Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 12: Een multimodale haven als USP

Havenwerk 12: Een multimodale haven als USP

  • 08/11/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

De haven is ontsloten met het achterland via weg, spoor, binnenvaart en pijpleiding en dat is een voorwaarde om competitief te zijn. Elk van die modi moet geoptimaliseerd worden op vlak van infrastructuur, management en werking. De  verschillende modi moeten ook worden ingezet voor transport in beide richtingen.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Elk bedrijf onderzoekt hoe het zijn transportmix efficiënt en slim kan opzetten. Voka/VeGHO moedigt North Sea Port aan in het gevoerde beleid om zich te profileren als dé multimodale haven en hub voor het achterland. Wij vragen aan het havenbestuur en de hogere overheden om de verschillende transportmodi op het niveau van een Europese top-10 haven te brengen of houden. Dat betekent investeren in de vaarwegen, de weginfrastructuur, spoorverbindingen maar ook pijpleidingen. Daarnaast is een optimaal management van de goederenstromen nodig om bedrijven te helpen overstappen met een goede businesscase.

Met rekeningrijden, en meer slimme CO2-heffingen, zal leeg rijden met vrachtwagens zo duur worden dat binnenvaart nog sneller interessant wordt

Daan Schalck en Jan Lagasse, CEO’s van North Sea Port

DE VISIE VAN DAAN SCHALCK EN JAN LAGASSE, CEO’S NORTH SEA PORT

Jan Lagasse: “Multimodaliteit is een ‘licence to operate’. Tien tot vijftien jaar geleden keken ondernemingen naar grondoppervlakte en prijs voor een concessie. Nu wordt gekeken naar multimodale ontsluiting, omwille van duurzaamheid, efficiëntie én risicospreiding, in het geval dat één vervoersmodus niet beschikbaar zou zijn.”

Daan Schalck: “Zelfs klanten die niet onmiddellijk een multimodale ontsluiting nodig hebben, kijken hiernaar, binnen tien jaar zal dat essentieel zijn. Vooral vaste lijnen, verbindingen die op regelmatige basis bediend worden, zijn een belangrijk element.”

Op dit moment zijn er een twintigtal vaste verbindingen, via binnenvaart en trein. North Sea Port ondersteunt actief het opzetten van nieuwe verbindingen. “Vaak is dit het verhaal van de kip of het ei”, legt Daan Schalck uit. “Een verbinding opzetten als er onvoldoende vracht voor is, is niet rendabel. Maar die bijkomende vracht komt vaak pas wanneer een verbinding beschikbaar is.  Daarom faciliteren we niet alleen gesprekken tussen mogelijke partners, we stellen ook middelen ter beschikking voor de opstartfase waarin een nieuwe binnenvaartverbinding nog niet rendabel is. We hebben dit gedaan in samenwerking met de havens van Rotterdam en Antwerpen, en in samenwerking met bedrijven die zelf een verbinding opstarten, zoals DFDS of Stukwerkers.”

Werk 12: Een multimodale haven als USP


Daan Schalck: “De fusiehaven is ook een katalysator geweest voor samenwerkingen tussen bedrijven aan beide zijden van de grens. Vroeger was er weinig communicatie en samenwerking over die grens heen, nu vinden bedrijven elkaar wel. Een mooi voorbeeld is de vaste treinverbinding die Vlaeynatie heeft opgezet tussen Terneuzen en Antwerpen, in samenwerking met bedrijven uit de buurt.”
Op dit moment is binnenvaart enkel rendabel wanneer in beide richtingen een bezetting van 70 à 80% gerealiseerd wordt. “Dit is voor binnenvaart nog belangrijker dan voor zeevaart”, bevestigt Daan Schalck. “De stromen moeten in evenwicht zijn, anders is dit niet rendabel.” Maar dit kan evolueren in de toekomst, geeft Jan Lagasse aan. “Met rekeningrijden, en meer slimme CO2-heffingen, zal leeg rijden met vrachtwagens zo duur worden dat  binnenvaart nog sneller interessant wordt. Op termijn verwachten we zulke maatregelen sowieso.”

Er zijn in North Sea Port infrastructuurwerken aan de gang, gepland of onder studie op verschillende domeinen, die de multimodaliteit nog verder zullen versterken. “De Nieuwe Sluis Terneuzen moet bijkomende kansen bieden voor de binnenvaart. De aanpassingen op de R4 zullen het transport over de weg verbeteren. Er zijn ook projecten die nu worden bestudeerd, waar pijpleidingen deel van uitmaken. Niet dat we onmiddellijk massaal pijpleidingen gaan aanleggen, enkel waar nodig. Er zal  ook een conversie mogelijk worden van pijpleidingen die nu voor aardgas worden gebruikt en in de toekomst voor andere stoffen zullen worden gebruikt, aan beide zijden van de grens.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden