Overslaan en naar de inhoud gaan
Map
  • Nieuws
  • Havenwerk 1: Een Gentse ring op niveau

Havenwerk 1: Een Gentse ring op niveau

  • 08/10/2019

Een Gentse ring op niveau, een nieuwe Meulestedebrug, veilig fietsverkeer in onze haven, meer transport via het spoor: de uitdagingen liggen voor het rapen in het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied van Vlissingen, Terneuzen tot Gent. Veel havenzaken draaien goed – qua goederenoverslag, tewerkstelling en toegevoegde waarde - maar alles kan beter.

We formuleren twaalf, vaak complexe, ‘werken’ met telkens het pleidooi van Voka Oost-Vlaanderen/VeGHO, gevolgd door de visie van een betrokken partner. Onze missie: het debat aanwakkeren en alle stakeholders aanzetten tot daadkracht, nu en in de nabije toekomst.

DE KERN VAN DE ZAAK

De Gentse ring, R4, is enorm belangrijk voor de havenondernemingen, maar heeft ook een bovenlokale functie. Aan de oostelijke en westelijke zijde zijn er nog verschillende gelijkgrondse kruispunten. Die zorgen voor onveilige verkeerssituaties en belemmeren vlot doorgaand verkeer. Daarom moet de R4 omgevormd worden tot primaire weg, zonder gelijkgrondse kruispunten. Nog 18 knooppunten moeten worden aangepakt, een project van in totaal 900 miljoen euro. Eén werf wordt versneld uitgevoerd: aan Euro-Silo in Oostakker komt een ‘turboverkeersplein’ tegen het najaar van 2022. 

HET PLEIDOOI VAN VOKA/VEGHO

Voka/VeGHO pleit al jaren voor deze prioriteit nummer 1. Nu de budgetten voorzien zijn en de werken voorbereid worden door De Werkvennootschap gaat het de goede richting uit. De toekomstschetsen zien er goed uit, nu moet de schop snel in de grond. Wat we ons niet kunnen veroorloven, is verder uitstel door procedures of budgetkwesties. De ombouw van de R4 moet een economische en mobiliteitsprioriteit zijn voor alle betrokken partijen. Eenmaal de werken starten, pleiten we voor een effectief minderhinderbeleid.

De Werkvennootschap streeft ernaar de capaciteit op de R4 tijdens de werken maximaal te behouden

Marijn Struyf, woordvoerder De Werkvennootschap

DE VISIE VAN MARIJN STRUYF, WOORDVOERDER VAN DE WERKVENNOOTSCHAP

Het project aan Euro-Silo wordt apart behandeld om het zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. “Het gaat om een ‘turboverkeersplein’”, licht Marijn Struyf toe, woordvoerder van De Werkvennootschap, die het project R4 West en Oost coördineert. “Dit turboverkeersplein lijkt wat op een rotonde, maar verschilt ervan in die zin dat er verkeerslichten voorzien worden en dat elke rijrichting een aparte rijstrook ter beschikking heeft. Het verkeer wordt aangestuurd volgens het principe van de ‘groene golf’, waarbij bestuurders hun beweging over het plein volledig in één keer kunnen afronden. Het wordt een primeur voor ons land, in de buurlanden zijn wel al turboverkeerspleinen met succes geïmplementeerd. Het is een type kruispunt dat zijn nut heeft bewezen, maar dat enkel mogelijk is waar veel ruimte beschikbaar is. Het project zal zo’n 15 miljoen euro kosten, gefinancierd door de Vlaamse overheid. De werken moeten volgend voorjaar (2020, red.) van start gaan en zullen anderhalf jaar in beslag nemen. Op dit moment loopt de vergunningsaanvraag en eind dit jaar wordt de opdracht gegund.”

Werk 1 : Een Gentse ring op niveau

De overige zeventien projecten worden samengebracht in één groot project. Om de investering te kunnen spreiden over verschillende begrotingen, wordt een publiek-private samenwerking opgezet: een  privaat consortium zal volgens het principe DBFM (design-build-finance-maintain) alle werken uitvoeren, de Vlaamse overheid zal deze investering gespreid over 30 jaar afbetalen. “De Werkvennootschap werd opgericht om dit soort complexe opdrachten te coördineren”, legt Marijn Struyf uit. “Denk hierbij ook aan de werken aan de Ring rond Brussel, de N60 rond Ronse en de Limburgse Noord-Zuid verbinding.”

Inmiddels hebben een aantal consortia hun kandidatuur ingediend om het project uit te voeren. “Volgend jaar maken we werk van het bestek. In de loop van 2021 wordt de opdracht toegewezen en worden alle administratieve, financiële en juridische stappen gezet. De werken starten in 2022 en zullen duren tot 2027.” 

De Werkvennootschap zal een aantal voorwaarden opleggen, voor de concrete uitvoering maakt de private partner een voorstel. Een concrete planning van welk kruispunt wanneer wordt aangepakt, bestaat dus nog niet. “Het kader dat wij voorzien, omschrijft niet alleen welke oplossing er voor elk kruispunt voorzien is, maar ook voorwaarden naar minderhindermaatregelen en communicatie toe. In het kader van het new mobility network hebben wij al omliggende bedrijven geïnformeerd én input van hen ontvangen over hun logistieke stromen en voorstellen om de hinder te beperken. We streven naar een maximaal behoud van de capaciteit op de R4 tijdens de werken, met versmalde rijstroken, snelheidsbeperkingen en/of asverschuivingen waarbij in twee richtingen wordt gereden op de rijstroken voorzien voor één richting.” 

Meer info op www.r4wo.be

Teksten Jan Geers, Sam De Kegel, Marijke Van Gysegem en Dirk Van Thuyne 
Foto Wim Kempenaers en aangeleverde beelden