Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 10: Optimaal de ruimte benutten

Havenwerk 10: Optimaal de ruimte benutten

  • 05/11/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

Ruimte om te ondernemen is in (Oost-)Vlaanderen schaars en gewild. North Sea Port beheert een groot aantal bedrijventerreinen. Zij maken strategische keuzes aan welke bedrijven ze een terrein in concessie geven.

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

North Sea Port bezit erg waardevolle ruimte voor ondernemingen. Het havenbedrijf moet daar bewust mee omgaan en kiezen voor ondernemingen voor wie de haven werkelijk van belang is. Denk aan hinderlijke activiteiten maar ook aan multimodale goederenstromen. Er moet ook meer gekeken worden hoe er zo veel mogelijk werkgelegenheid en toegevoegde waarde gecreëerd kan worden per m². Omdat de ruimte schaars is, moet, waar mogelijk, optimaal gebruik gemaakt worden van de ruimte door verweving en delen van functies, hoogtebenutting, etc.

We hebben wel de ambitie om toegevoegde waarde en tonnage per uitgegeven hectare in onze haven te verhogen

Daan Schalck en Jan Lagasse, CEO’s van North Sea Port

DE VISIE VAN DAAN SCHALCK EN JAN LAGASSE, CEO’S NORTH SEA PORT

“In vergelijking met andere havens zitten we best goed”, zegt Daan Schalck. “Er zijn een aantal zones die we tussen dit en twee à drie jaar of zelfs sneller kunnen uitgeven, zoals Rieme Noord, Kluizendok en de terreinen van de voormalige Flusinh Marine Terminal in Vlissingen. Andere zones kunnen we in volgende fases ontwikkelen. We hoeven hier nu nog geen keuzes te maken, we kunnen bekijken wat de noden zijn. Dankzij de fusie kunnen we de ruimte ook slimmer verdelen.”

 Werk 10: Optimaal de ruimte benutten


Wat voorwaarden aan toegevoegde waarde en werkgelegenheid betreft, ziet North Sea Port dit vrij breed. “We passen dit niet te eng toe, maar bekijken dit investering per investering”, licht Daan Schalck toe. “Als er een belangrijke meerwaarde is voor de multimodaliteit of voor samenwerkingen met andere bedrijven, zullen we hier flexibel in zijn. Neem als voorbeeld een spoorterminal: die gaat op zich geen hoge werkgelegenheid creëren maar wel een meerwaarde bieden aan onze ondernemingen. We onderzoeken ook of het om een industrie van de toekomst gaat. “
“We hebben wel de ambitie om toegevoegde waarde en tonnage per uitgegeven hectare in onze haven te verhogen”, geeft Jan Lagasse aan. “We willen het ruimtegebruik vooral duurzaam en efficiënt maken, met andere woorden voldoende intensief.”

North Sea Port zet ook steeds meer in op het verweven van functies. “We proberen meteen de puzzel te leggen naar warmte-uitwisseling en samenwerkingen op vlak van transport en energie. Ook bijvoorbeeld warmtenetwerken voor stedelijke gebieden zijn mogelijk, maar we zoeken niet naar verdere verweving van industrie en bewoning. We hebben hier een unieke mogelijkheid voor Seveso-bedrijven en zware industrie waar 24 uur per dag gewerkt wordt. We moeten erover waken dat zulke activiteiten hier terecht blijven kunnen.
“We willen een aantal zaken efficiënter gaan beheren”, voegt Daan Schalck nog toe. “Hiervoor hebben we in de eerste plaats veel informatie nodig over bijvoorbeeld verkeersstromen en ladingstromen. Om deze data te bekomen en te analyseren, werken we aan een verdere digitalisering.”

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden