn.” 

De Fietsersbond wijst er ook op dat het goed is om in fietsbruggen en -tunnels te investeren, maar de route ernaartoe moet ook veilig zijn. “De fietsersbrug aan Volvo in Oostakker was vroeger een gevaarlijk punt dat nu conflictvrij is, maar de weg ernaartoe is dat niet. Een fietsroute is maar zo veilig als het zwakste punt op die route. Als de route naar een tunnel of brug niet goed aangesloten is, zal die investering ook minder renderen.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden