Skip to main content
Map
  • Nieuws
  • Hannelore Raes (Agristo): “We leggen de lat hoog, ook nu”

Hannelore Raes (Agristo): “We leggen de lat hoog, ook nu”

  • 19/11/2020

Your partner in potatoes, zo omschrijft Agristo zich. Het groeiparcours van de producent van aardappelproducten uit Harelbeke van de voorbije jaren is indrukwekkend, al zet corona daar nu even de rem op. “Maar onze lat blijft even hoog, op het vlak van kwaliteit én van duurzaamheid”, zegt CEO Hannelore Raes. “Wij blijven investeren, en dat in de meest duurzame oplossingen. Zo zetten we ook meer en meer in op duurzame energie, onder meer met de aanleg van zonnepanelen en een groen stoomcentrale.”

Welke impact ondervinden jullie van corona?

“Zowel in de eerste golf als nu in de tweede golf hebben we de impact gevoeld door een aantal zieken en van quarantainemaatregelen. Het is een grote uitdaging qua planning om onze productie draaiende te kunnen houden. Al is dat nu weer iets beter en kunnen we weer met de nodige bezetting werken.”

Moeten jullie soms minder produceren door gebrek aan personeel?

“Dat klopt. Anderzijds produceren we sowieso wat minder dan initieel gepland doordat wij business wise ook wel impact ondervinden van corona. Voor 50 procent hangen wij af van horeca. De rest is retail, waar de verkoop wel licht gestegen is, maar dat compenseert zeker niet de achteruitgang op het vlak van horeca. Gemiddeld gezien presteren wij toch wel 15 à 20 procent onder onze budgetten doordat de horeca wereldwijd getroffen is.”

Toch wel een serieuze klap.

“Dat terwijl we normaal gezien in een groeiscenario zaten. Ten opzichte van vorig jaar zitten we min of meer gelijkaardig, wat ons zeker tevreden stemt. Maar we presteren onder ons verwachte groeiplan.”

“We presteren onder ons verwachte groeiplan.”

Hannelore Raes, Agristo

Dat is een moeilijke switch.

“Dat klopt, maar we gaan ervan uit dat het nog altijd een tijdelijk fenomeen is. Dat de markt niet inherent gewijzigd is. Die consumptie is er. Die vraag is er. Maar die zal nu tijdelijk getemperd zijn door de omstandigheden. Waar we een paar maanden geleden misschien dachten: ‘Binnen een jaar zijn we er volledig van af’, zijn we nu wel wat realistischer dat het nog wel wat langer zal duren. Maar op de lange termijn gaan we ervan uit dat de consumptie van onze producten niet zal wijzigen.” 

Het is niet dat jullie van koers gaan wijzigen en meer op retail gaan inzetten en horeca wat afbouwen?
“Nee, want die evenwichtige verdeling, ook tussen landen waar wij afzetten wereldwijd, zorgt voor een spreiding. We willen beiden naast mekaar blijven doen.”

Agristo zet sterk in op duurzaamheid, met onder meer warmterecuperatie. Schuift dat door corona naar het achterplan?

“Nee, we blijven daarop inzetten. Stel dat je twee investeringen hebt die evenveel kosten of dezelfde terugverdientijd hebben, dan gaan wij uiteraard voor de duurzame oplossing. Op dat vlak is onze strategie niet veranderd. Wij blijven verder investeren. En dat gaat in de meest duurzame investeringen zijn. Onze lat, niet alleen op het vlak van duurzaamheid, maar ook op het vlak van kwaliteit, die blijft even hoog.”

Op welk vlak willen jullie het qua duurzaamheid nog beter doen?

“Bijvoorbeeld wat water betreft willen we zoveel mogelijk aan hergebruik doen. Maar we werken nu ook al circulair: water die we in Wielsbeke uit de Leie trekken, wordt omgezet in drinkwater, en dat wordt na gebruik in onze processen gezuiverd en gaat dan terug naar de Leie. Daarnaast willen we ook het waterverbruik per ton afgewerkt product via projecten in de toekomst verder reduceren. Het waterverbruik nog veel meer monitoren, kijken waar er verliezen zijn en op die manier die verliezen wegwerken.”

Ook op het vlak van energie doen jullie een en ander.

“Absoluut. Wij zetten meer en meer in op groene energie, onder meer via de groene stoomcentrale van A&U. We hebben ons ook de doelstelling gezet dat tegen 2030 40 procent van onze energiegebruik groen moet zijn. Want wij zijn een hele grote energiegebruiker. Onze frietjes worden gebakken op een zeer hoge temperatuur, maar binnen de kortste keren in hetzelfde proces worden die snel diepgevroren. Dat is een switch van meer dan plus 100 graden naar min 20 graden, een heel grote omzetting. Hoe meer je dat met groene energie kan doen, hoe beter uiteraard.”

Daar hangt allicht ook een stevig prijskaartje aan. Is dat een grote handicap tegenover concurrenten uit het buitenland?

“Laat ons zeggen dat de grootste kostprijsbepalende factor de aardappel blijft. Daar kunnen we niet om heen. Alle inspanningen die we doen om zo veel mogelijk friet te maken met 1 kg aardappelen: dat gaat nog altijd het meeste lonen. Maar energie is uiteraard de volgende grote factor, naast verpakking en andere grondstoffen. Dus het blijft zeker relevant om zoveel mogelijk aan energiebesparing en minder energieverbruik te doen. We zijn er ons meer en meer van bewust dat we daar de komende jaren echt wel op moeten inzetten.”

“Na de aardappel zelf, is energie de volgende grote kostenfactor, naast verpakkingen en andere grondstoffen.”

Hannelore Raes, Agristo

Hoe zijn jullie van plan om dat concreet te doen?

“Wij hebben veel restwarmte omdat wij in onze processen van heel hoge temperaturen naar heel lage gaan. Meer en meer zaken willen we gaan toepassen via laagwaardige restwarmte die we verder gaan opwaarderen doorheen het hele proces. En we willen ook meer gaan inzetten op binnenvaart om zo vrachtwagens van de weg te halen. Nu al gaat 40% van onze producten over zee de wereld rond. We gaan proberen om zoveel mogelijk via binnenvaart naar de havens van bijvoorbeeld Rotterdam of Antwerpen te transporteren.”

Is inzetten op duurzaamheid ook belangrijk naar imago toe?

“Voor al onze stakeholders is dat duurzame aspect heel belangrijk, en dan heb ik het niet alleen over footprint maar ook het welzijn van medewerkers en corporate social responsability. Klanten vragen meer en meer naar cijfers en bewijs dat je daarop inzet. Wij maken dan ook een duurzaamheidsverslag en verbinden ons ertoe om bepaalde doelstellingen te halen. Voor onze omgeving is dat uiteraard evengoed belangrijk. Niet alleen de directe impact naar hinderbeperkende maatregelen toe maar ook naar een duurzaam imago in de brede zin van het woord. En natuurlijk ook naar onze medewerkers toe.”

Ecologie en economie gaan voor jullie samen?
“Het moet altijd economisch haalbaar zijn. Maar we blijven het in coronatijden toch belangrijk om op die duurzaamheid te blijven inzetten. Omdat we het ook op een lange termijn bekijken. We kunnen het ons nu ook permitteren om op de lange termijn te blijven werken. We hebben een impact door corona, maar niet extreem. We zitten dus in de positie waarin onze plannen op lange termijn nog standhouden. En op die lange termijn blijven we onze beslissingen baseren.”

imu - vzw - recupel
imu - vzw - Recupel
imu - vzw - salesforce
imu - vzw - obd
imu - vzw - DNCM